Nl/IRC

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Algemeen

Het "FlightGear IRC Netwerk" is een online netwerk van IRC servers die mensen over heel de wereld in staat stellen om met elkaar te kunnen chatten, waarbij het voor namelijk gaat over FlightGear. Er bevinden zich daar veel ontwikkelaars van de simulator, maar ook gebruikers en daarmee een goede plaats om een vraag te stellen.

De servers staan verspreid over de wereld, voornamelijk Europa, en aangeraden is om een server te kiezen die geografisch het dichtst bij is.

Om te verbinden met het IRC netwerk moet men over juiste software beschikken. Voor gebruikers van bijv. FireFox zouden kunnen kiezen voor ChatZilla Deze wordt als plugin geïnstalleerd voor de browser. Echter is er veel keuze en zouden de volgende voorbeelden overwegen kunnen worden, XChat (Linux and Windows), X-Chat Aqua (Mac OSX), SilverEx (gratis XChat windows), Pidgin, Colloquy (Mac OSX), mIRC of elke andere degelijke IRC client.

Bij de eerste keer verbinden met het netwerk moet er een unieke chatnaam gekozen worden voor de sessie. Deze kan tot 31 karakters lang zijn, alphanumeric en kan bepaalde leestekens bevatten. Een aantal voorbeelden van geldige chatnamen:

  • Fred
  • BIG_fred
  • ^Fred^
  • Fred-
  • ^Fred
  • fred007

Het maakt niet uit of er hoofdletters of kleine letters gebruikt worden, deze zijn gelijkwaardig. Er zijn wat aparte regels, zoals dat een chatnaam niet met een - teken mag beginnen.

Zodra een chatnaam gekozen is dan men deze registreren bij de dienst ""NickServer"" (zie beschrijving verder in de wiki)


Officiele Servers

Server Locatie
nl.irc.flightgear.org Nederland
uk.irc.flightgear.org Engeland
us.irc.flightgear.org Verenigde Staten
de.irc.flightgear.org Duitsland
irc.flightgear.org Wijst momenteel naar de.irc.flightgear.org

Het FlightGear IRC netwerk heeft een aantal kanalen waar men kan chatten. Om een lijst te krijgen kan met /list gebruiken. Veel client software heeft een menu hiervoor.

Kanaal Omschrijving
#flightgear Hoofd Kanaal (engelstalig)
#flightgear-blender Blender
#flightgearFR FlightGear kanaal voor franstaligen
#flightgearNL FlightGear kanaal voor nederlandstaligen
#fg_school Flight School
#fgms fgms FlightGear Multiplayer Server
#airliners IFR Navigation Squawk
#fg_canteen Voor al het niet aan FlightGear gerelateerde chat
#fg-ru FlightGear kanaal voor russischtaligen
#wiki Wiki
#flightgear-forum Forum
#help Hulp kanaal voor IRC gebruik
#staffers Server Admins
#flyingclub FlightGear Flying Club

Netwerk Diensten

NickServ
Registratie en identificatie van chatnamen.
NickServ last je ten chatnaam registreren en voorkomt dat andiron deze kunnen gebruiken. De volgende
commando's laten je een chatnaam registered en andere handelingen.
/msg NickServ command
Voor meer informatie over een specifiek commando, type:
/msg NickServ HELP command.
Veel gebruikte commando's zijn:
REGISTER Registratie van chatnaam
GROUP Voeg een chatnaam toe aan account.
IDENTIFY Zich identificeren voor een chatnaam.
GHOST Claimen van een geregistreerde chatnaam die in gebruik is.
Deze dienst is bedoeld om diefstal en misbruik van chatnamen te voorkomen.
Misbruik van deze dienst om juist chatnamen te stelen of verzamelen, is niet de bedoeling.
ChanServ
Registratie en beheer van IRC kanalen.
Chanserv last je IRC kanalen registeren en tot bepaald nivueau beheren. ChanServ kan vaak voorkomen
dat vervelende gebruikers IRC kanalen 'stelen' of andere vervelende acties uitvoeren.
Voor meer informatie over een specifiek commando, type:
/msg ChanServ command.
/msg ChanServ HELP command.
REGISTER Registreren kanaal
RECOVER Herstellen rechten van kanaal
FLAGS Veranderen van gebruikers rechten binnen kanaal
MemoServ
Netwerk Memo dienst, laat berichten achter voor andere gebruikers.
MemoServ is een dienst die de mogelijk biedt korte berichten achter te laten voor andere gebruikers wanneer zij
niet online zijn. De ontvangende gebruiker moet wel een geregistreerde chatnaam hebben.
Voor meer informatie over een specifiek commando, type:
Type /msg MemoServ HELP command
READ Lees een memo
SEND Stuur een memo
SENDGROUP Stuur een memo naar een groep gebruikers
SENDOPS Stuur een bericht naar alle kanaal eigenaren.
DELETE Verwijdert een memo's
HostServ
VirtualHost netwerk dienst .
HostServ laat een gebruiker een virtuele hostname kiezen zodat zijn IP adres niet getoont wordt.
Type /msg HostServ HELP om alle beschikbare commando's te zien
Voor meer informatie over een specifiek commando, type:
OFFERLIST Lists all available vhosts.
TAKE Take an offered vhost for use.
REQUEST Requests new virtual hostname for current nick.

Andere hosts

Network Channel Description
irc.freenode.net #flightgear Wordt alleen gebruikt als normale netwerk niet functioneert.

Hoe te verbinden met ChatZIlla

ChatZilla Client area

Wanneer men ChatZilla gebruikt, open FireFox en type: irc://mpserver12.flightgear.org. Wanneer verbonden kiest men het gewenste kanaal.

Om gelijk het hoofdkanaal te betreden type irc://mpserver12.flightgear.org/flightgear in your browser.

Externe links