Fi/Uusi käyttäjä

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Huom! eräitä artikkelin osia ei ole päivitetty 2008 jälkeen.

Aluksi

Laitteistovaatimukset

FlightGear vaatii näytönohjaimeen OpenGL ajurit toimiakseen kunnolla. FlightGear 2.0 ja sitä uudemmat versiot vaativat OpenGL 2.0:n. Useimmat modernit PC:t tukevat OpenGL:aa, mutta jos sinulla on ongelmia näytön pienen päivitysnopeuden vuoksi, lue lisätietoja laitteistosuositukset sivulta.

FlightGearilla tiedetään olevan grafiikkaan ja pieneen päivitysnopeuteen liittyviä ongelmia useimmissa kannettavissa tietokoneissa. Koska kannettavat ovat pieniä, niiden näytönohjaimet ovat yleensä vaatimattomia. Lisätietoja ja arviointeja useista kannettavista löydät artikkelista kannettavat joissa FlightGear toimii.


FlightGearin hankkiminen

Voit imuroida uusimmat tiedostot FlightGear Downloads sivulta. Valitse järjestelmääsi sopivat binääri- tai lähdekooditiedostot. Riippuen teknisestä pätevyydestäsi, voit myös valita Git lähdekoodin mikäli haluat työskennellä FlightGearin kehitysversion parissa. Git -versiossa on tyypillisesti enemmän ominaisuuksia ja eräät uusimmat kehitettävänä olevat lentokoneet voivat vaatia Git version käyttöä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Git versio voi olla epävakaa ja on monimutkaisempi hankkia ja asentaa. Yleisesti ottaen kehitysversiota ei suositella tavalliselle käyttäjälle. Voit myös tilata FlightGearin DVD levyillä täältä [1].


Windows asennus

Kun olet käynnistänyt FlightGear asennusohjelman, avautuu ikkuna johon määritellään eräiden tiedostojen sijainti.

Ensimäisellä rivillä kysytään suoritettavan ohjelmatiedoston (FlightGear Executable) sijaintia. Käytä browse painiketta ja siirry hakemistoon jossa fgfs.exe sijaitsee (oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe).

Toisella rivillä kysytään FlightGearin juurihakemistoa. Käytä browse painiketta ja siirry data/ hakemistoon tai syötä 'data' hakemiston sijainti näppäimistöllä (datahakemiston oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\data). Toisen rivin täyttäminen täyttää myös 'scenery box' rivin.

Sen jälkeen kun olet määritellyt nämä oletusasetukset, jatka asennusta kuten alla neuvotaan.


Mac OS X asennus

FlightGearin asentaminen Mac OS X käyttöjärjestelmää käyttävään tietokoneeseen on hyvin yksinkertaista. Raahaa ja pudota FlightGear ikoni /Sovellukset (tai /Applications) kansioon. Muuta ei tarvita. Käynnistäessäsi FlightGearin ensimäistä kertaa, ohjelman ikoni 'pomppii' joitain sekunteja ohjelman ladatessa tietoja lentokoneista ja lentokentistä. Kun käynnistysikkuna avautuu, valitse lentokone ja lentokenttä klikkaamalla "Gear" painikkeita nimien oikealla puolella. Simulaattori käynnistyy painamalla "Start flight" painiketta. Voit muuttaa käynnistysikkunasta myös muita asetuksia. Katso lisäohjeita http://macflightgear.sourceforge.net/home/documents/users-guide/ sivulta.

Jos haluat käynnistää FlightGearin komentoriviltä, käynnistä /Applications/Utilities/Terminal.app ja kirjoita:

cd /Applications/FlightGear.app/Contents/Resources
./fgfs --options..... 

$FG ROOT ja $FG SCENERY ympäristömuuttujia ei ole asetettu Mac OS X:ssa. Jos haluat määritellä nämä muuttujat itse komentorivin käyttöä varten, suorita Terminal.app sovelluksessa seuraavat rivit:

FG_ROOT=/Applications/FlightGear.app/Contents/Resources/data
FG_SCENERY=$FG_ROOT/Scenery

Käynnistysikkunan avautumisen jälkeen käytettävissäsi on alias $FG ROOT hakemistoon ($HOME/Documents/Flightgear/<version>). Voit käyttää aliasta data -hakemiston selailuun käyttäen Finderia.

Huom.: Mac käyttäjät voivat paikantaa $FG_ROOT hakemistonsa FlightGearin asennuksen jälkeen. Avaa FlightGear sovelluskansio Finderissa, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä FlightGearin päällä ja valitse "Show Package Contents". Näin siirryt FlightGear hakemistoon ja sinulla on pääsy kaikkiin tiedostoihin ja alihakemistoihin, mukaanlukien Data/Aircraft jota tarvitset uusien lentokoneiden asentamiseen.


OpenGL asetukset

FlightGear toimii parhaiten ajantasaisia OpenGL ajureita käyttäen. Jos sinulla on ongelmia suorituskyvyn kanssa, katso lisätietoja OpenGL asetusten muuttaminen.

Maisemien lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install scenery for the main article about this subject.

FlightGear asennuksen mukana toimitetaan maisemia vain rajoitetusti San Franciscon kansainvälisen lentokentän (KSFO) ympäristöstä.

FlightGearissa maisema koostuu kahden tyyppisestä tiedosta:

 • Objekteista eli rakennuksista, silloista, radiomastoista ja muista kolmeulotteisista rakennelmista.
 • Maastosta jolla tarkoitetaan maan pinnanmuotoja ja maaperän tyyppiä.

Kaikki objekteihin liittyvä tieto kuuluu Objects/ -hakemistoon ja kaikki maastoon liittyvä tieto kuuluu Terrain/ -hakemistoon. Maisemahakemiston ja sen em. alihakemistojen sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

Voit imuroida FlightGearin objekti- ja maastotietoja FlightGearin web-sivuston Downloads sivulta. Kyseisellä sivulla on linkki jota seuraamalla pääset karttasivulle. Valitse kartasta alue tai alueet joilla haluat lentää. Kun olet imuroinut haluamasi maisemapaketin/paketit, pura pakkaus FlightGearin maisemahakemistoon (/Scenery).

FlightGear web-sivustolta ladattavat maisemapaketit sisältävät sekä objektit, että maastotiedot valitulta alueelta.

Voit hankkia lisää / ajantasaisempia objekteja sitä mukaa kun niitä tulee saataville FlightGear maisematietokantaan.

Tätä lyhyttä katsausta kattavampaa tietoa on tarjolla Maisemien asennus ja Maisemien imurointi Windows XP:lle sivuilla.

Lentokoneiden lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install aircraft for the main article about this subject.

Voit imuiroida yksittäisiä lentokoneita FlightGear web-sivuston Downloads -sivulta. Valitse tältä sivulta linkki [Aircraft Downloads http://flightgear.org/Downloads/aircraft-2.0.0/].

Kun olet imuroinut lentokoneen tiedot sisältävän pakatun tiedoston, pura paketti tietokoneellesi. Voit purkaa pakkauksen väliaikaiseen hakemistoon ja siirtää puretut tiedostot FlightGearin /Aircraft hakemistoon. Voit myös purkaa pakkauksen suoraan em. hakemistoon. Aircraft hakemisto on tavallisesti $FG ROOT/data/Aircraft.


FlightGearin käynnistäminen

Monet käyttäjät käynnistävät FlightGearin komentoriviltä (Unix käyttäjille "konsoli" tai "shell"). Vaihtoehtoisesti voit käyttää graafista käyttöliittymää kuten Fgrun (FlightGear Launch Control).

Käynnistä FlightGear komentoriviltä kirjoittamalla:

fgfs

ja paina enter näppäintä.

Jos FlightGear ei käynnisty, FlightGear binääritiedostoa ei luultavasti löydy polulta. Jos tunnet Unixisi, lisää binääritiedoston sijainti polkuusi ja kokeile uudestaan. Muussa tapauksessa voit etsiä binääritiedoston 'fgfs' sijainnin ja syöttää absoluuttisen polun kuten:


/usr/games/fgfs

Binääritiedoston sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja käännöksen ja/tai asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

On tärkeää tietää, että jos et käytä graafista käyttöliittymää FlightGearin käynnistämiseen, kaikki vuorovaikutus ohjelman kanssa tapahtuu komentoriviltä. Jos haluat nähdä käytettävissä olevat lentokoneet, sinun on annettava komentorivillä toimintoa vastaava optio. Jos haluat määritellä käyttämäsi lentokoneen, lentokentän, monipelaajapalvelimen jne., sinun on lisättävä näitä vastaavat optiot komentorivillä käynnistäessäsi FlightGearia. Katso lisäohjeita Komentoriviparametrit -luettelosta. Voit käyttää komentoriviparametrejä myös käynnistettyäsi FlightGearin graafisesta käyttöliittymästä.


Käytettävissä olevien lentokoneiden listaaminen

Komentoriville kirjoitettu komento:

fgfs --show-aircraft

näyttää luettelon käytettävissä olevista (järjestelmääsi asennetuista) lentokoneista.

Lentokoneen valitseminen

Kirjoita komentoriville komento:

fgfs --aircraft=foo

missä foo on lentokoneen tiedot sisältävän hakemiston nimi. Katso myös komentoriviparametrit.

Online lentäminen monipelaajaympäristössä

1rightarrow.png See Howto: Multiplayer for the main article about this subject.

Näppäimistön ja hiiren käyttö

Käyttäjät joilla ei ole joystickiä tai muita ohjaimia käyttävät näppäimistöä tai hiirtä lentokoneensa ohjaamiseen. Lentäminen näppäimistöä käyttäen voi olla vaikeaa, ja sen sijaan suositellaan hiiren käyttöä. Tällöin näppäimistöä voidaan käyttää muiden asetusten ja säätöjen tekemiseen.

FlightGearin ollessa käynnissä saat ohjeita näppäimistökomentoihin Help -valikosta. Valitse joko Basic Keys (simulaattoriin liittyvät komennot), Common Aircraft Keys (komennot jotka ovat yhteisiä kaikille lentokoneille) tai Aircraft jos haluat ohjeita käyttämääsi lentokoneeseen liittyvistä näppäinkomennoista. Valinta tuo esiin luettelon käytettävissä olevista näppäimistä ja niihin liitetyistä toiminnoista.

Käyttäessäsi hiirtä, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ohjataksesi lentokonetta, uusi klikkaus oikealla näppäimellä vaihtaa näkymän ohjaamosta koneen ympäristöön. Jälleen uusi klikkaus palauttaa alkutilanteen.


Ensimäistä kertaa ohjaamossa?

Ensikertalaiselle lentokoneen ohjaamo saattaa näyttää pelottavalta.

Missä on 'virtuaalinen ohjaamo'? Kaikissa FlightGear lentokoneissa ei ole mallinnettu koneen sisätiloja, mukaanlukien ohjaamo. (FlightGearia käytetään erilaisissa tutkimusprojekteissa, joten joidenkin lentokoneiden 3D mallit voivat puuttua kokonaan. Kannattaa muistaa, että FlightGear on hyvin joustava.) 2D-mittaritaulu saattaa näkyä 3D mittariston päällä. Voit kytkeä toisen mittariston pois näkyvistä View -valikkoa käyttäen. Ellet törmää näihin ongelmiin, sinun pitäisi istua virtuaalisessa ohjaamossa kun FlightGear käynnistyy (olettaen, että ohjaamonäkymä on valittuna).

Jos sinulla on vaikeuksia lukea mittaritaulun mittareita, käytä Zoom näppäimiä nähdäksesi haluamasi mittarin lähempää. Ohjaamonäkymässä kameran zoomia ohjataan 'x' ja Shift-X näppäimillä. Voit siirtää kameraa haluamasi mittarin kohdalle joystickin päässä olevaa nappia (tai muuta tähän toimintoon yhdistettyä ohjainlaitetta) käyttäen.

Kameraa voi siirtää myös hiirellä. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä kunnes hiiren osoitin muuttuu kahdeksi nuoleksi (kuten <=>). Nyt voit siirtää kameraa hiirtä liikuttamalla. Paina näppäimistön 'x' näppäintä zoomataksesi lähemmäksi ja Shift-X näppäintä zoomataksesi kauemmaksi.

Huom.! Eräitä toimintoja kuten magneettokytkintä tai starttia voi olla hankala, tai "hot-spotin" puuttuessa mahdotonta, käyttää hiirellä. Erityisesti tämä koskee keskeneräisiä lentokonemalleja. Tällaisissa tapauksissa voit etsiä vastaavia toimintoja 2D paneelista tai turvautua näppäimistöön. Näppäimistön toiminnot toimivat aina Help -valikossa listatulla tavalla (ellei niitä ole uudelleen ohjattu joko lentokonemallissa tai ohjelman kokoonpanoasetuksissa.) Näppäinkomentojen ohjeen saat esille klikkaamalla päävalikon valintaa Help, ja tämän jälkeen Basic Keys (perustoiminnot) tai Common Aircraft Keys (kaikille koneille yhteiset näppäinkomennot).

Kaikkien 3D-mittaritaulun "hot-spottien" korostaminen Ctrl-C näppäimellä on eräs ensimäisistä asioista jonka teen minulle oudossa ohjaamossa. Näin on helppo nähdä mihin hiiren osoitin pitää kohdistaa mittariston vipuja, kytkimiä ja nappuloita käytettäessä.

Monet lentokoneet sisältävät konekohtaisen, juuri kyseiselle koneelle tarkoitetun ohjevalikon (valitse Help, sitten Aircraft Help).


Ensimäinen lentosi

Eräs aloittelevan simulaattoripilotin tavallisimmista kysymyksistä on "miksi lentokoneeni pyrkii jatkuvasti kääntymään vasemmalle?". Tämä kysymys koskee kaikki lentosimulaattoreita, mutta erityisesti FlightGearia. Vaikka koneen kääntyminen voi johtua tuulen puuskista, on todennäköisempää, että se johtuu FlightGearin realistisuudesta. Eräissä toisissa lentosimulaattoreissa tiettyjä asetuksia on kytketty pois päältä jotta koneen lentäminen olisi helpompaa. Tämä vähentää moottorin väännön, potkurivirran ja muiden vasemmalle kääntymistä aiheuttavien tekijöiden vaikutusta. Artikkeli Understanding Propeller Torque and P-Factor kertoo tarkemmin näistä tekijöistä.

Vaikka markkinointisloganit toisin väittävät, eräät lentosimulaattorit on suunnattu satunnaisille pelaajille. Niiden "realismia" on vähennetty. FlightGearissa realismi on aina mukana. Tämä saattaa aiheuttaa aloittelevalle pilotille sekaannusta:

 • "Vasemmalle kääntymis-syndrooma" edellä mainituista syistä.
 • Kompassin näyttämän virheet: Kun kompassiin kohdistuu lennon aikana voimia, se pyrkii kääntymään vastakkaiseen suuntaan ennen asettumistaan oikeaan suuntaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 • Pystynopeusmittari (variometri) on myös altis virhenäyttämille.
 • HSI (Horizontal Situation Indicator) toimii gyroskoopin avulla (siksi sitä joskus kutsutaan suuntagyroksi), ja on sen vuoksi altis ilmiölle jota kutsutaan gyron ajautumiseksi. Useista syistä johtuen gyro ajautuu pois oikeasta suunnasta ja se on säännöllisesti (noin 15 minuutin välein) asetettava näyttämään oikeaa suuntaa magneettisen kompassin avulla.

Lentokoneeseen, sen mittaristoon sekä ohjaus- ja navigointijärjestelmiin vaikuttaa lennon aikana lukuisia voimia joiden vaikutukset voivat tuntua terveen järjen vastaisilta. Lentäjän täytyy oppia tunnistamaan nämä ilmiöt ja välttämään niiden vaikutukset sillä FlightGear mallintaa todellisessa maailmassa esiintyvät mittareiden virheet.


Lentäminen navigointiapuja ja autopilottia käyttäen

Uusien käyttäjien on syytä olla selvillä, että eräät lentokoneet edellyttävät FlightGearin alkuperäisen autopilotin käyttöä. Tämä autopilotti voidaan kytkeä käyttöön Autopilot -valikosta. Tämä autopilotti on yleiskäyttöinen ja siksi moniin lentokoneisiin on mallinnettu juuri niissä käytettävä autopilotti. Usein nämä konekohtaiset autopilotit ovat malleja todellisen maailman autopilotista. Niissä koneissa joissa on konekohtainen autopilotti, sitä käytetään painikkeista jotka ovat näkyvissä virtuaalisessa ohjaamosssa. Tämä tarkoittaa virtuaaliohjaamon mittaritaulun klikkaamista. FlightGearin yleiskäyttöisen autopilotin valikko näkyy harmaana eikä (yleensä) ole käytettävissä niissä koneissa joiden mukana tulee konekohtainen autopilotti.

FlightGearin sisäänrakennettu autopilotti siis toimii vain koneissa jotka

 • eivät sisällä konekohtaista autopilottia
 • käyttävät oletusautopilottia.

Esimerkiksi Cessna-172:n virtuaalinen ohjaamo sisältää KAP140 autopilotin. Siksi et voi käyttää sisäänrakennetun autopilotin hallintaikkunaa vaan sinun on käytettävä kyseisen autopilotin hallintapainikkeita jotka näkyvät virtuaalisessa mittaritaulussa.

Ohjeita lentosuunnistukseen liittyen löytyy artikkelista Understanding Navigation.

Lentokentät ja navigointiavut

Kun käynnistät FlightGearin ensimäistä kertaa, tapahtuipa se komentoriviltä tai graafista käyttöliittymää käyttäen, saatat ihmetellä kuinka saat selville käytettävissä olevat lentokentät. FGRun näyttää listan lentokentistä, mutta lista ei sisällä yksityiskohtia kuten tornin tai ILS:in taajuuksia. Saatavilla ei ole myöskään karttaa josta löytäisit VOR-majakat ja niiden taajuudet. Poislukien, että löytäisit haluamasi alueen ilmailukartan, mitä voit tehdä?

Google Maps ja FlightGear Online Map for multiplayers ovat molemmat hyviä lähteitä kuten myös FlightGear Community Flight Planner.

(Huom! Jos lennät Suomessa, löydät kaikki em. tiedot + paljon muuta Finavian VFR-suomi [2] sivuilta. Mittarilentäjille, ja miksei muillekin, tarpeellista tietoa löytyy suomen ilmailukäsikirjasta [3].)

Mistä löydän apua?

Tämän wikin lisäksi on useita paikkoja joista voit hankkia tietoa tai pyytää apua:

Tarkempien tietojen hankkiminen

Tämä sivu on tarkoitettu antamaan käyttäjille tietoa asioista jotka ovat olennaisia käyttäessäsi FlightGearia ensimmäistä kertaa.

Nyt tiedät riittävästi päästäksesi alkuun ohjelmiston kanssa. Jos haluat oppia enemmän, voit aloittaa tämän wikin etusivulta ja lukea yksityiskohtaisemman Aluksi -osion, tai FlightGearin käyttö -osion. Voit myös tutkia edistynyt lentokoulutus linkin takaa löytyviä artikkeleita ja oppia enemmän lentokoneen mittareista, lentosuunnistuksesta ja lentokoneen ohjaamisesta.

Huomaa myös, että Git version käyttäjät voivat päivittää lentokoneitaa Git järjestelmää käyttäen.

Seuraavassa käsitellään eräitä ongelmia joita FlightGearin uudet käyttäjät ovat tuoneet esille. Yksityiskohtaisempia tietoja ongelmanratkaisuun löytyy Ongelmanratkaisu ja UKK sivuilta.


En halua kääntää FlightGearia, mikä avuksi?

Voit imuroida ja asentaa FlightGear web-sivuilta löytyviä, useille järjestelmille sopivia valmiiksi käännettyjä binääritiedostoja. Tällä hetkellä valmiita asennuspaketteja löytyy Windows, Linux, Solaris, SGI, Mac OSX ja FreeBSD käyttöjärjestelmille. Näiden pakettien saatavuus voi vaihdella.

Huom: FlightGear on helposti mukautettavissa XML tiedostoja muokkaamalla. Voit tehdä vapaasti muutoksia lentokoneiden mallinnukseen tai muihin ominaisuuksiin joita haluat muuttaa joko omaksi iloksesi tai jakaaksesi muutokset muiden käyttäjien kanssa. Itseasiassa tällaisiin muutoksiin rohkaistaan. Lentokoneiden lentomallia ei ole kirjoitettu simulaattorin binääritiedostoihin. Siksi sitä on helppo muokata (olettaen riittävät pohjatiedot). Vaikka asennustiedosto on binääriformaatissa, useimpia FlightGearin järjestelmiä voi mukauttaa joko XML tiedostoja tai NASAL skriptejä muokkaamalla.

Saako FlightGearin mukana käsikirjan?

Voit lukea "Käsikirjan" verkossa HTML versiona, tai ladata sen omalle koneellesi luettavaksi tai tulostettavaksi PDF muodossa.


"Käsikirja" ei ole aina viimeisimmän kehityksen tasalla, mutta on hyvä apu aloittelijoille.

Kuinka voin osallistua

1rightarrow.png See Volunteer for the main article about this subject.

Testaus

Debuggaus & Profilointi

 • Jäljitä muistivuodot valgrindillä.

Tuki

Kehitys

 • Kirjoita dokumentaatiota! Kaikki ovat tervetulleita tuomaan panoksensa "Käsikirjaan"; Jonkinlainen kokemus LaTeX:sta on kuitenkin avuksi. Ole hyvä ja ota yhteyttä "Käsikirjan" kirjoittajiin jos haluaisit ehdottaa korjauksia tai lisätä kokonaisia lukuja. Voit myös yksinkertaisesti käyttää tätä wikiä tehdäksesi dokumentaatioon korjauksia, muutoksia tai uutta sisältöä.
 • C/C++ koodaus:
  • siivoa koodia, ts. auta siirtymään smart-pointer pohjaiseen muistinhallintaan (SGSharedPtr).
  • Korjaa bugeja
  • Paranna olemassa olevia ominaisuuksia Feature Requests / Proposals / Ideas
  • Toteuta uusia ominaisuuksia
  • Tule mukaan mihin tahansa FlightGearin sivuprojektiin.
 • Luo malleja uusista lentokoneista (3D mallinnus, tekstuurit, lentodynamiikan mallinnus, skriptaus)
 • Maisemien kehittäminen