Nl/Problemen oplossen

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina is bedoeld om te helpen met het oplossen van problemen met de installatie van FlightGear, van de diagnose tot het vinden van een oplossing. In het geval je hier geen oplossing vind, zullen we tips geven over de manier waarop je wel antwoord kunt vinden of aangebven hoe je de juiste informatie kunt verstrekken zodat vanuit het forum kan worden geholpen bij het zoeken naar oplossingen.

Problemen op de oude manier oplossen

Bestudeer ook de aanbevelingen onder het kopje Hardware Recommendations t.a.v. de benodigde hardware en informatie die daarover is geleverd door andere gebruikers.

Als al het andere mislukt….

Probeer dan technische hulp te krijgen Requesting Technical Help, maar niet voordat je eerst zelf bovenstaande suggesties hebt uitgeprobeerd.

Mogelijke valkuilen bij het aanpassen van base package files

Op enig moment krijgen veel gebruikers de wens om FlightGear op een of andere manier aan te passen. Veel interessante aanpassingen kun je realiseren door wijzigingen door te voeren in onderdelen van het basispakket die betrekking hebben op de vliegtuigeigenschappen, op de instrumenten, de vormgeving van het GUI (Graphical user interface = grafische gebruikersinterface), Nasal scripts, etc.

Maar, op het moment dat je besluit dergelijke files aan te passen aan je eigen wensen is het zaak heel voorzichtig te werk te gaan en exact bij te houden welke wijzigingen je op welk moment uitvoert. Hier zijn enkele punten waarop je extra bedacht moet zijn:

  • Als je verwijst naar bestanden of paden, controleer dan eerst of die bestanden en paden daadwerkelijk bestaan.
  • Als je verwijst naar bestanden of paden, controleer dan dan dat deze verwijzingen juist zijn en wees attent op spaties, scheidingstekens en (hoofd)letters.
  • * De meeste moderne besturingssystemen maken gebruik van bestandsnamen en paden die hoofdlettergevoelig zijn, dus let daarop.
  • Ook ondersteunen de meest moderne “multi-user” besturingssystemen "rechtenbeheer", zodat bestanden en paden van de nodige rechten moeten worden voorzien om daadwerkelijk te kunnen worden benaderd.
  • Op het moment dat je werkt aan XML-bestanden zul je je ervan moeten verzekeren dat jouw XML-wijzigingen correct zijn en de XML-syntaxis niet corrumperen, dus wees ervan overtuigd dat alle tags gesloten zijn. Als je niet helemaal zeker bent over je wijzigingen, kun je een zgn. “XML-validator” gebruiken. Er zijn verschillende gratis/open source hulpmiddelen beschikbaar om je te helpen bij het werken met XML-documenten. Onder Unix/Linux zou je gebruik kunnen maken van “xmllint”. Daarnaast zijn er mogelijkheden om online jouw XML-document te verifiëren door het te uploaden (of te kopiëren naar een tekstveld) naar een site. Onjuiste XML-bestanden kunnen door FlightGear niet gelezen worden en zijn daardoor onbruikbaar.
  • Hoewel de meeste FlightGear XML-bestanden de basisindeling van de PropertyList volgen, ondersteunen de verschillende afzonderlijke FlightGear-componenten verschillende functionaliteiten en functies, zodat tags en attributen die beschikbaar en bruikbaar kunnen zijn in één type bestanden, zoals bijvoorbeeld GUI-bestanden, meestal niet noodzakelijkerwijs ook beschikbaar zijn in bestanden voor verschillende subsystemen/componenten, aangezien functies tot nu toe individueel worden geïmplementeerd voor elke component in plaats van globaal. Dus zelfs als een bepaalde syntaxis of eigenschap in een ander deel van FlightGear wordt ondersteund, is het mogelijk dat deze nog niet in andere delen beschikbaar is.

Bedenk dat het snel kan gebeuren dat je het basispakket zo sterk veranderd dat het onbruikbaar wordt, FlightGear niet meer werkt en het nodig is een nieuw basispakket te downloaden. Dus houd je aanpassingen gescheiden van het basispakket, of maak gebruik van een Source Code Management systeem zoals svn of git.

Als je FlightGear met jouw aanpassingen niet aan de praat kunt krijgen, kun je overwegen FlightGear te starten met verhoogd log/warning niveau, zodat je eenvoudiger kunt volgen welke deel van FlightGear nog normaal functioneert en en welk deel waarschijnlijk nog last heeft van fouten. Dat niveau kun je instellen door gebruik te maken van de parameter –log-level=bulk

Related content