Pl/Changelog 2020.3

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search
Previous changelog Next changelog

Available in: polskim, English, Chinese.

Prosimy o pomoc w tłumaczeniu na inne języki!


Zespół deweloperów FlightGear ma przyjemność ogłosić wydanie v.2020.3 LTS FlightGear, wolnego, otwartego symulatora lotu. Jest to drugie wydanie Long Term Support dla FlightGear, odkąd projekt oferuje zarówno wydania Long Term Support, jak i bardziej zaawansowanych wydań zapoznawczych. To wydanie reprezentuje kulminację dwóch lat pracy nad rozwojem projektu przez grupę ochotników z całego świata, połączonych wspólną ambicją stworzenia najbardziej realistycznego symulatora lotu, jaki jest możliwy, który można swobodnie używać, modyfikować i rozpowszechniać. FlightGear jest używany na całym świecie przez entuzjastów symulatorów lotu, do badań na uniwersytetach i do interaktywnych eksponatów w muzeach.

Główne ulepszenia od wersji v.2020.3 LTS obejmują:

 • deweloperski podgląd nadchodzącego frameworka renderingu graficznego Compositor jako oddzielnego, gotowego pliku binarnego,
 • ulepszenia modeli dynamiki lotu zarówno JSBSim jak i YASim,
 • buforowanie tekstur DDS w celu skrócenia czasu wczytywania,
 • szybsze wczytywanie i większa wydajność pamięci budynków,
 • ulepszone wsparcie dla lotniskowców.

Dodatkowo 30 zupełnie nowych samolotów zostało dodanych do oficjalnego hangaru, a kolejne 71 otrzymało duże aktualizacje.


Uwaga  FlightGear is currently undergoing a lot of huge changes. More importantly: Adopting OSG 3.6+[1], moving to the OpenGL core profile, WS 3.0, Osm2city buildings, Photoscenery and Compositor shadows & lights.

In addition, adopting OSG 3.6 means that the experimental CompositeViewer Support can be more widely enabled and tested[2] (it is already enabled by default on next).

Also, as part of the CompositeViewer effort, Canvas FBO rendering is in the process of being moved out of the scene graph into dedicated viewer-level cameras, which provides better support/integration with OSG threading and fixes the long-standing issue where Canvas textures were being rendered twice per view unnecessarily due to the original new/far camera scheme.

Furthermore, to support Canvas (actually CanvasPath/all SVG handling) on Core profile, the plan is to migrate our Canvas Path backend from Shiva to ‘something else’ (see Shiva Alternatives) which implements the required drawing operations, unlike Shiva, ShaderVG or NanoVG can target Core-profile OpenGL.[3]

It is likely the non-shader code path (fixed-function pipeline) will also go away in the next twelve months (~ early/mid 2022). We tried to communicate this: 2020.3 is the last release that will work on really old hardware: 'next' and future releases will need a more modern machine with an OpenGL 4 / DX12 class GPU.[4] 'next' is work-in-progress: likely 12 or 18 months before it becomes a release. In that time the build dependencies, minimum system requirements, performance baseline and basically everything else are going to change (and keep changing). Of course, we'll try to make it work on as wide a range of hardware as possible, but right now we don't know, and it would be incorrect to speculate or promise anything. (Eg, we cannot say 'an Intel 4000 will work but an Intel 3000 won't - we have no idea!)

If 'next' works for someone, that is great, but if you want stability, stable FPS and compatibility with older hardware, there is an easy answer: use 2020.3. That's what we recommend for everyone who wants to fly and enjoy flying. [5] The macOS and Windows nightly builds are now running OSG 3.6.5, so people can hopefully start testing WS3.0 [6] Also, be aware that the binary builds also switched to OSG 3.6, so that may have an FPS impact as well (either higher or lower…)[7]

Założony w 1997 roku FlightGear posiada ponad 700 samolotów, światową bazę scenerii, środowisko multiplayer, szczegółowe modelowanie nieba, elastyczny i otwarty system modelowania samolotów, zróżnicowane opcje sieciowe, wsparcie dla wielu wyświetlaczy, potężny język skryptowy i otwartą architekturę. Co najlepsze, będąc open-source, symulator jest własnością społeczności i każdy jest zachęcany do wniesienia swojego wkładu.

FlightGear - lataj swobodnie!


Launcher

 • Dodanie ekranu powitalnego przy pierwszym uruchomieniu, dostarczającego pomocnych informacji dla początkujących użytkowników.
 • Samoloty mogą być teraz oznaczone jako ulubione i filtrowane, co ułatwia znalezienie ulubionego samolotu spośród setek dostępnych.
 • Program startowy obsługuje teraz lotniskowce, w tym wybór lotniskowca i ustawienie pozycji startowej.
 • Skrót Ctrl+F, gdy chcesz po prostu polecieć!
 • Ulepszona obsługa lądowisk dla helikopterów i portów morskich, w tym wykrywanie aktualnego typu samolotu.
 • Liczne poprawki błędów i ulepszenia stabilności, w szczególności dla zakładek samolotów i dodatków.

Grafika

 • Aby zapewnić podgląd dla deweloperów, renderer Compositor został dołączony jako część tego wydania. Zapewnia on w pełni konfigurowalny przez XML potok renderowania wieloprzebiegowego, który jest kompatybilny z ALS i zawiera cieniowanie klastrowe.
 • Wsparcie dla DDS Texture Cache, poprawiające czas wczytywania plików tekstur.
 • Widoczność gwiazd jest konfigurowana w oparciu o wielkość gwiazdy i warunki atmosferyczne.
 • Użycie bezkierunkowych sprite'ów punktowych jako rozwiązanie awaryjne dla sterowników graficznych, które nie obsługują trójkątów sprite'ów punktowych, jest teraz obsługiwane przez ustawienie /rendering/triangle-directional-lights=false.
 • Dodano nowy widok Tower AGL. Jest on podobny do widoku wieży, z tą różnicą, że utrzymuje zarówno samolot, jak i ziemię bezpośrednio pod nim w widoku, powiększając i przesuwając płynnie w miarę ruchu samolotu. Dobry do oglądania lądowań.
 • Poprawiono tekstury trawy na lotnisku.
 • Wprowadzono ruch pływowy dla obszarów przybrzeżnych.
 • Zaktualizowano definicje materiałów regionalnych dla Kalifornii, Azji, północnej Brazylii, Islandii, wyspy Jan Mayen.
 • Aktywne wulkany - Katla, Eyjafjallajokull, Surtsey.
 • Oparte na instancjach budynki losowe i OpenStreetMap, co znacznie poprawia wydajność i jakość graficzną.
 • Ulepszenia w Wingflex Shader.
 • Użytkownicy mogą włączyć/wyłączyć model pilota w oknie dialogowym Opcje widoku.

JSBSim

 • Dodano możliwość ustawienia czasów rozruchu i przyspieszenia turbiny (parametry <n1spinup>, <n2spinup>, <n1startrate>, <n2startrate>).
 • Filtr <integrator> może być teraz wyzerowany do wartości 0.0 poprzez ustawienie jego właściwości <trigger> na wartość ujemną.
 • Schemat całkowania filtra <integrator> można teraz wybrać spośród rect (Euler), trap (Trapezoidalny), ab2 (2. rzędu Adams-BashForth) i ab3 (3. rzędu Adams-Bashforth).
 • W <function> można teraz używać następujących funkcji: floor, ceil i fmod. Ich funkcjonalność jest taka sama jak odpowiadających im funkcji C/C++.
 • <function> sprawdza teraz liczbę swoich argumentów.
 • Nowy składnik systemu linear_actuator
 • Eksport gęstości paliwa do drzewa właściwości
 • Dodano cykliczne przycinanie dla komponentów FCS
 • Dodano możliwość kontroli współczynnika spin down silników turbinowych
 • [Złamanie kompatybilności wstecznej] Żyroskopy mierzą teraz prędkości obrotowe zamiast przyspieszeń obrotowych. Żyroskopy mierzące przyspieszenia obrotowe nie istnieją w prawdziwym świecie.
 • Właściwości wyjściowe elementów kontroli lotu nie są już powiązane. Oszczędza to wiele niepożądanych komunikatów ostrzegawczych i pozwala na bezpośrednie odniesienia tych samych właściwości pomiędzy kilkoma elementami sterowania lotem.
 • Para wodna w atmosferze jest teraz zarządzana poprzez jej ułamek masowy, a nie ciśnienie cząstkowe. Ta pierwsza jest wielkością fizyczną, która jest zachowywana przy zmianie ciśnienia i temperatury.
 • Sprawdź, czy są co najmniej 3 kontakty przed próbą trymowania na ziemi.
 • Dodano opcjonalne przekazywanie czasu symulacji dla interfejsu FG UDP
 • Istnienie właściwości, która jest używana dla vars niezależnych od tabeli, jest teraz sprawdzane podczas wykonywania, a nie podczas parsowania definicji XML. To rozluźnia kolejność, w której filtry, tabela i bardziej ogólnie kontrole lotu muszą być zadeklarowane w plikach definicji XML.
 • Obroty silników elektrycznych są teraz eksportowane przez gniazda UDP.
 • Parametr <ignitionn2> wpływa teraz na N2 zamiast N1.
 • Ostrzeżenie jest teraz podawane, gdy max < min w <clipto> zamiast wyrzucania wyjątku.
 • Dodano możliwość rejestrowania właściwości w pliku CSV z nowym argumentem wykonywalnym fgfs --jsbsim-output-directive-file.

YASim

 • Zmiany tarcia okrągłego.
 • Wsparcie dla efektów przepływu transonicznego.
 • Kontrola początkowego stanu podwozia bezpośrednio poprzez ustawienie /fdm/yasim/respect-external-gear-state=true, zamiast ustawiania tego przez YASim w zależności od tego czy samolot jest w powietrzu czy na ziemi.
 • Silniki elektryczne są teraz obsługiwane.

Pogoda i Środowisko

 • Zwiększone turbulencje będą występować w pobliżu aktywnych wulkanów.
 • Konfigurowalny adres URL METAR.
 • Depesze METAR są dekodowane i wyświetlane w formie czytelnej dla człowieka w oknie dialogowym pogody.

Lotniskowce

 • Dwie nowe opcje startu specyficzne dla lotniskowca są obsługiwane w launcherze: carrier-takeoff i carrier-approach.
 • Dodano nowy argument linii poleceń --carrier-position. Można go użyć do wybrania pozycji startowej samolotu na lotniskowcu. Albo katapulta (np. cat-1), pozycja parkingowa (np. park-1), przy końcowym podejściu na FLOLS (flols) lub na trawersie lotniskowca (abeam).
 • MPCarrier może być teraz wykrywany przez GUI, nawet jeśli nie jest dostępny podczas uruchamiania. Aby włączyć tę funkcję ustaw /sim/mp-carriers/auto-attach=true.

SI

 • Nowe polecenia fgcommands add-aiobject i remove-aiobject do dodawania/usuwania obiektów do podsystemu AI.
 • Nowe samoloty AI, w tym 747 Freighter, CRJ900, SR-71, Saab 340.
 • Liczne aktualizacje rozkładów lotów AI oraz malowania linii lotniczych.
 • Scenariusz Space Shuttle TAEM i podejście do lądowania w KEDW.
 • Dokładne dane dotyczące osiągów Britten-Norman Islander, pochodzące od pilota Islandera.

Multiplayer

 • Połączenie z VATSIM przez swift jest teraz dostępne przez GUI.
 • FGCom obsługuje teraz zarówno COM1 jak i COM2, a także ustawienia głośności.
 • Widoki zdefiniowane przez samolot użytkownika (widok pilota, widok śmigłowca, widok wieży itp.) mogą być teraz używane z samolotami dla wielu graczy. Widok konkretnego samolotu dla wielu graczy można uzyskać klikając w kolumnie "view" w oknie dialogowym "Lista pilotów" (patrz menu "Multiplayer/Lista pilotów").
 • Opcja --disable-hold-short, która pozwala użytkownikowi wymusić start na pasie startowym, kiedy multiplayer jest włączony. Opcja ta powinna być używana z ostrożnością - może sprawić, że inni piloci i ATC będą mieli nieprzyjemności, gdy samolot zmaterializuje się na pasie startowym!
 • Wsparcie dla nagrywania danych z multiplayera.

Skrypty Nasal

 • Konfigurowalna kolejność wczytywania dla podstawowych modułów Nasal.
 • Ulepszenia i poprawki błędów w Emesary, interfejsie przesyłania wiadomości.
 • Ulepszenia w podstawowych bibliotekach.
 • Ulepszenia w odśmiecaniu pamięci w celu zmniejszenia zacinania się ramek.
 • Możliwość ponownego załadowania modułów Nasal.
 • Szkielet Canvas EFIS.
 • Nowe metody w Canvas Image do ustawiania kolorów pikseli w obrazie.

Statki powietrzne

 • Ulepszenia panelu FG1000 obejmują konfigurowalne przez użytkownika kody transpondera VFR, regulatory głośności, nową powlokę, możliwość zmiany rozmiaru UI, wsparcie dla niestandardowych plików SVG (np. dla G500). FG1000 jest teraz dostępny w Cessnie 182T, J3 Cub, Diamond DA40.
 • Poprawiony instrument vario szybowca.
 • Nowe samoloty:
  • Airbus A320 - samolot pasażerski
  • Alisport Silent2Electro - szybowiec z elektrycznym silnikiem wspomagającym
  • Bombardier Q400 DHC8-402 - turbośmigłowy samolot krótkiego zasięgu
  • Breguet Atlantic BR 1150 - morski samolot patrolowy dalekiego zasięgu
  • Cessna 140 - samolot GA
  • Cessna 208B Caravan - samolot pasażerski, towarowy i użytkowy krótkiego zasięgu
  • Cirrus SR22T - samolot GA
  • Diamond DA40 NG - samolot GA, w tym kokpit z panelem szklanym FG1000
  • Diamond DA62 Twinstar - dwusilnikowy samolot GA
  • Diamond HK36 Super Dimona - motoszybowiec
  • Dornier DO 28 Skyservant - dwusilnikowy samolot użytkowy krótkiego startu i lądowania (STOL)
  • Douglas TBD Devastator - bombowiec torpedowy z okresu II wojny światowej
  • Draco Wilga - turbośmigłowy samolot typu taildragger dla buszu
  • Fokker T.V - dwusilnikowy bombowiec
  • Glasfluegel H201B Standard Libelle - szybowiec
  • Grumman F11-Tiger - myśliwiec lotniskowy
  • Grumman HU-16A Albatros - dwusilnikowa amfibia
  • McDonnell Douglas MD-11 - szerokokadłubowy odrzutowiec trzysilnikowy ze szklanym kokpitem
  • Petliakov PE-8 (Ant-42/TB-7) - bombowiec z okresu II wojny światowej
  • Piper PA28-161 Warrior II - samolot GA
  • Pipistrel Alpha Electro - elektryczny samolot treningowy
  • Pipistrel Taurus Electro G2.5 - szybowiec z elektrycznym silnikiem podtrzymującym
  • Rolladen Schneider LS8sc neo - standardowy szybowiec z elektrycznym silnikiem wspomagającym
  • Robin DR400 Ecoflyer - samolot GA
  • Scheibe Bergfalke II/55 - szybowiec treningowy
  • Schempp-Hirth Arcus S - szybowiec wyczynowy
  • Schleicher Ka6(CR) "Rhoensegler" - szybowiec treningowy
  • SEPECAT Jaguar GR.1 - odrzutowy samolot szturmowy
  • SUMPAC - samolot napędzany przez człowieka
  • Supermarine Swift - myśliwiec odrzutowy
  • Yak 52 - samolot szkoleniowy
 • Duże aktualizacje do ponad 70 samolotów. W tym 737-100, 737-300, 777, A-26-Invader, AR-234, ASG29, ASK13, ASK21, Aero-Commander, Aichi-D3A, B-17, B-24-Liberator, B-25, Bombardier-415, CH750STOL, CRJ700-rodzina, Cessna-208-Caravan, Cessna Citation II, Cessna-L19, Cirrus-SR22, Concorde, DO-228, DO-335, Diamond-Da40, Diamond-Da42, Dragonfly, Embraer-ERJ-145, F-15, Fairchild-Metroliner, Falcon-50, Fokker-S-11, Fw200, H4-Hercules, Harrier-GR3, Horten-Ho-IX, Hughes-XF11, J3Cub, JA37, JAS39-Gripen, Jaguar, LS4, Lancair-235, Lionceau, Lockheed-NF104A, Lockheed-P38, ME-262, Mirage-2000, MirageIV, Northrop-xb35, PC-12, Piaggio-P166, Piper-PA-28, Potez-630, R44, Ryan-Navion, SIAI-Marchetti-SF. 260, Socata-ST10, SpaceShuttle, Starship, Tecnam-P2006T, UH-1, Yak-18T, Zlin-50lx, an24b, bluebird, c182s, dhc1, f-14b, f16.

Różne

 • Zaktualizowane tłumaczenia na język chiński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, polski i słowacki.
 • Okno dialogowe mapy wyświetla heliporty i pozwala na konfigurowalne przesuwanie kursorem.
 • Szybszy TerraSync: pobiera tarball z informacjami o lotnisku przy pierwszym uruchomieniu i sprawdza aktualizacje tylko co 24 godziny, zamiast przy każdym uruchomieniu symulatora.
 • Tryb GPS fly-by.
 • Integracja Sentry.io w celu zapewnienia scentralizowanego raportowania awarii.
 • Zmiana nazwy pliku zrzutu ekranu, aby zawierał datę i czas.
 • Nowy, bezpieczny dla wątków menedżer cząsteczek - powinien zmniejszyć liczbę losowych awarii związanych z cząsteczkami.

Aktualizacje od wersji 2020.1

Zmiany od wydania zapoznawczego 2020.1 obejmują:

 • Różne ulepszenia launchera, w tym ekran powitalny i skrót klawiaturowy (Ctrl+F) dla "Lećmy!"
 • Poprawione definicje regionów dla Kalifornii, Islandii i północnej Brazylii oraz lepsze tekstury traw.
 • Zaimplementowano ruch pływowy dla obszarów przybrzeżnych.
 • Nowy model sztucznej inteligencji dla 747 Freightera oraz liczne aktualizacje ruchu i malowań samolotów SI.
 • Aktualizacje szklanego kokpitu FG1000, w tym konfigurowalne kody transpondera VFR, regulatory głośności, nowa powłoka, możliwość zmiany rozmiaru interfejsu użytkownika i obsługa niestandardowych plików SVG.
 • Hangar pełen nowych samolotów: HU-16A-Albatross, LS8, Embraer-ERJ-145, Cessna 208B Caravan, PZL 104 wilga 2000 Draco, Scheibe Bergfalke, Taurus, f16, Dornier Do 28 Skyservant, Petliakov Pe 8 (Ant 42/DB 7), Grumman F.11 Tiger
 • Aktualizacje dużej liczby samolotów, w tym CRJ700, Dragonfly, Mirage 2000, Jaguar GR1, H4 Hercules, JA37, Supermarine Swift, A320, Cirrus-SR22, Cessna Citation, J3Cub
 • Zaktualizowane tłumaczenia chińskie, holenderskie, francuskie, niemieckie, włoskie, polskie i słowackie.
 • Szybszy TerraSync: pobiera tarball z informacjami o lotnisku przy pierwszym uruchomieniu i sprawdza aktualizacje tylko co 24 godziny, zamiast przy każdym uruchomieniu symulatora.
 • Tryb GPS fly-by
 • Integracja z Sentry.io, aby zapewnić scentralizowane raportowanie awarii.
 • Nowy, bezpieczny dla wątków menedżer cząsteczek - powinien zmniejszyć liczbę losowych awarii związanych z cząsteczkami.

Aktualizacje od wersji 2020.3

Jako, że 2020.3 jest wersją wspieraną przez długi okres czasu, ciągle pojawiają się poprawki błędów i małe ulepszenia, oparte na opiniach użytkowników i automatycznym zgłaszaniu awarii i problemów. Istotne poprawki są wymienione poniżej:

2020.3.1

 • Dodano stronę pomocy do launchera.
 • Poprawiono obsługę helipadów w heliportach.
 • Migracja zainstalowanych pakietów samolotów, podczas migracji do nowego stabilnego katalogu.
 • TerraSync: poprawa wydajności uruchamiania w systemie Windows.

2020.3.2

 • TerraSync czeka, aż modele zostaną całkowicie zsynchronizowane, aby uniknąć brakujących modeli podczas uruchamiania.
 • Ekran pierwszego uruchomienia: dodano ikonę podpowiedzi "przewiń do dołu".
 • Poprawki do Tides od Erika Hofmana.
 • Użycie ładniejszego paska przewijania w launcherze, rozwiązuje problem z długimi listami samolotów.
 • Wsparcie dla częstotliwości komunikacyjnych Apt.dat v1000.
 • Naprawiono błąd ATC podczas zmiany pozycji.
 • Wiele poprawek tłumaczeń zidentyfikowanych przez Michaela Danilova.
 • Znacznie poprawiono brazylijskie obszary cerradio (w pobliżu SBMQ).
 • Aktualizacje tłumaczeń rosyjskich.
 • Poprawki materiałów z Islandii.

2020.3.3

 • Naprawiono przypadkowe podniesienie myszy podczas używania przeciągnięcia prawym przyciskiem myszy, aby się rozejrzeć.
 • Naprawa lokalizacji pobierania, którą zalecamy w oknie dialogowym "setup root".

2020.3.4

 • Poprawna obsługa większej ilości depeszy METAR, w tym awarii czujników wiatru.
 • Naprawiono dwukrotne zastosowanie prędkości masy powietrza do podmodeli (np. podczas zrzucania ładunku przy wietrze bocznym).
 • Naprawa błędu przy wyłączaniu w kodzie właściwości.
 • Aktualizacje tłumaczenia na język hiszpański.
 • Wyłączenie lotów do EGEL, aby uniknąć błędów w kodzie ruchu lotniczego SI.

2020.3.5

 • Zmiana domyślnej lokalizacji pobierania w systemie Windows na %USERS%\FlightGear\Downloads, aby uniknąć problemów z Windows Defender blokującym niezaufane aplikacje przed zapisem w Documents, która to lokalizacja była poprzednia.
 • Naprawiono błąd podczas powrotu do FlightGear z innej aplikacji i przewijania lub klikania.
 • Unikanie awarii w przypadku samolotów opartych na UIUC, takich jak Wright Flyer.
 • Naprawiono błąd w systemie macOS, gdy nie udało się otworzyć joysticka.
 • Aktualizacja ikony aplikacji dla systemu macOS.
 • Naprawiono awarię Nasal po zresetowaniu.
 • Canvas: zezwolenie na filtrowanie anizotropowe.
 • Większa, ulepszona tekstura księżyca.
 • Prędkość UFO wzrasta do 11.
 • Naprawiono znikanie oznaczeń dróg kołowania w określonych ustawieniach graficznych.

2020.3.6

 • Naprawiono błąd podczas pobierania domyślnego katalogu samolotów.
 • Naprawiono zawieszanie się podczas uruchamiania scenerii w oceanie.
 • Naprawiono nieprawidłowe renderowanie nieba i kokpitu z niektórymi wartościami METAR.
 • Dodano wskazówki do Launchera dla początkujących (na razie tylko po angielsku).
 • Poprawiono scenariusze wahadłowca kosmicznego SI.
 • Ulepszenia w trybie planowania lotu.
 • Poprawki skalowania słońca/księżyca.
 • Poprawiono początkową pozycję podmodeli.
 • macOS: ostrzeżenie w przypadku uruchomienia z translokacją aplikacji.
 • Windows: wykrywanie brakujących sterowników OpenGL.
 • Naprawiono awarie modelu dynamiki lotu UIUC.
 • Naprawiono awarię przy nieprawidłowych numerach widoków.
 • Ulepszenie łapania błędów typu NaN w modelu dynamiki lotu.
 • Poprawki trybu podejścia do lądowania w KAP-140.
 • Aktualizacje malowań oraz ruch lotniczego SI.

2020.3.7

 • Włączenie budynków OSM2City poprzez TerraSync dla całej planety.
 • Poprawki błędów i aktualizacje C172.
 • Poprawione regionalne definicje materiałów dla Europy, Kalifornii.
 • Umożliwienie zmiany położenia okienka czatu.
 • Naprawiono awarie związane z systemami cząsteczek.
 • Poprawiono wybór strefy czasowej wokół Pekinu.
 • Poprawiono wyświetlanie ciągów znaków innych niż Latin1 w wyświetlaczach Canvas.
 • Naprawiono logikę startu pasa startowego w trybie dla wielu graczy, aby poprawnie wybrać pozycję hold-short.
 • macOS: poprawiono błąd w tekście z niektórymi czcionkami.
 • Naprawiono wybór języka launchera, gdy język interfejsu użytkownika zawiera specyfikator skryptu (np. zh-Hans-CN).
 • Naprawiono właściwość aircraft-id podczas wczytywania z hangaru (https://sourceforge.net/p/flightgear/codetickets/2502/).
 • Poprawiono sprawdzanie nieaktualnych sterowników grafiki Intel w systemie Windows.

2020.3.8

 • Naprawiono zachowanie parametru `<local>` systemów cząsteczek.
 • Poprawiono wygląd jesiennych drzew.

2020.3.9

 • Naprawa błędu w Swift.
 • Poprawki do czasu w protokole multiplayer.
 • Poprawny adres URL do FGData.
 • Naprawa błędu w oknie dialogowym przeładowania pamięci podręcznej.
 • Ulepszenia w oknie dialogowym ATC, aby poprawnie wyświetlało częstotliwości z trzema miejscami po przecinku.
 • Poprawiono definicje materiałów dla Afryki, regionu śródziemnomorskiego.
 • Dodano zaktualizowane efekty wizualne oceanu i wody.

2020.3.10

 • Transponder: naprawiono tryb standby.
 • Launcher: pobieranie scenerii i ścieżek samolotów z linii poleceń.
 • Launcher: przechowywanie lokalizacji w inny sposób, aby uniknąć problemów podczas korzystania z wielu wersji FlightGear i przełączania się między nimi.
 • Launcher: dodaj opcję "Otwieraj Launcher po zamknięciu symulatora".
 • Naprawiono błędy NavCache podczas wczytywanie danych ShapeFile.
 • Poprawiono błędy NavCache podczas uruchamiania wielu kopii FlightGear.

2020.3.11

 • Naprawiono błąd wprowadzony w wersji 2020.3.10.
 • Poprawiono komunikat o błędzie, gdy nie są dostępne żadne ścieżki wyszukiwania samolotów.
 • Naprawiono awarię z błędnie skonfigurowanymi trasami kołowania w ruchu drogowym.
 • Aktualizacja harmonogramów ruchu SI.

2020.3.12

 • Dodano sprawdzanie poprawności nazwy katalogu samolotu.
 • Dodano krok antyaliasingu 8x.
 • Dodano funkcję pozwalającą samolotom na definiowanie własnych czcionek dla osg::Text.
 • Dodano generyczne połączenie światła proceduralnego ALS i światła kompozytora.
 • Dodano nowe materiały regionalne dla Australii.
 • Naprawiono podstawową pogodę powodującą nieprawidłowe wysokości ciśnienia.
 • Naprawiono błąd w wyszukiwaniu ścieżek dla podglądów.
 • Naprawiono błąd w systemie dźwiękowym przy zbliżaniu się do maksymalnej odległości.
 • Naprawiono awarie po zrestartowaniu.
 • Naprawiono błąd, gdy samolot SI ma nieprawidłowy pas docelowy.
 • Naprawiono błąd struktury mapy w warstwie RTE.
 • Poprawiono --view-offset, aby używał poprawnej właściwości.
 • HUD: pionowe wskaźniki wyglądały tak samo jak poziome.
 • Naprawiono tłumaczenia na język rosyjski i hiszpański.
 • Różne poprawki w oknie dialogowym pogody.
 • Przeglądarka właściwości: wyświetlanie wartości dla folderów w trybie verbose.
 • Menedżer tras: wybierz właściwy punkt trasy, gdy istnieją zduplikowane punkty trasy.
 • Zaktualizowano harmonogramy ruchu SI i dodano nowe modele SI.

2020.3.13

 • Naprawiono znikanie listy pilotów multiplayer

2020.3.14

 • Dodano wsparcie dla ścieżek dodatków.
 • Natychmiastowa kolejka audio.
 • Dodano obsługę zmiany focusa dla wyświetlaczy Canvas.

2020.3.15

 • Naprawiono problemu z odsłuchem Morse w radiu.

2020.3.16

 • Naprawiono problem z wcięciem dźwięku.

2020.3.17

 • Radio nawigacyjne: wyłączenie filtra dolnoprzepustowego przy zmianie wybranej częstotliwości lub wyjściu z trybu GPS slave. Kiedy wybrana częstotliwość jest zmieniana lub kiedy wychodzimy z trybu GPS slave, wyłączamy filtr dolnoprzepustowy stosowany do jakości sygnału.
 • Radio nawigacyjne: naprawa regresji i optymalizacja starszego kodu. Naprawiono małą regresję wprowadzoną w poprzednim zatwierdzeniu. Dodano: zmiana częstotliwości czuwania wyłącza filtr dolnoprzepustowy dla następnego wywołania updateReceiver(); to musi się dziać, kiedy wybrana częstotliwość jest zmieniana, ale nie kiedy częstotliwość zapasowa jest zmieniana.
 • Wejście autopilota: dodano obsługę ścieżek właściwości do wejść. Pozwala, aby źródło autopilota było pośrednie (poprzez właściwość tekstową), tak aby rzeczywista właściwość źródłowa mogła być skonfigurowana lub dostosowana z pliku -set.xml lub w czasie działania symulatora.
 • Poprawiono wyświetlanie w Launcherze opcji --on-ground=false na --in-air, gdy wybierzemy "Przy końcowym podejściu". Opcja --on-ground=false nie istnieje, co może być mylące.

2020.3.18

 • Dodano możliwość włączenia foto-scenerii.
 • Nowy podstawowy system autopilota.
 • Naprawiono awarię z ograniczeniem typu "between" w plikach procedur Navigraph.

2020.3.19

 • Dla modelów SI dodano możliwość zdefiniowania podstawowych parametrów kolizji podmodelu.
 • Naprawiono crash przy nieprawidłowej depeszy METAR.
 • Naprawiono błąd renderowania, w wyniku którego budynki OSM wyglądały na niebieskie przy pewnych ustawieniach grafiki.

Bibliografia

References