Nl/Nieuw bij FlightGear

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Welkom bij FlightGear. We gaan proberen je zo snel mogelijk op weg te helpen. Ook zullen we enkele mogelijkheden van de vliegsimulator introduceren en informatie geven over de FlightGear gemeenschap.

Om te beginnen

Hardware benodigdheden

Om FlightGear soepel te laten lopen, is een videokaart nodig met OpenGL drivers. OpenGL 2.0 of hoger is nodig voor FlightGear 2.0 en latere versies. De meeste PC's ondersteunen OpenGL, maar als je problemen hebt met lage framerates, (een langzame, schokkende beeldopbouw) kijk dan eens bij Hardware Recommendations voor meer informatie.

Van FlightGear is bekend dat er grafische problemen zijn met de meeste modellen laptops. Laptops zijn kleiner en de grafische kaart vaak minder geschikt. Kijk bij Notebooks known to run FlightGear voor enkele beschrijvingen van verschillende laptops.

FlightGear downloaden

Je kunt de nieuwste bestanden altijd downloaden van FlightGear Downloads. Kies de juiste bestanden voor jouw systeem. Of, afhankelijk van je technische kennis, kun je kiezen voor de laatste Git versie als je met een ontwikkelversie van FlightGear aan de slag wilt. In de Gitversie zitten de laatste ontwikkelingen van bijvoorbeeld vliegtuigen, maar kan onstabiel zijn, wat moeilijker te downloaden en lastig om te installeren voor niet-Windows-gebruikers. Deze ontwikkelversie is eigenlijk niet bedoeld voor de 'gewone' gebruiker. FlightGear is ook verkrijgbaar op DVD's, kijk daarvoor op de hoofdpagina [1].

Installatie

Installeren onder Windows

Na het installeren van FlightGear onder Windows verschijnt een venster om de verschillende bestandslocaties vast te stellen. Denk erom jouw antivirusprogramma tijdelijk uit te schakelen, omdat de antivirussoftware soms denkt dat FlightGear een virus is.

Op de eerste regel wordt gevraagd naar de FlightGear Executable, het uitvoerbare startbestand. Navigeer naar de locatie van fgfs.exe. (Bij een standaard installatie zal dat C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe zijn.)

Op de tweede regel wordt gevraagd naar $FG ROOT. Navigeer naar de <>data<> submap, of geef de locatie van de 'data' map op. (Bij een standaard installatie zal dat C:\Program Files\FlightGear\data zijn.) Daardoor kan ook de scenery gebruikt worden.

Wanneer deze gegevens vastgelegd zijn, ga je verder met de installatie zoals verderop aangegeven.

Installeren op een Mac OS X

Het installeren van FlightGear op een Mac OS X is heel eenvoudig. Na het downloaden van de versie voor Mac OSX is een mapje met de naam flightgear op het bureaublad geplaatst; sleep dat mapje naar de map Applications. Tijdens het verplaatsen vraagt Mac al of je het programma wilt installeren. Nadat die vraag bevestigend is beantwoord is ook direct een icoontje op de startbalk geplaatst. Dat is alles. De eerste keer dat je FlightGear start, zal het enige tijd duren voordat de informatie over de toestellen en de velden ingelezen is. Wanneer het startvenster verschijnt, kies je een toestel en een vliegveld. Druk daarna op "Start Flight" om FlightGear te starten. Je kunt meer opties instellen via het startscherm, kijk daarvoor bij http://macflightgear.sourceforge.net/home/documents/users-guide/ voor meer details.

FlightGear starten vanaf de Commandline kan ook, start daarvoor /Applications/Utilities/Terminal.app en typ het volgende:

cd /Applications/FlightGear.app/Contents/Resources
./fgfs --options.....

De $FG ROOT en de $FG SCENERY zijn niet vastgelegd op een Mac OS X. Wanneer je die gegevens in een Commandline wilt meenemen, gebruik dan het volgende bij Terminal.app:

FG_ROOT=/Applications/FlightGear.app/Contents/Resources/data
FG_SCENERY=$FG_ROOT/Scenery


Na het starten van de GUI launcher heb je een alias naar $FG_ROOT in $HOME/Documents/Flightgear/<versie>. Op die manier kun je snel de data in die map bekijken met behulp van een betandsbeheerder/verkenner.

Installeren onder Linux

Het makkelijkste is om FlightGear te installeren via het pakketbeheer van je distributie. Praktisch alle grote distributies bieden de mogelijkheid FlightGear te installeren. De op die manier geïnstalleerde versie is meestal niet de meest actuele versie, maar biedt wel een probleemloze installatie. Zeker in het geval je FlightGear eens wilt uitproberen is dit de meest aangewezen manier. In het geval je de nieuwste stabiele versie wilt gebruiken, dan bestaat de mogelijkheid om andere pakketbronnen te gebruiken. Die zijn bijv. te vinden voor Debian/Ubuntu (http://www.playdeb.net/software/FlightGear) die het deb. pakketformaat hanteren, voor Opensuse (https://software.opensuse.org/download.html?project=games&package=FlightGear). Voor ander op rpm gebaseerde pakketten zoals Fedora of Redhat (http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=flightgear). Andere pakketten kun je evt. vinden op de downloadsite van FlightGear (http://www.flightgear.org/download/main-program/) of kijk eens op het FlightGear forum This is a link to the FlightGear forum..

Mocht uiteindelijk geen pakket beschikbaar zijn, dan zul je FlightGear zelf moeten compileren. Volg daartoe de handleiding Building FlightGear - Linux. In het geval je de laatste versies van FlightGear wilt testen, dan zul je broncode moeten downloaden vanuit de officiële Git repository. In het geval je werkt met Debian/Ubuntu is een script voorhanden, dat dit proces vereenvoudigd door de broncode te downloaden en te compileren.

Open GL configureren

FlightGear werkt het beste bij gebruik van recente OpenGL video-drivers. In het geval dat problemen oplevert, kijk dan bij Graphics drivers configuration voor meer informatie.

Scenery (landschap) downloaden

Met het programma FlightGear wordt een klein deel van de beschikbare scenery (landschap) meegeleverd; dit betreft het gebied in de omgeving van San Francisco International Airport (KSFO). De scenery wordt opgedeeld in 3 soorten gegevens:

 • Airports (vliegvelden) bevat informatie over start- en landingsbanen, taxibanen en opstelplaatsen voor vliegtuigen
 • Objects (Objecten en modellen) zoals gebouwen, bruggen, verkeerstoren, etc. die als driedimensionale structuren worden weergegeven.
 • Terrain levert informatie over de omgeving, zoals de contouren en hoogteverschillen en het type bodem waarover gevlogen wordt.

Normaliter wordt scenery geïnstalleerd met behulp van TerraSync dat op de achtergrond draait. TerraSync zorgt ervoor dat scenery op tijd wordt gedownload en geïnstalleerd, nl. voordat over dat gebied wordt gevlogen. In het geval van een oude computer of een zeer trage internetverbinding kan het nodig zijn scenery handmatig te downloaden en te installeren. Die officiële scenery, hoewel iets verouderd, is nog steeds beschikbaar via World Scenery. Voor het installeren zie Howto:Install scenery. Daarnaast is meer op maat gemaakte scenery beschikbaar via het FlightGear forum This is a link to the FlightGear forum..

Vliegtuigen installeren

In het geval het niet mogelijk is om gebruik te maken van de FlightGear launcher (zie hieronder) is het goed de vliegtuigen handmatig te downloaden van http://www.flightgear.org/download en deze te installeren in een map in de eigen HOME-directory.

Running FlightGear

Starten van FlightGear

De makkelijkste manier om FlightGear te starten is via de FlightGear Qt launcher. Bij de installatie van FlightGear is bijna altijd een koppeling in de startbalk geplaatst. Toch zijn er veel gebruikers die er voor kiezen FlightGear te starten via de commandline. Het uitvoerbare bestand heet "fgfs" en kan worden voorzien van de nodige opties. Er is een lijst met beschikbare Command Line Parameters.

fgfs --show-aircraft    # displays a list of installed aircraft
fgfs --aircraft=c172p    # start FG with the aircraft "c172p" (from the list)

VB: "fgfs -- aircraft=c172 --airport=EHAM" start FG met de Cessna c172p vanaf vliegveld Schiphol.

Sinds medio 2016 wordt gebruik gemaakt van Qt; een ontwikkelplatform voor zowel Windows, Mac als Linux. Indien FlightGear echter niet wordt gecompileerd met behulp van Qt zal het niet mogelijk zijn de FG launcher te starten. Het commando fgfs --launcher zal dan de volgende melding opleveren !Launcher requested, but FlightGear was compiled without Qt support!. In dat geval kan het goed zijn om een van de twee volgende programma's te gebruiken: FGo! of het programma FFGO

Het gebruik van toetsenbord en/of muis

Het is mogelijk FlightGear te bedienen met toetsenbord en/of de muis, maar dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Zelfs een eenvoudige joystick zal het bedieningsgemak enorm verbeteren.

Na het starten van FlightGear zijn de beschikbare toestenbordcombinaties te vinden via het HELP-menu.

De muis kan onder FlightGear op 3 verschillende manieren worden gebruikt. Via de TAB-knop (of rechtsklikken met de muis) worden die functies gekozen. Het pijltje wordt gebruikt om knoppen in te drukken of om uit tabbladen te kiezen (de aanwijsfunctie). Om met de muis te kunnen vliegen wordt de TAB-toets ingedrukt en veranderd de cursor van een pijltje in een kruis en wordt de stuurknuppel bediend, Zodra de TAB-toets nog een keer wordt ingedrukt veranderd de cursor in een tweezijdige pijl. In die stand is het mogelijk om rondom te kijken. Dat geldt zowel in als buiten het vliegtuig. In enkele gevallen, zoals bij de A320neo en de A330-200, werkt de TAB-knop niet om de muis van functie te doen veranderen. In die gevallen blijft het wel mogelijk om met de rechter muisknop die functies te activeren.

De eerste keer in de cockpit

Niet ieder vliegtuig is voorzien van een virtuele cockpit; er zijn ontwikkelprojecten waar nog niet eens een uiterlijk beschikbaar is. In andere gevallen is dan weer een volledige 3D cockpit beschikbaar. Over het algemeen start FlightGear in de cockpit op de plaats van de captain. D.m.v. Shift+V zijn andere posities mogelijk met een beter zicht op bijv. het HUD (Head Up Display = het bedieningspaneel aan de bovenkant van de cockpit) of de buitenkant van het vliegtuig. Via beeld > zichtinstellingen kun je instellen welke opties beschikbaar moeten zijn. Gelijktijdig kunnen hier vliegtuigspecifieke opties worden aangegeven, zoals bij de Airbus A320Family of bij de Boeing 777. Door middel van (Ctrl+V) kom je altijd weer terug in de oorspronkelijke positie (in de cockpit).

Hiervoor is al aangegeven dat via de rechtermuis 3 verschillende manieren van werken met de muis kunnen worden geselecteerd. In het geval de tweezijdige pijl is geactiveerd kan via het muiswieltje worden in- of uitgezoomd. Datzelfde is mogelijk via X en Shift+X. Na een aantal malen drukken op V kom je veelal bij het HUD. Afhankelijk van het vliegtuig is dat HUD niet altijd direct goed afleesbaar. Via X en ⇧ Shift+X en de muis in de viewmode is een betere afleeshoek instelbaar.

Om beter bekend te raken met het vliegtuig is het handig om gebruik te maken van Ctrl+C . Die knoppencombinatie geeft in een duidelijk afwijkende kleur aan welke knoppen, hendels en schakelaars gebruikt kunnen worden. Door nogmaals drukken op Ctrl+C verlaat je die functie weer. Via het tabblad Help kom je bij de Vliegtuig help, dat zijn de specifieke toestcombinaties voor het gekozen vliegtuig.

Sommige functies, zoals de starter, zijn niet altijd aanklikbaar. Dit is m.n. het geval wanneer het vliegtuig in een vroege fase van ontwikkeling verkeerd. In dat geval kun je altijd het toetsenbord gebruiken. Het HELP-menu geeft een overzicht van de verschillende toetsenbordcombinaties met de bijbehorende functies. Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de algemene toetsenbordcombinaties en de vliegtuig help (voor de vliegtuigspecifieke combinaties).

De motor starten

In een enkel geval draait de motor van het vliegtuig al direct bij het starten van FlightGear. In andere gevallen is voorzien in een autostartfunctie. Het meest rechtse tabblad geeft meestal de naam van het gekozen vliegtuig aan en bovenaan zit dan de knop Autostart. Bij de laatste versies van een vliegtuig kom je soms in dat tabblad "Aircraft Config" tegen. Zodra je dat aanklikt verschijnt een menu met o.a. de knop "Ready for Takeoff". In dat geval wordt de startprocedure op de achtergrond uitgevoerd en is het wachten tot het vliegtuig klaar voor vertrek is. Liefhebbers kunnen daar ook kiezen voor "Cold en Dark" of "Ready to start Engine".

 1. In het algemeen heb je brandstof nodig. Via het tabblad Uitrusting kom je bij "Brandstof en Vracht"; zorg dat voldoende brandstof voorhanden is.
 2. Bij het starten moet de brandstof voldoende rijk zijn (denk aan de choke bij de auto). In het geval van de Cessna 172p moet bijv. de rode knop, d.m.v. het muiswieltje, bijna helemaal worden ingedrukt. Via het toetsenbord kan dat worden geregeld d.m.v. de toets m om te verrijken of m om het brandstofmengsel armer te maken.
 3. Naast brandstof is er stroom nodig om o.a. de motor te helpen starten. Bij de Cessna zit linksonder de knop Battery; aanklikken zodat deze in de stand "ON" komt.
 4. Naast de knop voor de batterij zit de contactsleutel. Deze kent de standen "OFF", "R", "L", "BOTH". De sleutel moet in de stand "BOTH" worden gebracht, dat kan met het muiswieltje, maar ook door 3 maal op de knop "}" te drukken. De contactsleutel kent ook ook een nog een stand "START". Dat gaat echter niet via de muis maar door het indrukken van de knop "s" op het toetsenbord.

Door middel van de gashendel "THROTTLE" een beetje gas bijgeven zodat de motor niet direct weer afslaat.

In het geval het vliegtuig meerdere propellers heeft moet iedere motor apart worden gestart. In FlightGear kan dat in de praktijk vrij eenvoudig. De magnetoes van de twee motoren moeten allebei op "BOTH" staan; druk vervolgens op ~ en via start (knop "s") worden beide motoren gelijktijdig gestart. Ook hier is het zaak om direct wat gas bij te geven (knop Page Down op het toetsenbord).

Deze instructie werkt niet in het geval van straalvliegtuigen en helikopters of in het geval van vliegtuigen met meer complexe startprocedures. Check in dat geval de instructies in het HELP-menu van het vliegtuig en/of de vliegtuig wiki-pagina's.

Online vliegen met andere gebruikers

Het onderdeel "Multiplayer" maakt het mogelijk om andere vliegers te zien, zie Howto:Multiplayer. Daarnaast kennen we OpenRadar en ATC-pie. Dit zijn programma's die jou instaat stellen te fungeren als luchtverkeersleider. De multiplayer map laat je in de webbrowser zien waar andere virtuele piloten vliegen en maakt het ook mogelijk om hulpsystemen zoals navaids op de kaart zichtbaar te maken.

Leren vliegen

Handleidingen

Veel vliegtuigen hebben hun eigen handleiding. Met behulp van handleidingen kun je leren om bepaalde vliegtuigen te bedienen, maar kun je ook leren vliegen. Je kunt de handleidingen benaderen door in het "Help"-menu "Handleiding" te selecteren. Een geschikte start is de handleiding voor de Cessna 172p die in het dagelijkse leven veel wordt gebruikt om te leren vliegen (met vliegtuigen met vaste vleugels). Als de instructie begint zonder startbaan en omgeven door water, dan mist Flighgear de scenery voor de luchthaven vanwaar je wilde gaan vertrekken. Om het probleem op te lossen, moet je scenery installeren. Dit kan door handmatig het juiste landschap te downloaden, of automatisch door TerraSync in te schakelen. Dit laatste bereik je door in het menu bij de "Instellingen" van de Flightgear-launcher de optie "Landschap automatisch downloaden" te selecteren. Een alternatief is het gebruik van de java-applicatie TerraMaster; hiervoor heb je wel Java SE Runtime Environment) nodig. Tot slot kun je de gewenste scenery op een Blu-ray DVD kopen bij de the FlightGear store. [2]

De eerste vlucht

Realisme

Een van de meest gestelde vragen van beginnende vliegers met een vliegsimulator is "waarom het vliegtuig continu naar links trekt?". Hoewel de windrichting uiteraard een factor van betekenis kan zijn, is het waarschijnlijker dat de afwijking een gevolg is van het draaien van de propeller propeller torque and p-factor.

In sommige andere vliegtuigsimulatoren worden dit soort bewegingen enigszins beperkt om het vliegtuig beter beheersbaar te maken. Dat is bij FlightGear zeker niet het geval, daar wordt per definitie geprobeerd de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen.

Enkele punten t.a.v. het realisme in FlightGear die voor beginnende piloten verwarring zouden kunnen opleveren.

 • Het "Left turning syndrome" zoals hiervoor al even genoemd
 • Draaifout kompas. Een kompas, wanneer het wordt onderworpen aan de krachten die optreden tijdens het vliegen, neigt ernaar voor een korte tijd in de tegenovergestelde richting te draaien, voordat het uiteindelijk de juiste richting aangeeft. Dit is geen foutief gedrag (zie hierover https:/en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_compass_turns)
 • De verticale snelheidsindicator is ook onderworpen aan deze krachten en geeft het stijgen of dalen ook verkeerd of vertraagd aan.
 • De richting die de HSI (Horizontal Situation Indicator) aangeeft wordt aangestuurd door een Gyroscoop (en wordt daarom ook wel eens "Directional Gyroscope" genoemd) is onderworpen aan gyro drift en moet periodiek (iedere ~ 15 minuten) bijgesteld worden.
 • Je kunt het draaien van een vliegtuig of de hoogteverandering niet eenvoudig veranderen door de stuurknuppel of joystick in de neutrale positie te draaien. Je zult echt moeten handelen door stuurknuppel of joystick in de tegenover gestelde richting te draaien om weer rechtdoor te vliegen. Zelfs dan zal het vliegtuig niet dezelfde richting of hoogte bewaren. D.m.v. de autopilot is dat uiteraard wel mogelijk en anders zul je continu moeten bijsturen.

Er worden tijdens het vliegen veel krachten uitgeoefend op het vliegtuig en op de instrumenten avionics and instruments die worden gebruikt voor besturing en navigatie. Piloten zullen deze fenomenen moeten leren herkennen en de effecten ervan leren compenseren. FlightGear probeert deze afwijkingen van de instrumenten te benaderen zoals deze in het echt voorkomen.

Vliegvelden en navigatie-hulpmiddelen

Zodra je FlightGear voor de eerste start, vanaf de commandline of vanuit een grafische interface, komt de vraag naar voren hoe je bijv. kunt zien welke vliegvelden beschikbaar zijn. De FlightGear launcher geeft wel aan welke vliegvelden beschikbaar zijn, maar geeft niet alle details over ILS frequenties en andere frequenties. Zo zul je ook geen kaart aantreffen waarop VORs getoond worden. Zie hiervoor bijv.: aeronautical charts (vliegtuigkaarten).

In FlightGear kun je kiezen voor Uitrusting > Kaart om nadere informatie te krijgen over vliegvelden en andere gegevens. Voor meer inzicht in het navigeren, zie Understanding Navigation.

Vliegen op de automatische piloot

Bij het gebruik van sommige vliegtuigen wordt ervan uitgegaan dat je de standaard autopliot gebruikt, die wordt meegeleverd met FlightGear en die wordt gestart vanuit het menu d.m.v. het tabblad Automatische piloot; dit is de generieke versie. Daarnaast zijn er vliegtuigen die hun eigen versie meeleveren. Deze is meestal afgeleid van het origineel.

In het geval een vliegtuig in eigen versie van de automatische piloot voorziet, kan het zijn dat de automatische piloot niet beschikbaar is via het menu van FlightGear. In dat geval kun je gewoon de knoppen indrukken op het virtuele dashboard van het betreffende vliegtuig. Dit is bijv. het geval met de C172P.

De Cessna 172 is voorzien van een Bendix/King KAP140 Autopilot in de virtuele cockpit. De automatische piloot kan in dit geval niet worden benaderd via het menu (tabblad Automatische piloot). Je zult hier de automatische piloot moeten bedienen via de knoppen op het paneel.

De FlightGear gemeenschap

Hulp krijgen

Deze pagina is bedoeld om de nieuwe gebruiker van een aantal essentiële zaken te voorzien t.a.v. het eerste gebruik van FlightGear. Naast de wikipagina's zijn er nog andere mogelijkheden om informatie te kunnen krijgen.

FlightGear aan jouw wensen aanpassen zonder het te compileren

De website http://www.flightgear.org/download/ levert klant en klare pakketten die zo kunnen worden geïnstalleerd onder Windows en Mac OSX. De meeste Linux-distrubities leveren pakketten vanuit hun eigen repositery (zie hiervoor) Hoewel het hier gaat om binaries, zijn de meeste onderdelen van FlightGear geschikt om zelf aan te passen door het gebruik van zgn. XML-files en NASAL scripting. Het staat iedereen vrij en iedereen wordt ook zelfs aangemoedigd om veranderingen door te voeren aan vliegtuigmodellen, landschappen, licht- en schaduweffecten of andere onderdelen. Het mooiste is het wanneer die aanpassingen ook kunnen worden gebruikt door andere FlightGear-gebruikers. Als je dit voor ogen hebt is het goed om een kijkje te nemen op het portaal voor ontwikkelaars Developer portal.

Hoe kun jij helpen

Zie het onderdeel Volunteer (vrijwilliger) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

FlightGear is een opensource project dat gebaseerd is op het werk van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat al het werk is gebaseerd op passie, vrije tijd en niets anders. Dit betreft alle onderdelen van de simulator, dus ook het landschap, de vliegtuigen, de wiki en het forum. Het werk dat de vrijwilligers doen is het fundament onder dit project; zonder hen zou dit project geen stap verder komen. Het is dan ook van belang dat zij plezier hebben/houden in wat zij doen.

Als je echt van plan bent een bijdrage te leveren aan dit project moet je eerst eens kijken naar enkele artikelen met gerichte informatie

Er zijn nooit genoeg vrijwilligers en er zijn verschillende activiteiten waarbij jouw hulp zeer gewaardeerd zal worden:

Testen

Ondersteuning

 • C/C++ Coding (programmeren)
  • Help mee aan het opschonen van de broncode (help bijv. mee aan het proces van migreren naar een primarily smart pointer-based memory management approach met gebruik van SGSharedPtr (http://www.cplusplus.com/reference/memory/shared_ptr/)
  • Help mee aan het vinden van Bugs of ontwikkel nieuwe eigenschappen
  • Werk mee aan van FlightGear afgeleide ontwikkelingen, zoals FGCom, FGRun, etc.
 • Ontwikkelen van nieuwe vliegtuigen (3D modelling, textures, FDMs, scripting)
 • Landschapontwikkeling (terrain, model, weather)