Ca/Sistema de qualificació d'aeronaus

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search
Classificació i estat d'aeronau tal com s'indica a FGRun.

El sistema de qualificació d'aeronaus és un intent d'ajudar-vos a trobar l'avió que esteu buscant entre els centenars d'aeronaus disponibles a FlightGear. Això es fa proporcionant una forma ràpida d'avaluar avions. Això va ser discutit amb detall sobre en la llista de correu de desenvolupament el desembre de 2010.

El sistema de qualificació proporciona a un avió una puntuació de 0-5 en quatre àrees - FDM, sistemes, cabina i model exterior. Aquestes classificacions es poden codificar al fitxer -set.xml de l'avió des d'on poden ser recollits per llançadors, pàgines web, etc. La suma de les puntuacions en els quatre criteris proporciona una puntuació global de 0-20, que es pot assignar a un estat general textual de l'avió.

Amb data de 09/2016, hi ha 173 avions sense classificar a FGAddon - principalment d'un avió molt antic però interessant en el qual l'autor ha deixat el món de FlightGear. Per donar-los una bona classificació del fdm, els sistemes, la cabina i del model requereixen moltes proves, informació i temps. [1]


Qui valora un avió?

És responsabilitat del mantenidor / desenvolupador de l'aeronau si és actiu. El sistema de classificació es va configurar específicament per ser fàcil per al mantenidor / desenvolupador de l'aeronau perquè assumeix que la persona que fa la classificació està molt familiaritzada amb les especificacions i sistemes d'aeronaus de la vida real i sap de quina manera està el model de FlightGear. El procediment és molt breu, més encara qualsevol actualització.

És possible que tercers facin una qualificació, però és un compromís no trivial per a que algú que no estigui familiaritzat íntimament amb les especificacions d'avions de la vida real i amb el FDM requeriria molt de temps i esforç, almenys, per a qualsevol avió que fos en un estat de desenvolupament una mica avançat. Per descomptat, els avions de fase de desenvolupament primerenc serien més fàcils d'avaluar ja que els criteris d'aquests nivells no requereixen tants coneixements específics. La majoria dels avions no classificats probablement no es mantenen i molts d'ells probablement són avions que acabaran amb classificacions més baixes si estan classificades.

Si un planeja afegir puntuacions a un avió, un bon pla és el següent:

 1. Intenta localitzar el mantenidor avisant-lo a les llistes de correu de desenvolupament i també preguntant al fòrum. Si hi ha un mantenidor, demaneu-li que valori el vostre avió.
 2. Si hi ha un mantenidor però no pot o no vol avaluar l'avió demaneu permís per fer el treball. Si obteniu permís, feu el canvi i sol·liciteu que es fusioni al paquet base.
 3. Si un mantenidor no es pot localitzar o es desconeix que l'avió està abandonat, feu la classificació i sol·liciteu que el canvi es fusioni al paquet base.

Vegeu més avall per a algunes consideracions sobre aquest procediment de qualificació.

Criteris de valoració

Flight Dynamics Model (FDM)

 • 0: Cap, o utilitzant FDM d'altres avions
 • 1: JSBSim Aeromatic o model geomètric de YASim utilitzat sense configurar. Flaps modelats.
 • 2: FDM ajustat per a la configuració de creuers.
 • 3: FDM ajustat per la velocitat d'escalada i creuer amb dades de rendiment del Pilot Operating Handbook (PoH, o cat. manual d'operació del pilot)
 • 4: FDM s'ajusta al PoH en un 90% de les configuracions
 • 5: FDM s'ajusta al PoH i les dades de prova més conegudes.

Sistemes

 • 0: Sense sistemes controlables: el motor sempre està activat, la ràdio genèrica,
 • 1: Motor genèric d'encesa/parada, mida correcte de dipòsits de combustible, pilot automàtic genèric (sense especificar), flaps/tren d'aterratge en funcionament
 • 2: Sistema elèctricl, control de cabina pel control de combustible, pilot automàtic estable
 • 3: Procediment d'encesa realista, pilot automàtic específic amb controls de la cabina que coincideixen amb sistemes d'aeronaus reals, modelatge d'errors genèrics (Vne, +ve/-ve G, límits del tren d'aterratge). No hi ha sistemes poc realistes.
 • 4: Models de sistemes primaris específics de l'aeronau (aero-remolc, radar, GPWS, armes, unitats externes). L'usuari pot seguir les llistes de verificació normals de PoH (p. ex. encesa i apagada) en la seva totalitat
 • 5: S'han implementat alguns modes d'error específics de l'avió (p.ex. flamarada en cas de turboreactors, limitacions motoritzades invertides). Alguns procediments d'emergència implementats (RAT, llançament d'emergència), capaços de seguir algunes llistes d'emergència de la POH en la seva totalitat.

Òbviament, alguns avions (per exemple, els planadors) tenen menys sistemes que altres (per exemple, els avions). Si el vostre avió no disposa d'un sistema determinat, ignoreu-lo per tal de puntuar. Per exemple. un planador no necessita un pilot automàtic estable per obtenir una classificació de 2.

A més, per a un 3 o superior, l'avió no hauria d'implementar sistemes que no estiguin presents a l'avió real (p. ex., si no hi ha flaps). L'excepció a això és un pilot automàtic accedit a través del menú (considerat útil per a proves de vol).

Cabina de pilotatge

 • 0: No hi ha cabina
 • 1: Panell 2D, sense cabina.
 • 2: Panell 2D a la cabina 3D o panell 3D incomplet
 • 3: Panell 3D i cabina
 • 4: Panell 3D i una cabina 3D modelada amb precisió, textures simples. Punts d'interès per a la majoria dels controls.
 • 5: Panell 3D i una cabina tridimensional modelada amb textures fotorrealistes.

Model exterior

 • 0: Res
 • 1: Model simple 3D, sense animacions
 • 2: Model 3D precís amb superfícies de control animades (ascensor, aleró, timó, flaps)
 • 3: Model 3D precís amb superfícies de control animades, detalls del tren d'aterratge (retracció, rotació), hèlixs
 • 4: Model 3D precís amb superfícies de control animades, detalls del tren d'aterratge, hèlixs, suport de lliurees (si poden ser aplicades).
 • 5: Model 3D molt precís (reduït a components menors com ara barres de control), amb superfícies de control animades, tren d'aterratge, hèlixs, suport per a liurees, fum de pneumàtic, efectes de shader.

Diferenciar objectivament entre un 4 i un 5 és molt difícil. Com a guia, un model "5" és tan realista com sigui possible donada la tecnologia de representació disponible.

Nota  La diferència entre un 3 i un 4 sembla ser només el suport de lliurees. Es proposa afegir "parts detallades (llums realistes, escapaments, ventilació)" per a un 4

(podeu suprimir aquesta NOTA després de revisar aquesta proposta)

Estat general

Suma de les qualificacions dels 4 criteris, per produir una puntuació global de 0 a 20.

Això s'aporta a l'estat general de la manera següent:

Codificació de la puntuació

En el fitxer -set.xml

Les puntuacions han de ser codificades al fitxer -set.xml de l'avió, sota <sim> posteriorment.

<status>early production</status>
<rating>
 <FDM type="int">5</FDM>
 <systems type="int">4</systems>
 <cockpit type="int">3</cockpit>
 <model type="int">3</model>
</rating>

En els articles d'aeronaus al wiki

Les puntuacions d'estat es poden incloure (opcionalment) a l'article wiki de l'aeronau. Tingueu en compte que els que publiquen al wiki només són utilitzats per la mateix wiki i no substitueixen la valoració a -set.xml, tal com s'ha descrit anteriorment!

L'estat general es calcula i es mostrarà automàticament. Treure la línia |status = si utilitzeu el sistema oficial i afegiu les següents línies, cadascuna amb una qualificació d'una escala de 0 a 5. Consulteu Template:Infobox Aircraft per obtenir més informació.

...
| status-fdm   = 5
| status-systems = 4
| status-cockpit = 3
| status-model  = 3
...

Podeu trobar les planes wiki actuals d'aeronaus dins de cada nivell d'estat a través de la pàgina categoria d'estat d'avió.

Consideracions sobre el procediment de qualificació

És correcte que els avions només siguin valorats pels seus respectius desenvolupadors? Molts no tenen qualificació, i en molts casos el mantenidor està absent o simplement no els importa. Si des del principi, la qualificació està pensada per a tothom, cal que els usuaris hagin classificat els avions no classificats? Seria raonable per a les versions de desenvolupament alfa (són fàcils d'avaluar), però podria provocar classificacions equivocades per als més desenvolupats. Tanmateix, això pot incentivar als seus mantenidors (pràcticament no es manté un projecte ben desenvolupat) per arreglar aquells amb classificacions no utilitzades. Algunes idees sobre això van ser examinades en el fil del fòrum sobre aquest tema: vegeu aquesta publicació del fòrum.

Contingut relacionat

Articles wiki

Temes del Fòrum

Alguns temes del fòrum FlightGear relacionats amb el rerefons darrere del sistema de classificació d'aeronaus:

Referències

 1. Edward d'Auvergne  (Sep 9th, 2016).  Re: [Flightgear-devel] McDonnell Douglas MD-11 in FGAddon .