Sr/FlightGear Wiki

Revision as of 16:38, 20 August 2014 by Berkut (Talk | contribs)

Revision as of 16:38, 20 August 2014 by Berkut (Talk | contribs)

Broj stranica i statistika pregleda.

FlightGear Wiki je zvanični Wiki za FlightGear.Pokrenut 2006. godine ,trenutno obuhvata širok spektar tema vezanih za FlightGear . Sastoji se od GPL licenciranih dokumenata ,pisanih od strane volontera ,a koji se odnose na FlightGear i njemu srodne projekte ,kao i opšte informacije koje se odnose na avijaciju i Software.

Glavne stranice su Korisnik i Sr/Portal:Razvoj portali.

Read in another language