Hi fellow wiki editors!

To help newly registered users get more familiar with the wiki (and maybe older users too) there is now a {{Welcome to the wiki}} template. Have a look at it and feel free to add it to new users discussion pages (and perhaps your own).

I have tried to keep the template short, but meaningful. /Johan G

Pl/Konfiguracja trybu multiplayer

From FlightGear wiki
Revision as of 13:42, 29 December 2017 by Hergen (Talk | contribs) (W systemie Windows)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

W systemie Windows

Najpierw wybierz samolot i lotnisko jak to robisz zazwyczaj. W kolejnym oknie zaznacz okienko "Multiplayer". Aby widzieć samoloty innych pilotów zaznacz też "AI models". Wprowadź callsign w pole o tej samej nazwie, a w pole "Hostname": mpserver01.flightgear.org (lub inny z listy). W pola "in" i "out" wpisz 5000. Teraz możesz kliknąć run i cieszyć się możliwością latania z pilotami z całego świata.

Wygląd okna multiplayer

Na stronie [1] dostępna jest także mapa w technologii google.

Oto lista serwerów multiplaer z jakich możesz korzystać:

  • mpserver01.flightgear.org (in Germany)
  • mpserver03.flightgear.org (in Germany) [T]
  • mpserver04.flightgear.org (UK)
  • mpserver06.flightgear.org (Sweden)

[T] oznacza że logi z serwera dostępne są na FlightGear flight tracker.

Uwaga: Serwery multiplayer są połączone. Nie musisz łączyć się z konkretnym serwerem aby widzieć pilotów którzy z niego korzystają. Dla najlepszych rezultatów powinieneś wybrać serwer który jest najbliżej.

-Multiplayer Chat- Aby móc rozmawiać z innymi pilotami kliknij "View" i z rozwijanego menu wybierz "Chat". Pamiętaj, że aby widzieć twoje wiadomości inni użytkownicy muszą mieć otwarte okno czatu. Uwaga: Opcja czatu nie jest w spierana w wersji 9.10 i starszych.

Multiplayer w linii poleceń Aby korzystać z opcji multiplayer gdy uruchamiasz FG z wiersza poleceń użyj następujących argumentów:

     --multiplay=out,10,adres.ip.serwera,numerportu
     --multiplay=in,10,twój.adres.ip,numerportu
     --callsign=twojcallsign

numerportu to zazwyczaj 5000, a twój.adres.ip to adres ip interfejsu sieciowego z którego korzysta FG aby się połączyć z serwerem - nawet jeśli to adres lokalny typu 192.168.