Changes

Jump to navigation Jump to search
217 bytes added ,  15:02, 28 May 2018
no edit summary
Line 64: Line 64:  
Un important programari addicional és la interfície actual per iniciar un executable de FlightGear. Durant la major part dels inicis de FlightGear només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]]. Malgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] va ser inclòs des de la versió 0.9.3 el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' és un llançador/suport per a KDE. ''FGTools'' és un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' és un suport basat en GTK+.
 
Un important programari addicional és la interfície actual per iniciar un executable de FlightGear. Durant la major part dels inicis de FlightGear només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]]. Malgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] va ser inclòs des de la versió 0.9.3 el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' és un llançador/suport per a KDE. ''FGTools'' és un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' és un suport basat en GTK+.
   −
Altres programes importants s'inclouen editors i projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' és un suport de mapes/cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' és un planificador de vols basat en Java per a FlightGear.  Finalment, ''[[WorldEditor]]'' és un editor per a pistes d'aeroport i rutes de rodatge.
+
Altres programes importants s'inclouen editors i projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' és un suport de mapes/cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' és un planificador de vols basat en Java per a FlightGear.  Finalment, ''[[WorldEditor]]'' is an editor for airport runways and taxiways.
    
=== Aeronaus ===
 
=== Aeronaus ===
 
{{Main article|Table of models}}
 
{{Main article|Table of models}}
   −
FlightGear started out with an aircraft included in NASA's LaRCsim, a Navion, which was replaced by a Cessna 172 by 2000. UIUC as well as JSBsim development brought several more aircraft with them, as did the development of YASim which have since become the main FDM used in FG. Over 400 aircraft in more than 900 unique liveries, are available for version 2.12, although only a few are included in the base package.
+
FlightGear va començar amb un avió inclòs en el LaRCsim de la NASA, un Navion, que va ser reemplaçat per un Cessna 172 el 2000. UIUC així com el desenvolupament de JSBsim van aportar diversos avions, així com el desenvolupament de YASim que des de llavors s'han convertit en ella principal FDM utilitzat a FG. Més de 400 avions en més de 900 lliurees úniques estan disponibles per a la versió 2.12, encara que només s'inclouen uns quants en el paquet base.
   −
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] docked in the [[EHAM]] scenery]]
+
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] atracat a [[EHAM]]]]
    
=== Escenari ===
 
=== Escenari ===
 
{{Main article|Scenery}}
 
{{Main article|Scenery}}
FlightGears [[world scenery]] project contains elevation and landclass data of the enitre world. Objects -like terminals, windmills and bridges- are collected in the [[FlightGear Scenery Database|Scenery Database]].
+
El projecte de FlightGear conté un [[world scenery|escenari mundial]] amb dades d'elevació i tipus de terreny del món real actual. Els obbjectes tridimensionals com les terminals d'aeroports, molins de vent o ponts són recollits en la [[FlightGear Scenery Database|Base de Dades de l'Escenari]].
    
=== Xarxa i multipantalla ===
 
=== Xarxa i multipantalla ===
Several networking options allow FlightGear to communicate with other instances of FlightGear. A [[Multiplayer Howto|multiplayer]] protocol is available for using FlightGear on a local network in a multi aircraft environment. This could be used for formation flight or [[ATC|control tower]] simulation. Multiplayer was soon expanded to allow playing over the internet. Other features include a Google maps based moving up that allows users to observe where other players are.
+
Diverses opcions de xarxa permeten que FlightGear es comuniqui amb altres instàncies de FlightGear. Un protocol [[Multiplayer Howto|multijugadorr]] és disponible per a lliure ús a FlightGear en una xarxa local en un entorn de múltiples aeroports. Això es podria utilitzar per la simulació del vol de formació o el [[ATC|control aeri]]. El mode multijugador aviat es va ampliar per permetre jugar a través d'Internet. Altres característiques inclouen els moviments sobre mapes de Google o OpenStreetMap que permet als usuaris observar on són els altres jugadors.
   −
Several instances of FlightGear can be synchronized to allow for a multi-monitor environment. If all instances are running at the same frame rate consistently, it is possible to get good and tight synchronization between displays.
+
Diverses instàncies de FlightGear es poden sincronitzar per permetre un entorn multi-monitor. Si totes les instàncies s'executen en la mateixa velocitat de quadre consistent, és possible obtenir una bona sincronització entre pantalles.
    
== Codi contra binaris ==
 
== Codi contra binaris ==
449

edits

Navigation menu