Fa/MPMap

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

اینجا کلیک کنید تا در مورد حالت چند نفره بیشتر بدانید

تصویر ماهمواره‌ای از آسمان فرودگاه بین‌المللی سافرانسیسکو.

MPMap ابزاری است که در آن هواپیماها‌ را که در دنیای FlightGear پرواز می‌کند را رو نقشه‌ی جهان نشان می‌دهد. علاوه بر آن، دسترسی به داده های ناوبری مانند فرکانس‌های ILS شماره های باند و فیکس‌ها را به شما می‌دهد.از آنجایی که از Google Maps استفاده می کند، می توان بین نقشه یا نمای ماهواره ای یکی را انتخاب کرد.


در حال حاضر از شش سرور می‌توان به MPMap دسترسی داشت: