Th/Help:Translate

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 วีกิ FlightGear ได้สนับสนุนบทความหลายภาษา ตั้งแต่นั้นมาทุกบทความจึงสามารถแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใช้งานได้ง่ายขึ้น

เราต้องการคุณ!

เนื่องจากเรามีถึง 3,487 บทความ (เล็กบ้างใหญ่บ้าง) การแปลให้ครบทุกหน้าจึงเป็นงานหนักมาก บางคนก็ได้เรื่มแปลแล้ว แต่เรายังต้องการคนช่วยอยู่ ซึ่งคนคนนั้นก็คือ คุณนั่นเอง! (เกือบ) ทุกคนที่นี่พูดมากกว่า 1 ภาษา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ใช้ FlightGear ส่วนมากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ถ้าเราค่อยๆแปลทีละหน้าสองหน้า ในไม่นานบทความที่สำคัญๆ(เช่น Flying the helicopter, FlightGear, Installing Scenery and New to FlightGear)ก็จะได้รับการแปลทั้งหมด

สำหรับงานแปลที่สำคัญที่สุด ให้ดู translation requests


ตัวอย่าง

Main Page ได้ถูกแปลแล้วหลายภาษา ใช้เป็นตัวอย่างได้

เรื่มงานแปลใหม่

อันดับแรก คุณจะต้องหาบทความที่คุณอยากแปล จากนั้น ให้ใส่ตัวย่อของภาษาที่คุณจะแปลเป็น (ดูรายชื่อที่นี่) ตามด้วยทับ (/) ด้านหน้าชื่อบทความภาษาอังกฤษ ในช่อง URL ของเบราเซอร์ และไปที่หน้านั้น เช่น ถ้าผมอยากแปลหน้า TerraSync เป็นภาษาไทย ผมก็จะไปที่หน้า Th/TerraSync ก็อย่างที่คุณเห็น หน้านี้ไม่มีอยู่จริง เราก็เลยรู้ว่ายังไม่มีใครแปลมันเป็นภาษาไทยเลย

จากนั้น เราก็แปลตัวหน้า ให้เก็บลิงค์ไว้เหมือนเดิม (โยงไปที่หน้าภาษาอังกฤษ) ยกเว้นถ้าหน้านั้นถูกแปลเป็นภาษาเดียวกับของคุณแล้ว ก็ให้พิมพ์อย่างนี้: [[:th:TerraSync]] (ซึ่งจะแสดงเป็น th:TerraSync) อย่างไรก็ตามเราควรใช้ [[:th:TerraSync|TerraSync]] เพราะนั่นจะเอาตัวระบุภาษาออก (TerraSync).

คุณจะต้องวางลิงค์ไปยังบทความแปลที่ด้านท้ายของบทความ เพื่อให้มีตัวเลือกภาษาในเมนู คุณต้องระบุบทความแปลทุกภาษาของบทความนั้นๆ ฉะนั้น บนบทความ TerraSync(ภาษาอังกฤษ) เราจะเติม: [[th:TerraSync]]และบนบทความภาษาไทย เราจะเติม [[en:TerraSync]] (ไม่ต้องเขียนภาษาของหน้านั้นๆ เช่น ไม่ต้องเขียนลิงค์ภาษาไทยในบทความภาษาไทย) กรุณาเรียงภาษาต่างๆตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้เพื่มหรือลบภาษาได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณแปลบทความเสร็จแล้ว คุณต้องเพื่มลิงค์ไปยังภาษาของคุณบนทุกภาษาของบทความนั้น ให้ไปที่บทความภาษาอังกฤษเพื่อดูว่ามีการแปลเป็นภาษาใดแล้วบ้าง

ขั้นตอนการแปลบทความ

 1. ค้นหาบทความภาษาอังกฤษที่คุณต้องการแปล
 2. ตรวจสอบว่าเนื้อหาของหน้าภาษาอังกฤษถูกต้องและทันสมัย ถ้าไม่ ให้ใช้หน้าพูดคุยหรือแก้ไขหน้าภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (ไม่ใช่ว่าหน้าแปลไม่ควรจะดีกว่าหน้าภาษาอังกฤษ แต่การปรับปรุงหน้าภาษาอังกฤษก่อนจะทำให้เนื้อหาตรงกันมากขึ้น)
 3. ดูด้านซ้ายล่าง ถ้าหน้าได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆแล้ว ก็จะมีรายการภาษาเหล่านั้นภายใต้ 'ในภาษาอื่น ๆ '
 4. ถ้าภาษาของคุณไม่อยู่ในรายการ คุณสามารถเริ่มต้นแปลได้เลย (ถ้ามีภาษาของคุณอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงบทความแปลนั้น)
 5. หาส่วนขยายภาษา (LE) ของภาษาคุณจาก รายการนี้
 6. แก้ไขฉบับภาษาอังกฤษบนตัวหน้า
 7. เพิ่ม [[LE: ชื่อหน้า]] ไปที่ด้านล่างของหน้า แทน LE ด้วยส่วนขยายภาษาและ ชื่อหน้า ด้วยชื่อของหน้าในภาษาของคุณ
 8. บันทึกหน้าภาษาอังกฤษ และตรวจสอบว่าภาษาของคุณแสดงอยู่อย่างถูกต้อง
 9. คลิกที่ลิงค์ที่คุณพื่งสร้างขึ้น คุณจะเข้าไปแก้ไขหน้าแปลของคุณ
 10. เพิ่ม {{BeingTranslated}} ~~~~ ไปยังด้านบนของหน้า
 11. เพื่ม [[en:Page title]] ที่ด้านล่างของหน้า แทนที่ Page title ด้วยชื่อของหน้าภาษาอังกฤษ
 12. หากหน้าภาษาอังกฤษได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆแล้ว คัดลอกและวางภาษาเหล่านั้นจากหน้าภาษาอังกฤษที่ด้านล่างของหน้าของคุณ
 13. บันทึกหน้าของคุณ และตรวจสอบว่าลิงค์ภาษาทั้งหมดใช้งานได้
 14. คุณสามารถจองการแปลของคุณที่นี่: Translation requests
 15. เริ่มแปลลงในหน้าใหม่
 16. วางลิงค์ไปยังหน้าแปลของคุณ ( [[LE: ชื่อหน้า]] ) ที่ด้านล่างของหน้าแปลอื่น ๆ
 17. ติดตาม / จับจ้องหน้าภาษาอังกฤษและการปรับปรุงหน้าแปลของคุณเมื่อคุณเห็นการแก้ไขที่น่าสนใจ
นี่!  สำหรับภาษาไทย คุณจะเห็นลิงค์แดงอยู่ด้านล่างสุดของหน้า แต่จะไม่เห็นภาษาไทยในรายชื่อ นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

บทความไหนที่ไม่ควรจะแปล?

อย่า แปลบทความที่ มีการเสนอให้ลบ หรือ ต้องการรวมกับบทความอื่น ในกรณีนี้ให้ปรับปรุงบทความภาษาอังกฤษก่อน

ขอบคุณมากสำหรับการแปลหรือปรับปรุงอื่น ๆ ที่คุณทำกับวิกิ! งานของคุณจะช่วยเหลือผู้ใช้ FlightGear คนอื่นๆได้ ดีมาก!