Pl/Konfiguracja trybu multiplayer

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

W systemie Windows

Najpierw wybierz samolot i lotnisko jak to robisz zazwyczaj. W kolejnym oknie zaznacz okienko "Multiplayer". Aby widzieć samoloty innych pilotów zaznacz też "AI models". Wprowadź callsign w pole o tej samej nazwie, a w pole "Hostname": mpserver01.flightgear.org (lub inny z listy). W pola "in" i "out" wpisz 5000. Teraz możesz kliknąć run i cieszyć się możliwością latania z pilotami z całego świata.

Wygląd okna multiplayer

Na stronie [1] dostępna jest także mapa w technologii google.

Oto lista serwerów multiplayer z jakich możesz korzystać:

  • mpserver01.flightgear.org (in Germany)
  • mpserver03.flightgear.org (in Germany) [T]
  • mpserver04.flightgear.org (UK)
  • mpserver06.flightgear.org (Sweden)

[T] oznacza że logi z serwera dostępne są na FlightGear flight tracker.

Uwaga: Serwery multiplayer są połączone. Nie musisz łączyć się z konkretnym serwerem aby widzieć pilotów, którzy z niego korzystają. Dla najlepszych rezultatów powinieneś wybrać serwer, który jest najbliżej.

Multiplayer Chat

Aby móc rozmawiać z innymi pilotami kliknij "Multiplayer" i z rozwijanego menu wybierz "Chat". Pamiętaj, że aby widzieć Twoje wiadomości inni użytkownicy muszą mieć otwarte okno czatu. Uwaga: Opcja czatu nie jest wspierana w wersji 9.10 i starszych.

Multiplayer w linii poleceń

Aby korzystać z opcji multiplayer, gdy uruchamiasz FG z wiersza poleceń, użyj następujących argumentów:

     --multiplay=out,10,adres-ip-serwera,numer-portu
     --multiplay=in,10,twój-adres-ip,numer-portu
     --callsign=twój-callsign

numer-portu to zazwyczaj 5000, a twój-adres-ip to adres IP interfejsu sieciowego, z którego korzysta FG aby się połączyć z serwerem - nawet jeśli to adres lokalny typu 192.168.x.x