Difference between revisions of "Template:Craft configuration"

From FlightGear wiki
Jump to: navigation, search
(Arabic description for configuration: High wing aircraft, Fixed gear aircraft)
(complete Arabic description for configurations.)
Line 4: Line 4:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Biplane aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Biplane aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة أجنحة مزدوجة
 
           | de = Doppeldecker
 
           | de = Doppeldecker
 
           | en = Biplane aircraft
 
           | en = Biplane aircraft
Line 11: Line 12:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Canard aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Canard aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات كنارد
 
           | de = Canardflügler
 
           | de = Canardflügler
 
           | en = Canard aircraft
 
           | en = Canard aircraft
Line 18: Line 20:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Delta-wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Delta-wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات جناح دلتا
 
           | de = Delta-Flügel
 
           | de = Delta-Flügel
 
           | en = Delta-wing aircraft
 
           | en = Delta-wing aircraft
Line 25: Line 28:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Flying wing|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Flying wing|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = جناح طائر
 
           | de = Nurflügel
 
           | de = Nurflügel
 
           | en = Flying wing
 
           | en = Flying wing
Line 33: Line 37:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Forward-swept wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Forward-swept wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة قابل للتحرك بالأمام
 
           | de = Vorwärts gepfeilte Tragflächen
 
           | de = Vorwärts gepfeilte Tragflächen
 
           | en = Forward-swept wing aircraft
 
           | en = Forward-swept wing aircraft
Line 40: Line 45:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Glider aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Glider aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة شراعية
 
           | de = Segelflugzeug
 
           | de = Segelflugzeug
 
           | en = Glider aircraft
 
           | en = Glider aircraft
Line 47: Line 53:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Gull-wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Gull-wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة نورس
 
           | de = Knickflügel
 
           | de = Knickflügel
 
           | en = Gull-wing aircraft
 
           | en = Gull-wing aircraft
Line 54: Line 61:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:High wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:High wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
           | ar = طائرة عالية الأجنجة
+
           | ar = طائرة ذات أجنحة عالية
 
           | de = Hochdecker
 
           | de = Hochdecker
 
           | en = High wing aircraft
 
           | en = High wing aircraft
Line 63: Line 70:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Inverted gull-wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Inverted gull-wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة نورس مقلوبة
 
           | de = Invertierter Knickflügel
 
           | de = Invertierter Knickflügel
 
           | en = Inverted gull-wing aircraft
 
           | en = Inverted gull-wing aircraft
Line 70: Line 78:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Low wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Low wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات جناح واطي
 
           | de = Tiefdecker
 
           | de = Tiefdecker
 
           | en = Low wing aircraft
 
           | en = Low wing aircraft
Line 77: Line 86:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Monoplane aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Monoplane aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات جناح واحد متكامل
 
           | de = Eindecker
 
           | de = Eindecker
 
           | en = Monoplane aircraft
 
           | en = Monoplane aircraft
Line 84: Line 94:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Push-pull aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Push-pull aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات مروحة سحبية ومروحة دفعية
 
           | de = Push-Pull-Flugzeug
 
           | de = Push-Pull-Flugzeug
 
           | en = Push-pull aircraft
 
           | en = Push-pull aircraft
Line 91: Line 102:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Pusher aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Pusher aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات مراوح دفع خلفية
 
           | de = Druckantrieb
 
           | de = Druckantrieb
 
           | en = Pusher aircraft
 
           | en = Pusher aircraft
Line 98: Line 110:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Stealth aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Stealth aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة شبح
 
           | de = Tarnkappenflugzeug
 
           | de = Tarnkappenflugzeug
 
           | en = Stealth aircraft
 
           | en = Stealth aircraft
Line 105: Line 118:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tailless aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tailless aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة بدون ذيل
 
           | de = Nurflügler
 
           | de = Nurflügler
 
           | en = Tailless aircraft
 
           | en = Tailless aircraft
Line 112: Line 126:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tandem-wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tandem-wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة مرادفة
 
           | de = Tandemflügel
 
           | de = Tandemflügel
 
           | en = Tandem-wing aircraft
 
           | en = Tandem-wing aircraft
Line 119: Line 134:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tiltrotor aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tiltrotor aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات محرك قابل الإلتفاف
 
           | de = Kipprotor
 
           | de = Kipprotor
 
           | en = Tiltrotor aircraft
 
           | en = Tiltrotor aircraft
Line 126: Line 142:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tractor aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tractor aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات مروحة ساحبة للأمام
 
           | en = Tractor aircraft
 
           | en = Tractor aircraft
 
         }}]]
 
         }}]]
Line 132: Line 149:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Triplane aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Triplane aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات ثلاث أجنحة فوق بعضها
 
           | de = Dreidecker
 
           | de = Dreidecker
 
           | en = Triplane aircraft
 
           | en = Triplane aircraft
Line 140: Line 158:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Twin boom aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Twin boom aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات ذراعين طولي
 
           | de = Doppelrumpf
 
           | de = Doppelrumpf
 
           | en = Twin boom aircraft
 
           | en = Twin boom aircraft
Line 147: Line 166:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Variable-incidence wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Variable-incidence wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة متغيرة الحادثة
 
           | de = Variabler Einstellwinkel
 
           | de = Variabler Einstellwinkel
 
           | en = Variable-incidence wing aircraft
 
           | en = Variable-incidence wing aircraft
Line 154: Line 174:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Variable-sweep wing aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Variable-sweep wing aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات أجنحة قابلة الإمتداد
 
           | de = Schwenkflügel
 
           | de = Schwenkflügel
 
           | en = Variable-sweep wing aircraft
 
           | en = Variable-sweep wing aircraft
Line 171: Line 192:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Retractable gear aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Retractable gear aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات عتاد قابل للسحب
 
           | de = Einziehfahrwerk
 
           | de = Einziehfahrwerk
 
           | en = Retractable gear aircraft
 
           | en = Retractable gear aircraft
Line 178: Line 200:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Taildragger aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Taildragger aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات معدات هبوط تقليدية
 
           | de = Spornrad/Zweibeinfahrwerk
 
           | de = Spornrad/Zweibeinfahrwerk
 
           | en = Taildragger aircraft
 
           | en = Taildragger aircraft
Line 185: Line 208:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tricycle landing gear aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Tricycle landing gear aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ثلاثية العجلات
 
           | de = Bugrad/Dreibeinfahrwerk
 
           | de = Bugrad/Dreibeinfahrwerk
 
           | en = Tricycle landing gear aircraft
 
           | en = Tricycle landing gear aircraft
Line 193: Line 217:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Double-deck aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Double-deck aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات طابقين
 
           | en = Double-deck aircraft
 
           | en = Double-deck aircraft
 
         }}]]
 
         }}]]
Line 199: Line 224:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Narrow-body aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Narrow-body aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات بدن ضيق
 
           | de = Schmalrumpfflugzeug
 
           | de = Schmalrumpfflugzeug
 
           | en = Narrow-body aircraft
 
           | en = Narrow-body aircraft
Line 207: Line 233:
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Wide-body aircraft|<!--
 
     {{{pre|}}}[[:Category:Wide-body aircraft|<!--
 
     -->{{LangSwitch
 
     -->{{LangSwitch
 +
          | ar = طائرة ذات بدن واسع
 
           | de = Großraumflugzeug
 
           | de = Großraumflugzeug
 
           | en = Wide-body aircraft
 
           | en = Wide-body aircraft

Revision as of 13:10, 8 December 2017


The following template description is not displayed when the template is inserted in an article.

Goal

Convert a craft's configuration into a link to a category page and append the category to the calling page.

Usage

{{craft configuration
| config
| pre =
}}
config
Configuration of the aircraft, spacecraft, vehicle, or seacraft. Although this can be any text, special parameter values, independent of capitalisation, will be associated with a category. This will result in the creation of an internal wiki link to the category as well as appending the category to the article. See the Craft configurations section below for a table of values.
pre
Text to prefix prior to the link text. This is useful for creating lists.

Craft configurations

The following tables show the special values for the config parameter. To extend these lists, both the {{craft configuration}} template and {{craft configuration/doc}} documentation template need to be updated. Translations of the link text are supported.

Aircraft

This is for the Category:Aircraft by configuration subcategory of Category:Aircraft.

Parameter value Link text Appended categories
Biplane aircraft Biplane aircraft Category:Biplane aircraft
Canard aircraft Canard aircraft Category:Canard aircraft
Delta-wing aircraft Delta-wing aircraft Category:Delta-wing aircraft
Flying wing Flying wing Category:Flying wing
Forward-swept wing aircraft Forward-swept wing aircraft Category:Forward-swept wing aircraft
Glider aircraft Glider aircraft Category:Glider aircraft
Gull-wing aircraft Gull-wing aircraft Category:Gull-wing aircraft
High wing aircraft High wing aircraft Category:High wing aircraft
Inverted gull-wing aircraft Inverted gull-wing aircraft Category:Inverted gull-wing aircraft
Low wing aircraft Low wing aircraft Category:Low wing aircraft
Monoplane aircraft Monoplane aircraft Category:Monoplane aircraft
Push-pull aircraft Push-pull aircraft Category:Push-pull aircraft
Pusher aircraft Pusher aircraft Category:Pusher aircraft
Stealth aircraft Stealth aircraft Category:Stealth aircraft
Tailless aircraft Tailless aircraft Category:Tailless aircraft
Tandem-wing aircraft Tandem-wing aircraft Category:Tandem-wing aircraft
Tiltrotor aircraft Tiltrotor aircraft Category:Tiltrotor aircraft
Tractor aircraft Tractor aircraft Category:Tractor aircraft
Triplane aircraft Triplane aircraft Category:Triplane aircraft
Twin boom aircraft Twin boom aircraft Category:Twin boom aircraft
Variable-incidence wing aircraft Variable-incidence wing aircraft Category:Variable-incidence wing aircraft
Variable-sweep wing aircraft Variable-sweep wing aircraft Category:Variable-sweep wing aircraft
Landing gear configurations

This is for the Category:Landing gear configurations subcategory of Category:Aircraft by configuration.

Parameter value Link text Appended categories
Fixed gear aircraft Fixed gear aircraft Category:Fixed gear aircraft
Retractable gear aircraft Retractable gear aircraft Category:Retractable gear aircraft
Taildragger aircraft Taildragger aircraft Category:Taildragger aircraft
Tricycle landing gear aircraft Tricycle landing gear aircraft Category:Tricycle landing gear aircraft
Fuselage configurations

This is for the Category:Fuselage configurations subcategory of Category:Aircraft by configuration, and is mainly for airliners.

Parameter value Link text Appended categories
Double-deck aircraft Double-deck aircraft Category:Double-deck aircraft
Narrow-body aircraft Narrow-body aircraft Category:Narrow-body aircraft
Wide-body aircraft Wide-body aircraft Category:Wide-body aircraft

Spacecraft

As of yet, no configuration categories exist for spacecraft.

Vehicle

As of yet, no configuration categories exist for vehicles.

Seacraft

As of yet, no configuration categories exist for seacraft.

Examples

Stealth aircraft

{{craft configuration|stealth aircraft}}

Stealth aircraft