Sr/FlightGear Wiki

From FlightGear wiki
Revision as of 11:53, 8 December 2017 by Hamzaalloush (Talk | contribs) (Add direct link for Arabic translation)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Broj stranica i statistika pregleda.

FlightGear Wiki je zvanični Wiki za FlightGear.Pokrenut 2006. godine ,trenutno obuhvata širok spektar tema vezanih za FlightGear . Sastoji se od GPL licenciranih dokumenata ,pisanih od strane volontera ,a koji se odnose na FlightGear i njemu srodne projekte ,kao i opšte informacije koje se odnose na avijaciju i Software.

Glavne stranice su Korisnik i Razvoj portali.