Sr/FlightGear Wiki

From FlightGear wiki
Revision as of 14:49, 20 August 2014 by Berkut (Talk | contribs) (Created page with "Article number and pageview statistics. '''FlightGear Wiki''' je zvanični Wiki za FlightGear.Pokrenut 2006. godine ,t...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Article number and pageview statistics.
FlightGear Wiki je zvanični Wiki za FlightGear.Pokrenut 2006. godine ,trenutno obuhvata širok spektar tema vezanih za  FlightGear . Sastoji se od  GPL licenciranih dokumenata ,pisanih od strane volontera ,a koji se odnose na  FlightGear i njemu srodne projekte ,kao i opšte informacije koje se odnose na avijaciju i Software.

Glavne stranice su Korisnkik i Razvoj portali.