Changes

Ca/FlightGear

122 bytes added, 14:31, 28 May 2018
Add-ons i personalització
[[File:Fgrun-page2.jpg|thumb|left|270px|The [[FlightGear Launch Control|FlightGear Launcher]]]]
== Add-ons i personalització ==
There are programs that are either integrated into Hi ha programes que s'integren en FlightGear (dependenciesdependències) or perform a function with ito realitzen una funció particular. Some of these are included in the release of Alguns s'inclouen en les publicacions de FlightGear for per a specific platform but made by the projectuna plataforma específica però realitzada pel projecte, mentre que altres es distribueixen independentment, while others are independently distributed but are hosted by the però són allotjats pel projecte FlightGear project.
One major additional software is the Un important programari addicional és la interfície actual interface for launching an per iniciar un executable of de FlightGear. For most of its early life Durant la major part dels inicis de FlightGear was only run through només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]] interfaces. HoweverMalgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] has been included since va ser inclòs des de la versió 0.9.3 in el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' is a launcherés un llançador/front-end for suport per a KDE. ''FGTools'' is an alternative windows launcher front-endés un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' is a és un suport basat en GTK+ based front-end.
Other significant programs include Altres programes importants s'inclouen editors and projects for terrain datai projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' is a chartés un suport de mapes/map support for cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' is a és un planificador de vols basat en Java based flight planner for per a FlightGear. FinallyFinalment, ''[[WorldEditor]]'' is an és un editor for airport runways and taxiwaysper a pistes d'aeroport i rutes de rodatge.
=== Aeronaus ===
449
edits