Fi/Uusi käyttäjä

From FlightGear wiki
Revision as of 10:47, 5 December 2010 by Esa (Talk | contribs) (Created page with '''Huom! eräitä artikkelin osia ei ole päivitetty 2008 jälkeen.'' == Aluksi == === Laitteistovaatimukset === FlightGear vaatii näytönohjaimeen OpenGL ajurit toimiakseen kun…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Huom! eräitä artikkelin osia ei ole päivitetty 2008 jälkeen.

Aluksi

Laitteistovaatimukset

FlightGear vaatii näytönohjaimeen OpenGL ajurit toimiakseen kunnolla. FlightGear 2.0 ja sitä uudemmat versiot vaativat OpenGL 2.0:n. Useimmat modernit PC:t tukevat OpenGL:aa, mutta jos sinulla on ongelmia näytön pienen päivitysnopeuden vuoksi, lue lisätietoja laitteistosuositukset sivulta.

FlightGearilla tiedetään olevan grafiikkaan ja pieneen päivitysnopeuteen liittyviä ongelmia useimmissa kannettavissa tietokoneissa. Koska kannettavat ovat pieniä, niiden näytönohjaimet ovat yleensä vaatimattomia. Lisätietoja ja arviointeja useista kannettavista löydät artikkelista kannettavat joissa FlightGear toimii.


FlightGearin hankkiminen

Voit imuroida uusimmat tiedostot FlightGear Downloads sivulta. Valitse järjestelmääsi sopivat binääri- tai lähdekooditiedostot. Riippuen teknisestä pätevyydestäsi, voit myös valita Git lähdekoodin mikäli haluat työskennellä FlightGearin kehitysversion parissa. Git -versiossa on tyypillisesti enemmän ominaisuuksia ja eräät uusimmat kehitettävänä olevat lentokoneet voivat vaatia Git version käyttöä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Git versio voi olla epävakaa ja on monimutkaisempi hankkia ja asentaa. Yleisesti ottaen kehitysversiota ei suositella tavalliselle käyttäjälle. Voit myös tilata FlightGearin DVD levyillä täältä [1].


Windows asennus

Kun olet käynnistänyt FlightGear asennusohjelman, avautuu ikkuna johon määritellään eräiden tiedostojen sijainti.

Ensimäisellä rivillä kysytään suoritettavan ohjelmatiedoston (FlightGear Executable) sijaintia. Käytä browse painiketta ja siirry hakemistoon jossa fgfs.exe sijaitsee (oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe).

Toisella rivillä kysytään FlightGearin juurihakemistoa. Käytä browse painiketta ja siirry data/ hakemistoon tai syötä 'data' hakemiston sijainti näppäimistöllä (in the defualt setup that is C:\Program Files\FlightGear\data). The second line asks for FlightGear Root. Use the browse button to navigate to the data/ directory or enter the location of the 'data' directory (datahakemiston oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\data). Toisen rivin täyttäminen täyttää myös 'scenery box' rivin.

Sen jälkeen kun olet määritellyt nämä oletusasetukset, jatka asennusta kuten alla neuvotaan.


Mac OS X asennus

FlightGearin asentaminen Mac OS X käyttöjärjestelmää käyttävään tietokoneeseen on hyvin yksinkertaista. Raahaa ja pudota FlightGear ikoni /Sovellukset (tai /Applications) kansioon. Muuta ei tarvita. Käynnistäessäsi FlightGearin ensimäistä kertaa, ohjelman ikoni 'pomppii' joitain sekunteja ohjelman ladatessa tietoja lentokoneista ja lentokentistä. Kun käynnistysikkuna avautuu, valitse lentokone ja lentokenttä klikkaamalla "Gear" painikkeita nimien oikealla puolella. Simulaattori käynnistyy painamalla "Start flight" painiketta. Voit muuttaa käynnistysikkunasta myös muita asetuksia. Katso lisäohjeita http://macflightgear.sourceforge.net/home/documents/users-guide/ sivulta.

Jos haluat käynnistää FlightGearin komentoriviltä, käynnistä /Applications/Utilities/Terminal.app ja kirjoita:

cd /Applications/FlightGear.app/Contents/Resources
./fgfs --options..... 

$FG_ROOT ja $FG_SCENERY ympäristömuuttujia ei ole asetettu Mac OS X:ssa. Jos haluat määritellä nämä muuttujat itse komentorivin käyttöä varten, suorita Terminal.app sovelluksessa seuraavat rivit:

FG_ROOT=/Applications/FlightGear.app/Contents/Resources/data
FG_SCENERY=$FG_ROOT/Scenery

Käynnistysikkunan avautumisen jälkeen käytettävissäsi on alias $FG_ROOT hakemistoon ($HOME/Documents/Flightgear/<version>). Voit käyttää aliasta data -hakemiston selailuun käyttäen Finderia.

Huom.: Mac käyttäjät voivat paikantaa $FG_ROOT hakemistonsa FlightGearin asennuksen jälkeen. Avaa FlightGear sovelluskansio Finderissa, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä FlightGearin päällä ja valitse "Show Package Contents". Näin siirryt FlightGear hakemistoon ja sinulla on pääsy kaikkiin tiedostoihin ja alihakemistoihin, mukaanlukien Data/Aircraft jota tarvitset uusien lentokoneiden asentamiseen.


OpenGL asetukset

FlightGear pyörii parhaiten ajantasaisia OpenGL ajureita käyttäen. Jos sinulla on ongelmia suorituskyvyn kanssa, katso lisätietoja OpenGL asetusten muuttaminen.

Maisemien lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install scenery for the main article about this subject.

FlightGear asennuksen mukana toimitetaan maisemia vain rajoitetusti San Franciscon kansainvälisen lentokentän (KSFO) ympäristöstä.

FlightGearissa maisema koostuu kahden tyyppisestä tiedosta:

 • Objekteista eli rakennuksista, silloista, radiomastoista ja muista kolmeulotteisista rakennelmista.
 • Maastosta jolla tarkoitetaan maan pinnanmuotoja ja maaperän tyyppiä.

Kaikki objekteihin liittyvä tieto kuuluu Objects/ -hakemistoon ja kaikki maastoon liittyvä tieto kuuluu Terrain/ -hakemistoon. Maisemahakemiston ja sen em. alihakemistojen sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

Voit imuroida FlightGearin objekti- ja maastotietoja FlightGearin web-sivuston Downloads sivulta. Kyseisellä sivulla on linkki jota seuraamalla pääset karttasivulle. Valitse kartasta alue tai alueet joilla haluat lentää. Kun olet imuroinut haluamasi maisemapaketin/paketit, pura pakkaus FlightGearin maisemahakemistoon (/Scenery).

FlightGear web-sivustolta ladattavat maisemapaketit sisältävät sekä objektit, että maastotiedot valitulta alueelta.

Voit hankkia lisää / ajantasaisempia objekteja sitä mukaa kun niitä tulee saataville FlightGear maisematietokantaan.

Tätä lyhyttä katsausta kattavampaa tietoa on tarjolla Maisemien asennus ja Maisemien imurointi Windows XP:lle sivuilla.

Lentokoneiden lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install aircraft for the main article about this subject.

Voit imuiroida yksittäisiä lentokoneita FlightGear web-sivuston Downloads -sivulta. Valitse tältä sivulta linkki [Aircraft Downloads http://flightgear.org/Downloads/aircraft-2.0.0/].

Kun olet imuroinut lentokoneen tiedot sisältävän pakatun tiedoston, pura paketti tietokoneellesi. Voit purkaa pakkauksen väliaikaiseen hakemistoon ja siirtää puretut tiedostot FlightGearin /Aircraft hakemistoon. Voit myös purkaa pakkauksen suoraan em. hakemistoon. Aircraft hakemisto on tavallisesti $FG_ROOT/data/Aircraft.


FlightGearin käynnistäminen

Monet käyttäjät käynnistävät FlightGearin komentoriviltä (Unix käyttäjille "konsoli" tai "shell"). Vaihtoehtoisesti voit käyttää graafista käyttöliittymää kuten Fgrun (FlightGear Launch Control).

Käynnistä FlightGear komentoriviltä kirjoittamalla:

fgfs

ja paina enter näppäintä.

Jos FlightGear ei käynnisty, FlightGear binääritiedostoa ei luultavasti löydy polulta. Jos tunnet Unixisi, lisää binääritiedoston sijainti polkuusi ja kokeile uudestaan. Muussa tapauksessa voit etsiä binääritiedoston 'fgfs' sijainnin ja syöttää absoluuttisen polun kuten:


/usr/games/fgfs

Binääritiedoston sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja käännöksen ja/tai asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

On tärkeää tietää, että jos et käytä graafista käyttöliittymää FlightGearin käynnistämiseen, kaikki vuorovaikutus ohjelman kanssa tapahtuu komentoriviltä. Jos haluat nähdä käytettävissä olevat lentokoneet, sinun on annettava komentorivillä toimintoa vastaava optio. Jos haluat määritellä käyttämäsi lentokoneen, lentokentän, monipelaajapalvelimen jne., sinun on lisättävä näitä vastaavat optiot komentorivillä käynnistäessäsi FlighGearia. Katso lisäohjeita Komentoriviparametrit -luettelosta. Voit käyttää komentoriviparametrejä myös käynnistettyäsi FlightGearin graafisesta käyttöliittymästä.


Käytettävissä olevien lentokoneiden listaaminen

Komentoriville kirjoitettu komento:

fgfs --show-aircraft

näyttää luettelon käytettävissä olevista (järjestelmääsi asennetuista) lentokoneista.

Lentokoneen valitseminen

Kirjoita komentoriville komento:

fgfs --aircraft=foo

missä foo on lentokoneen tiedot sisältävän hakemiston nimi. Katso myös komentoriviparametrit.

Online lentäminen monipelaajaympäristössä

1rightarrow.png See Howto: Multiplayer for the main article about this subject.

Näppäimistön ja hiiren käyttö

Käyttäjät joilla ei ole joystickiä tai muita ohjaimia käyttävät näppäimistöä tai hiirtä lentokoneensa ohjaamiseen. Lentäminen näppäimistöä käyttäen voi olla vaikeaa, ja sen sijaan suositellaan hiiren käyttöä. Tällöin näppäimistöä voidaan käyttää muiden asetusten ja säätöjen tekemiseen.

FlightGearin ollessa käynnissä saat ohjeita näppäimistökomentoihin Help -valikosta. Valitse joko Basic Keys (simulaattoriin liittyvät komennot), Common Aircraft Keys (komennot jotka ovat yhteisiä kaikille lentokoneille) tai Aircraft jos haluat ohjeita käyttämääsi lentokoneeseen liittyvistä näppäinkomennoista. Valinta tuo esiin luettelon käytettävissä olevista näppäimistä ja niihin liitetyistä toiminnoista.

Käyttäessäsi hiirtä, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ohjataksesi lentokonetta, uusi klikkaus oikealla näppäimellä vaihtaa näkymän ohjaamosta koneen ympäristöön. Jälleen uusi klikkaus palauttaa alkutilanteen.


Ensimäistä kertaa ohjaamossa?

Finding your way around the cockpit can be daunting the first time.

Where is the 'virtual cockpit?' Not all FlightGear aircraft come with an interior, including a virtual cockpit. (Due to FlightGear being used by various research projects, some aircraft may not even come with an exterior model. Remember, FlightGear is very flexible.) A 2D panel may display over the 3d cockpit if one exists. You may turn this off using the View menu. Otherwise, you should be sitting in the virtual cockpit when FlightGear starts, as long as the Cockpit View is selected.

You may find it difficult to read some of the displays, dials and gauges on the instrument panel. Use the Zoom keys to zoom in on an instrument. The 'x' and Shift-X keys control eyepoint zoom in the Cockpit View. Use the joystick hat (or other controller assigned to this function) to pan the eyepoint to the instrument you wish to read. Then zoom in.

Alternate Method: Click the right mouse button until you get a cursor with two arrows (like this <=>). You can now move your view around the cockpit. Press 'x' and Shift-X to zoom in and out.

Note: Some functions, such as starter or magneto, may be difficult to use or lack "hotspots" to control with your mouse. Especially when flying an aircraft model that is still undergoing development. In this case, look for equivalent controls on a 2D panel or resort to the keyboard. The keyboard controls always work according to the assignments listed on the Help Menu (unless reassigned by an aircraft or configuration). Go to the main window menu, click Help, then click Basic Keys or Common Aircraft Keys.

One of the first steps I take on entering an unfamiliar cockpit is to press Ctrl-C to highlight all the "hotspots" on the 3d cockpit instrument panel. This enables you to easily see where to place the mouse to operate an instrument's controls, buttons, knobs, etc.

Many aircraft offer a help menu specific to that aircraft on the Aircraft Help menu (go to Help, then Aircraft Help.

Making your first flight

One of the most frequent questions novice pilots ask about any flight sim, but more so to FlightGear, is "why is my aircraft turning left all the time?" Although it could be due to wind gusts crossing the runway, it is more likely due to the increased realism FlightGear provides. In a certain other flight simulator, some settings are turned down to make the aircraft easier to fly. This reduces effects such as propeller torque and p-factor, which may be the cause of the tendency to turn to the left (to figure out which effect, you may read more in Understanding Propeller Torque and P-Factor).

Despite marketing slogans to the contrary, some flight simulators are aimed at a casual game player market, and ship with their "realism" turned down. The realism is always turned up in FlightGear.

FlightGear offers a great deal of realism, which may be confusing to first time pilots.

 • "Left Turning Syndrome" for the previously mentioned reasons.
 • Compass Turning Error: A compass, when subjected to the forces of flight, tends to turn in the opposite direction for a brief period before settling on the correct heading. This is not a malfunction.
 • The Vertical Speed Indicator is also subject to error.
 • The Horizontal Situation Indicator is driven by a gyroscope (that is why it's sometimes called a Directional Gyroscope), which is subject to a phenomenon called gyro drift. For a number of reasons, the gyro will drift from its current heading and must be periodically (about every 15 minutes) calibrated to agree with the magnetic compass heading.

Many forces act on an aircraft in flight as well as on the instruments and systems used for control and navigation, and may be counter-intuitive. Pilots must learn to recognize these phenomena and compensate for their effects. FlightGear models instrument errors that exist in the real world.

Flying using navigational aids and the autopilot

To make this very clear for new users: Some aircraft require you to use the autopilot available from the Autopilot menu, which is the original FlightGear autopilot. This is a generic autopilot and as such, many aircraft come with their own specific autopilot, frequently a model of the real life one. For aircraft that provide their own autopilot in the cockpit, you must use the autopilot controls available in the virtual cockpit. This means clicking on the instrument panel in the virtual cockpit. The Autopilot menu will be grayed out and unavailable when the aircraft supplies its own autopilot (generally).

FlightGear, as of version 0.9.9, comes with a "built-in" autopilot. The Autopilot dialog accessible from the FlightGear toolbar in the main FlightGear window does not work with all aircraft. It only works with aircraft that either

 • do not specify an autopilot
 • use the default autopilot. When an aircraft does not specify an autopilot, the default is used.

For aircraft that supply their own autopilot, you must use the autopilot controls in the 2D or virtual cockpit. The Cessna comes with a KAP140 autopilot in its virtual cockpit. You cannot use the Autopilot dialog with this aircraft. It has no effect. You must use the autopilot device in the panel.

For help with navigation see Understanding Navigation

Airports and navigation aids

When you first start FlightGear, whether from the command line or the graphical interface, you may wonder how to determine what airports are available. FGRun displays a list of airports, but you will not see details such as tower or ILS frequencies. You will not find a map showing VORs and their frequencies. Short of finding an actual sectional map for the area you wish to fly, what can you do?

Google Maps and the FlightGear Online Map for multiplayers are both good resources as well as the FlightGear Community Flight Planner.

Getting help

Besides this wiki, there are more places that can be visited to obtain information or request help:

Getting more detailed information

This page is designed to give the user the essential things they need to know about using FG for the first time.

You now know enough to get started with FlightGear. To learn more, you may wish to start at the main page of this wiki and read the more detailed Getting Started section, or Using FlightGear section or study the Flying Resources to learn more about flight instruments and how to navigate and fly your aircraft.

Also, note that those using the Git version of FlightGear may choose to update their aircraft files through the Git system.

The following are some issues raised by new users of FlightGear. More detailed troubleshooting and answers can be found in Troubleshooting Problems and the FAQ.

I do not want to compile FlightGear, what can I do?

Our website offers precompiled binaries for download and install on a variety of systems. Current platforms are Windows, Linux, Solaris, SGI, Mac OSX and FreeBSD. These are offered as a convienence and availablility may vary at times.

Note: FlightGear is highly configurable through editable XML files. You are free, and encouraged to, make changes to aircraft flight models and any other feature you wish to change for your personal satisfaction or to share with other FlightGear users. The flight model is not defined in a binary file. It is easy to modify (given enough knowledge). Although the install is binary, most of FlightGear's system is open to configuration through XML files and NASAL scripting.

Does FlightGear come with a printed manual?

You are invited to read "The Manual" online as HTML or download a PDF for viewing with Acrobar Reader or printing.

"The Manual" is not always up to date with recent developments but provides a good start for beginners.

How you can help

1rightarrow.png See Volunteer for the main article about this subject.

Testing

Debugging & Profiling

 • Running FlightGear via valgrind to track down memory leaks

Support

Development

 • Writing documentation! Everyone is welcome to contribute to "The Manual"; having at least a little experience with LaTeX makes the task easier. Please contact the authors of The Manual if you would like to add corrections or whole chapters, you may also simply use this wiki to contribute fixes, modifications and new contents.
 • C/C++ Coding:
  • provide source code cleanups (i.e. help in the process of migrating over to a primarily smart pointer-based memory management approach using SGSharedPtr)
  • provide bug fixes Bugs
  • provide enhanced features Feature Requests / Proposals / Ideas
  • provide new features
  • get involved in any of the other FlightGear-affiliated projects
 • Aircraft development (3D modelling, textures, FDMs, scripting)
 • Scenery development