Ca/Altitud

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

En l'aviació, l'altura a la qual una aeronau està volant s'anomena altitud. S'expressa en peus. El peu internacional es defineix exactament en 0,3048 metres. En els avions l'altitud es mesura amb l'altímetre. La base de l'altímetre és la mateixa que la d'un baròmetre aneroide, un tambor hermètic que canvia de forma en funció de la pressió de l'aire circumdant. Com més gran sigui l'aeronau més gran serà el tambor. L'altímetre és molt sensible i la pressió de l'aire causada pel clima té una gran influència.

A diferència dels altímetres, el radar terrestre és perfecte per mesurar directament l'altura sobre el sòl sense ser influenciat pel clima i s'utilitza per als sistemes d'alerta terrestre.

En comunicació amb ATC s'utilitzen dos tipus d'altitud:

 1. en espai aeri inferior: altitud veritable (normalment anomenada altitud)
 2. en espai aeri superior: nivell de vol (FL)

Altitud indicada

L'altímetre es pot configurar amb tres possibles referències

 1. amb QNH, donant lloc al fet que l'altitud indicada "coincideixi" amb l'altitud veritable (vegeu més endavant).
 2. amb la pressió estàndard (29.92" Hg o 1.013,25 hPa) fent que l'altímetre mostri l'altitud de pressió. Aquesta configuració només s'ha d'utilitzar a gran altitud.
 3. amb l'altura per sobre del camp de vol. Si bé en la pista l'altitud indicada marcaria zero. Prop del camp d'aviació l'altitud indicada seria l'altitud absoluta (sobre el nivell del sòl).

Com utilitzar-ho depèn de les normes de vol locals.

QNH

QNH ("Query: Nautical Height") és un codi abreujat de "pressió atmosfèrica a nivell del mar". És necessari a l'inici o en aterrar una aeronau, quan és important tenir l'altitud indicada més precisa possible.

El codi QNH s'utilitza:

 • Quan els pilots sol·liciten la "pressió atmosfèrica a nivell del mar". En la seva resposta l'ATC repetirà la paraula QNH seguida de la pressió.
 • En informes meteorològics automàtics a través de l'ATIS.


Si no hi ha ATIS ni ATC disponible es pot trobar el valor QNH en el menú Environment => Global Weather.

Si el QNH no està disponible, però l'elevació del camp de vol de partida es coneix, ajusteu l'altímetre en el seu lloc. El QNH resultant és el correcte. També és possible utilitzar el QNH d'un aeròdrom proper.

Per utilitzar un baròmetre (p.ex. el teu altímetre) com a eina per mesurar l'altitud, ha de ser corregit d'influències meteorològiques. Per a aquesta tasca, cada camp d'aviació està equipat amb un baròmetre de precisió. Mitjançant la combinació d'aquest valor amb l'altitud veritable de la pista d'aterratge, es pot calcular la pressió baromètrica a nivell mitjà del mar, el QNH. Es transmetrà el QNH a través d'ATC i ATIS i amb aquesta petita informació l'altímetre de l'aeronau pot ser corregit de les influències del clima i mostrarà una altitud propera a l'altitud veritable de l'aeronau. D'aquesta manera l'altitud indicada serà bastant precisa per a un àrea determinada al voltant del camp de vol, sempre que el temps romangui estable. Mentre que en el camp de vol l'altímetre mostraria l'altitud de l'aeròdrom.

És de vital importància ajustar el l'altímetre de QNH quan s'utilitza un mapa d'altura, de manera que l'altitud indicada pot ser comparada amb les elevacions del mapa, la qual cosa és d'especial importància durant l'aproximació a un aeròdrom. S'han produït accidents dramàtics en el que els pilots volaven amb altitud de pressió durant el descens en lloc d'usar altitud veritable, fent el mapa d'altura de la superfície gairebé inútil. En condicions de mala visibilitat no s'han adonat de les muntanyes i el terra estava més alt del que esperaven.

Altitud de pressió

 • Altitud de pressió és la pressió baromètrica expressada en peus (això significa que la costosa peça d'equipament ha estat reduïda a un baròmetre).
 • L'altímetre mostra l'altitud de pressió, si s'ajusta a la pressió estàndard: 29,92" Hg = 1013,25 hPa.

Això té el gran avantatge, que tots els avions estan usant els mateixos ajustos de l'altímetre, per tant la mateixa altitud indicada en avions diferents a la mateixa àrea amb la mateixa altitud veritable.

El problema amb l'altitud de pressió és que el clima canviant fa que la pressió de l'aire canviï. Així que mai se sap exactament a quina altitud veritable s'està sobrevolant. El que fa molt perillós utilitzar l'altitud de pressió a baixa altura!

Així com totes les aeronaus a la mateixa zona experimenten el mateix efecte aquestes continuaran volant a la mateixa altitud relativa entre si.

Nivell de vol

S'utilitza per sobre de l'altitud de transició (18.000 peus (5.500 m) en els EUA, però pot ser tan baix com 3.000 peus (910 m) en altres jurisdiccions si no hi ha muntanyes altes). Quan en l'altímetre es llegeixen 18.000 ft ajustat amb la pressió estàndard, se sol dir que l'aeronau està en "nivell de vol 180" o FL180.

Per assegurar la separació vertical IFR els pilots estan obligats a utilitzar l'altímetre. No està permès l'ús de l'altura mesurada pels sistemes de GPS.

Altitud de densitat

 • L'altitud en funció de la densitat de l'aire.

Quest és l'únic tipus d'altitud, que no s'utilitza per determinar la posició de l'aeronau. En canvi, és un factor important sobre la potència que l'avió/helicòpter és capaç de desenvolupar en la situació actual.

Les altes temperatures provoquen que l'aire sigui menys dens. La baixa densitat de l'aire provoca menys resistència (fricció), menor embranzida de sustentació, menor rendiment del motor (les pales del rotor tenen menys efecte i el motor rep menys oxigen). Encara que tenir menys fricció també permet volar més ràpid i més eficientment, ja que es perd menys energia.

Les baixes temperatures provoquen que l'aire sigui més dens. Per tant hi ha més arrossegament, més embranzida de sustentació i més rendiment del motor (les pales del rotor tenen més efecte i el motor rep més oxigen) amb el cost de ser més lent i cremar més combustible, doncs es necessita més energia per vèncer la fricció.

A FlightGear la densitat de l'aire és simulada provocant quedar-se en terra un helicòpter en un dia calorós o fer impossible l'enlairament d'una aeronau de càrrega pesada com l'Antonov en la Ciutat de Mèxic. L'altitud de densitat es calcula a partir de la pressió baromètrica i la temperatura. Com més gran sigui la temperatura, menor és la densitat, i major és la densitat d'altitud (en referència amb l'altitud veritable). (wikipedia)

Definicions generals

Altura

L'altura d'alguna cosa és la distància vertical a un cert punt.

Altitud veritable

L'altitud veritable és l'altura per sobre del nivell mitjà del mar (AMSL).

Després d'ajustar l'altímetre a QNH l'altitud indicada es troba prop de l'altitud veritable.

Altitud absoluta

L'altitud absoluta és l'altura respecte al terra que hi ha directament per sota (AGL: sobre el nivell del terra).

El radar terrestre i els sistemes d'avís de proximitat del terreny mostren l'altitud absoluta. Si l'altímetre està configurat per mostrar zero quan un es troba sobre el camp de vol, l'altitud indicada serà l'altitud absoluta, sempre que l'elevació del terreny per sota no canviï.

A FlightGear hi ha una altitud de "sistema", que és l'altitud AMSL. Alguns s'hi refereixen com a altitud absoluta, la qual cosa en teoria és incorrecte.

Elevació

A l'altitud veritable en posicions sobre el terra es coneix com a elevació. En l'aviació aquests punts normalment són pistes o pics de muntanya.

És de vital importància conèixer l'elevació de la pista abans de descendir-hi. Les millors fonts de dades d'elevació són:

 • Atlas proporciona un mapa d'altura precisa. Un ha d'interpretar els colors en el mapa per conèixer l'elevació. Per a IFR i planificació de vols, Atlas no és adequat.
 • MPMap és una eina en línia per a FlightGear que proporciona informació precisa de pistes, incloent l'elevació.
 • El Generador de Diagrames d'Aeroport crea un arxiu PDF, amb un mapa exacte de la pista d'aterratge que inclou l'elevació.
 • Els llocs web que s'utilitzen per a la planificació del vol real, generen alguns problemes, quan la pista real no sempre correspon al 100% amb la pista d'aterratge a FlightGear, no totes les pistes de FlightGear es poden trobar en els llocs web (la base de dades FlightGear és més completa).

Lamentablement el programa Kelpie no proporciona aquesta informació.

Informació addicional

 • QFE: Pressió atmosfèrica a l'aeroport, es pot utilitzar per mostrar l'altitud absoluta.
 • QNE: Elevació de la pista d'aterratge sobre el nivell del mar AMSL.
 • QFF: Pressió atmosfèrica calculada amb AMSL en condicions normals, aquest codi no s'utilitza.
 • ISA-1: Atmosfera Estàndard Internacional: Model Atmosfèric de diferents capes de l'atmosfera terrestre. Cada capa té una temperatura, pressió, viscositat i densitat. Es basa en un model de mitjana de l'atmosfera de la Terra. Publicació ISO 2533:1975. Hi ha un model als EUA que se sincronitza amb aquest estàndard, però que aconsegueix majors cotes.
 • ISA-2: Atmosfera de l'OACI-ICAO: Igual que la ISA-1, però arriba més alt i amb valors lleugerament diferents. En l'aviació és l'estàndard. Publicació Doc. 7488-CD.
 • Actitud: Més sovint l'angle d'atac del morro d'un avió, l'angle del morro en referència al terra, però hi ha altres definicions.
 • Ascens = pujar = anar més alt.
 • Descens: baixar més.

Enllaços externs