Talk:Nl/FlightGear Launch Control

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Hoe wordt het vliegtuig gevonden?

Ik merkte dat documentatie ontbreekt om te leren over de methodologie die het programma gebruikt om de aanwezigheid van een vliegtuig in een map te herkennen, kunt u het artikel aanvullen met informatie hierover ?

This unsigned comment was added by Abassign (Talk | contribs) 01:40, 31 March 2015 (UTC)

Edits door Johan in 08/2020

Hoi, verwijzend naar uw bewerking [1] ben ik het niet eens met het idee dat fgrun verouderd is. In het slechtste geval is het onbeheerde software - maar het is zeker niet verouderd door de geïntegreerde Qt launcher. Ik veronderstel dat, als er een forum poll zou worden gehouden, veel gebruikers zouden melden dat ze (om verschillende redenen) nog steeds fgrun gebruiken. Ik zou dus verwijzen naar fgrun als software die niet meer wordt onderhouden en die vroeger de officiële FG front-end was. Technisch gezien is er geen reden om de "verleden tijd" te gebruiken om een functionerend stuk software te beschrijven dat nog steeds werkt "zoals het bedoeld is". --Hooray (talk) 13:44, 31 July 2020 (EDT)

Ik heb FlightGear eigenlijk al een paar jaar niet meer gebruikt en heb toen zelfs een hele oude versie gebruikt (eigenlijk omdat ik vastzit aan een behoorlijk oude computer).
Ik had de indruk dat, omdat de broncode nog steeds de broncodebasis is, een FGRun binary al jaren niet meer gedistribueerd zou worden met FlightGear, vandaar mijn bemerkingen.
Johan G (Talk | contribs) 06:37, 1 August 2020 (EDT)