Hi fellow wiki editors!

To help newly registered users get more familiar with the wiki (and maybe older users too) there is now a {{Welcome to the wiki}} template. Have a look at it and feel free to add it to new users discussion pages (and perhaps your own).

I have tried to keep the template short, but meaningful. /Johan G

Difference between revisions of "Fi/Uusi käyttäjä"

From FlightGear wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with '''Huom! eräitä artikkelin osia ei ole päivitetty 2008 jälkeen.'' == Aluksi == === Laitteistovaatimukset === FlightGear vaatii näytönohjaimeen OpenGL ajurit toimiakseen kun…')
 
Line 17: Line 17:
 
Ensimäisellä rivillä kysytään suoritettavan ohjelmatiedoston (FlightGear Executable) sijaintia. Käytä browse painiketta ja siirry hakemistoon jossa fgfs.exe sijaitsee (oletussijainti on <tt>C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe</tt>).
 
Ensimäisellä rivillä kysytään suoritettavan ohjelmatiedoston (FlightGear Executable) sijaintia. Käytä browse painiketta ja siirry hakemistoon jossa fgfs.exe sijaitsee (oletussijainti on <tt>C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe</tt>).
  
Toisella rivillä kysytään FlightGearin [[$FG_ROOT|juurihakemistoa]]. Käytä browse painiketta ja siirry <tt>data/</tt> hakemistoon tai syötä 'data' hakemiston sijainti näppäimistöllä (in the defualt setup that is <tt>C:\Program Files\FlightGear\data</tt>).
+
Toisella rivillä kysytään FlightGearin [[$FG_ROOT|juurihakemistoa]]. Käytä browse painiketta ja siirry <tt>data/</tt> hakemistoon tai syötä 'data' hakemiston sijainti näppäimistöllä (datahakemiston oletussijainti on <tt>C:\Program Files\FlightGear\data</tt>). Toisen rivin täyttäminen täyttää myös 'scenery box' rivin.
The second line asks for [[$FG_ROOT|FlightGear Root]]. Use the browse button to navigate to the <tt>data/</tt> directory or enter the location of the 'data' directory (datahakemiston oletussijainti on <tt>C:\Program Files\FlightGear\data</tt>). Toisen rivin täyttäminen täyttää myös 'scenery box' rivin.
+
  
 
Sen jälkeen kun olet määritellyt nämä oletusasetukset, jatka asennusta kuten alla neuvotaan.
 
Sen jälkeen kun olet määritellyt nämä oletusasetukset, jatka asennusta kuten alla neuvotaan.
Line 42: Line 41:
  
 
=== OpenGL asetukset ===
 
=== OpenGL asetukset ===
FlightGear pyörii parhaiten ajantasaisia [[OpenGL]] ajureita käyttäen. Jos sinulla on ongelmia suorituskyvyn kanssa, katso lisätietoja [[Configuring OpenGL|OpenGL asetusten muuttaminen]].  
+
FlightGear toimii parhaiten ajantasaisia [[OpenGL]] ajureita käyttäen. Jos sinulla on ongelmia suorituskyvyn kanssa, katso lisätietoja [[Configuring OpenGL|OpenGL asetusten muuttaminen]].  
  
 
=== Maisemien lataaminen ===
 
=== Maisemien lataaminen ===
Line 115: Line 114:
  
 
=== Ensimäistä kertaa ohjaamossa? ===
 
=== Ensimäistä kertaa ohjaamossa? ===
 +
Ensikertalaiselle lentokoneen ohjaamo saattaa näyttää pelottavalta.
  
Finding your way around the cockpit can be daunting the first time.
+
Missä on 'virtuaalinen ohjaamo'? Kaikissa FlightGear lentokoneissa ei ole mallinnettu koneen sisätiloja, mukaanlukien ohjaamo. (FlightGearia käytetään erilaisissa tutkimusprojekteissa, joten joidenkin lentokoneiden 3D mallit voivat puuttua kokonaan. Kannattaa muistaa, että FlightGear on hyvin joustava.) 2D-mittaritaulu saattaa näkyä 3D mittariston päällä. Voit kytkeä toisen mittariston pois näkyvistä View -valikkoa käyttäen. Ellet törmää näihin ongelmiin, sinun pitäisi istua virtuaalisessa ohjaamossa kun FlightGear käynnistyy (olettaen, että ohjaamonäkymä on valittuna).
  
Where is the 'virtual cockpit?' Not all FlightGear aircraft come with an interior, including a virtual cockpit. (Due to FlightGear being used by various research projects, some aircraft may not even come with an exterior model. Remember, FlightGear is very flexible.) A 2D panel may display over the 3d cockpit if one exists. You may turn this off using the View menu. Otherwise, you should be sitting in the virtual cockpit when FlightGear starts, as long as the Cockpit View is selected.
+
Jos sinulla on vaikeuksia lukea mittaritaulun mittareita, käytä Zoom näppäimiä nähdäksesi haluamasi mittarin lähempää. Ohjaamonäkymässä kameran zoomia ohjataan 'x' ja Shift-X näppäimillä. Voit siirtää kameraa haluamasi mittarin kohdalle joystickin päässä olevaa nappia (tai muuta tähän toimintoon yhdistettyä ohjainlaitetta) käyttäen.
  
You may find it difficult to read some of the displays, dials and gauges on the instrument panel. Use the Zoom keys to zoom in on an instrument. The 'x' and Shift-X keys control eyepoint zoom in the Cockpit View. Use the joystick hat (or other controller assigned to this function) to pan the eyepoint to the instrument you wish to read. Then zoom in.
+
Kameraa voi siirtää myös hiirellä. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä kunnes hiiren osoitin muuttuu kahdeksi nuoleksi (kuten <=>). Nyt voit siirtää kameraa hiirtä liikuttamalla. Paina näppäimistön 'x' näppäintä zoomataksesi lähemmäksi ja Shift-X näppäintä zoomataksesi kauemmaksi.  
  
Alternate Method: Click the right mouse button until you get a cursor with two arrows (like this <=>). You can now move your view around the cockpit. Press 'x' and Shift-X to zoom in and out.
+
'''Huom.!''' Eräitä toimintoja kuten magneettokytkintä tai starttia voi olla hankala, tai "hot-spotin" puuttuessa mahdotonta, käyttää hiirellä. Erityisesti tämä koskee keskeneräisiä lentokonemalleja. Tällaisissa tapauksissa voit etsiä vastaavia toimintoja 2D paneelista tai turvautua näppäimistöön. Näppäimistön toiminnot toimivat aina Help -valikossa listatulla tavalla (ellei niitä ole uudelleen ohjattu joko lentokonemallissa tai ohjelman kokoonpanoasetuksissa.) Näppäinkomentojen ohjeen saat esille klikkaamalla päävalikon valintaa Help, ja tämän jälkeen Basic Keys (perustoiminnot) tai Common Aircraft Keys (kaikille koneille yhteiset näppäinkomennot).
 +
 +
Kaikkien 3D-mittaritaulun "hot-spottien" korostaminen Ctrl-C näppäimellä on eräs ensimäisistä asioista jonka teen minulle oudossa ohjaamossa. Näin on helppo nähdä mihin hiiren osoitin pitää kohdistaa mittariston vipuja, kytkimiä ja nappuloita käytettäessä.
  
'''Note:''' Some functions, such as starter or magneto, may be difficult to use or lack "hotspots" to control with your mouse. Especially when flying an aircraft model that is still undergoing development. In this case, look for equivalent controls on a 2D panel or resort to the keyboard. The keyboard controls always work according to the assignments listed on the Help Menu (unless reassigned by an aircraft or configuration). Go to the main window menu, click Help, then click Basic Keys or Common Aircraft Keys.
+
Monet lentokoneet sisältävät konekohtaisen, juuri kyseiselle koneelle tarkoitetun ohjevalikon (valitse Help, sitten Aircraft Help).
  
One of the first steps I take on entering an unfamiliar cockpit is to press Ctrl-C to highlight all the "hotspots" on the 3d cockpit instrument panel. This enables you to easily see where to place the mouse to operate an instrument's controls, buttons, knobs, etc.
 
  
Many aircraft offer a help menu specific to that aircraft on the Aircraft Help menu (go to Help, then Aircraft Help.
+
== Ensimäinen lentosi ==
 +
Eräs aloittelevan simulaattoripilotin tavallisimmista kysymyksistä on "miksi lentokoneeni pyrkii jatkuvasti kääntymään vasemmalle?". Tämä kysymys koskee kaikki lentosimulaattoreita, mutta erityisesti FlightGearia. Vaikka koneen kääntyminen voi johtua tuulen puuskista, on todennäköisempää, että se johtuu FlighGearin realistisuudesta. Eräissä toisissa lentosimulaattoreissa tiettyjä asetuksia on kytketty pois päältä jotta koneen lentäminen olisi helpompaa. Tämä vähentää moottorin väännön, potkurivirran ja muiden vasemmalle kääntymistä aiheuttavien tekijöiden vaikutusta. Artikkeli [[Understanding Propeller Torque and P-Factor]] kertoo tarkemmin näistä tekijöistä.  
  
== Making your first flight ==
+
Vaikka markkinointisloganit toisin väittävät, eräät lentosimulaattorit on suunnattu satunnaisille pelaajille. Niiden "realismia" on vähennetty. FlightGearissa realismi on aina mukana. Tämä saattaa aiheuttaa aloittelevalle pilotille sekaannusta:
One of the most frequent questions novice pilots ask about any flight sim, but more so to FlightGear, is "why is my aircraft turning left all the time?" Although it could be due to wind gusts crossing the runway, it is more likely due to the increased realism FlightGear provides. In a certain other flight simulator, some settings are turned down to make the aircraft easier to fly. This reduces effects such as propeller torque and p-factor, which may be the cause of the tendency to turn to the left (to figure out which effect, you may read more in [[Understanding Propeller Torque and P-Factor]]).
+
  
Despite marketing slogans to the contrary, some flight simulators are aimed at a casual game player market, and ship with their "realism" turned down. The realism is always turned up in FlightGear.
+
* "Vasemmalle kääntymis-syndrooma" edellä mainituista syistä.
 +
* Kompassin näyttämän virheet: Kun kompassiin kohdistuu lennon aikana voimia, se pyrkii kääntymään vastakkaiseen suuntaan ennen asettumistaan oikeaan suuntaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 +
* Pystynopeusmittari (variometri) on myös altis virhenäyttämille.
 +
* HSI (Horizontal Situation Indicator) toimii gyroskoopin avulla (siksi sitä joskus kutsutaan suuntagyroksi), ja on sen vuoksi altis ilmiölle jota kutsutaan gyron ajautumiseksi. Useista syistä johtuen gyro ajautuu pois oikeasta suunnasta ja se on säännöllisesti (noin 15 minuutin välein) asetettava näyttämään oikeaa suuntaa magneettisen kompassin avulla.
  
FlightGear offers a great deal of realism, which may be confusing to first time pilots.
+
Lentokoneeseen, sen mittaristoon sekä ohjaus- ja navigointijärjestelmiin vaikuttaa lennon aikana lukuisia voimia joiden vaikutukset voivat tuntua terveen järjen vastaisilta. Lentäjän täytyy oppia tunnistamaan nämä ilmiöt ja välttämään niiden vaikutukset sillä FlightGear mallintaa todellisessa maailmassa esiintyvät mittareiden virheet.
  
* "Left Turning Syndrome" for the previously mentioned reasons.
 
* Compass Turning Error: A compass, when subjected to the forces of flight, tends to turn in the opposite direction for a brief period before settling on the correct heading. This is not a malfunction.
 
* The Vertical Speed Indicator is also subject to error.
 
* The Horizontal Situation Indicator is driven by a gyroscope (that is why it's sometimes called a Directional Gyroscope), which is subject to a phenomenon called gyro drift. For a number of reasons, the gyro will drift from its current heading and must be periodically (about every 15 minutes) calibrated to agree with the magnetic compass heading.
 
  
Many forces act on an aircraft in flight as well as on the instruments and systems used for control and navigation, and may be counter-intuitive. Pilots must learn to recognize these phenomena and compensate for their effects. FlightGear models instrument errors that exist in the real world.
+
=== Lentäminen navigointiapuja ja autopilottia käyttäen ===
 +
Uusien käyttäjien on syytä olla selvillä, että eräät lentokoneet edellyttävät FlightGearin alkuperäisen [[autopilot|autopilotin]] käyttöä. Tämä autopilotti voidaan kytkeä käyttöön Autopilot -valikosta. Tämä autopilotti on '''yleiskäyttöinen''' ja siksi moniin lentokoneisiin on mallinnettu juuri niissä käytettävä autopilotti. Usein nämä '''konekohtaiset''' autopilotit ovat malleja todellisen maailman autopilotista. '''Niissä koneissa joissa on konekohtainen autopilotti, sitä käytetään painikkeista jotka ovat näkyvissä virtuaalisessa ohjaamosssa.''' Tämä tarkoittaa virtuaaliohjaamon mittaritaulun klikkaamista. FlightGearin yleiskäyttöisen autopilotin valikko näkyy harmaana eikä (yleensä) ole käytettävissä niissä koneissa joiden mukana tulee konekohtainen autopilotti.
  
=== Flying using navigational aids and the autopilot ===
+
FlightGearin sisäänrakennettu autopilotti siis toimii vain koneissa jotka
To make this very clear for new users: Some aircraft require you to use the [[autopilot]] available from the Autopilot menu, which is the original FlightGear autopilot. This is a '''generic''' autopilot and as such, many aircraft come with their own '''specific''' autopilot, frequently a model of the real life one. '''For aircraft that provide their own autopilot in the cockpit, you must use the autopilot controls available in the virtual cockpit'''. This means clicking on the instrument panel in the virtual cockpit. The Autopilot menu will be grayed out and unavailable when the aircraft supplies its own autopilot (generally).
+
  
FlightGear, as of version 0.9.9, comes with a "built-in" autopilot. The Autopilot dialog accessible from the FlightGear toolbar in the main FlightGear window does not work with all aircraft. It only works with aircraft that either
+
* eivät sisällä konekohtaista autopilottia
* do not specify an autopilot
+
* käyttävät oletusautopilottia.  
* use the default autopilot. When an aircraft does not specify an autopilot, the default is used.
+
  
For aircraft that supply their own autopilot, you must use the autopilot controls in the 2D or virtual cockpit. The Cessna comes with a KAP140 autopilot in its virtual cockpit. You cannot use the Autopilot dialog with this aircraft. It has no effect. You must use the autopilot device in the panel.
+
Esimerkiksi Cessna-172:n virtuaalinen ohjaamo sisältää KAP140 autopilotin. Siksi et voi käyttää sisäänrakennetun autopilotin hallintaikkunaa vaan sinun on käytettävä kyseisen autopilotin hallintapainikkeita jotka näkyvät virtuaalisessa mittaritaulussa.
  
For help with navigation see [[Understanding Navigation]]
+
Ohjeita lentosuunnistukseen liittyen löytyy artikkelista [[Understanding Navigation]].
  
=== Airports and navigation aids ===
+
=== Lentokentät ja navigointiavut ===
When you first start FlightGear, whether from the command line or the graphical interface, you may wonder how to determine what airports are available. FGRun displays a list of airports, but you will not see details such as tower or [[ILS]] frequencies. You will not find a map showing [[VOR]]s and their frequencies. Short of finding an actual sectional map for the area you wish to fly, what can you do?
+
Kun käynnistät FlightGearin ensimäistä kertaa, tapahtuipa se komentoriviltä tai graafista käyttöliittymää käyttäen, saatat ihmetellä kuinka saat selville käytettävissä olevat lentokentät. FGRun näyttää listan lentokentistä, mutta lista ei sisällä yksityiskohtia kuten tornin tai [[ILS|ILS:in]] taajuuksia. Saatavilla ei ole myöskään karttaa josta löytäisit [[VOR]]-majakat ja niiden taajuudet. Poislukien, että löytäisit haluamasi alueen ilmailukartan, mitä voit tehdä?
  
[http://maps.google.com Google Maps] and the [[MPMap|FlightGear Online Map for multiplayers]] are both good resources as well as the FlightGear [http://fgfs.i-net.hu/modules/fgplanner/ Community Flight Planner].
+
[http://maps.google.com Google Maps] ja [[MPMap|FlightGear Online Map for multiplayers]] ovat molemmat hyviä lähteitä kuten myös FlightGear [http://fgfs.i-net.hu/modules/fgplanner/ Community Flight Planner].
  
== Getting help ==
+
('''Huom!''' Jos lennät Suomessa, löydät kaikki em. tiedot + paljon muuta Finavian VFR-suomi [[https://ais.fi/ais/vfr/]] sivuilta. Mittarilentäjille, ja miksei muillekin, tarpeellista tietoa löytyy suomen ilmailukäsikirjasta [[https://ais.fi/ais/eaip/fi/index.htm]].)
Besides this wiki, there are more places that can be visited to obtain information or request help:
+
* Documents bundled with the release package.
+
* [http://flightgear.org/forums FlightGear Forum]
+
* [[FlightGear IRC channel]], the quickest way to get help.
+
* [[Malinglists|FlightGear users mailing list]], biggest chance to get in contact with developers.
+
  
== Getting more detailed information ==
+
== Mistä löydän apua? ==
This page is designed to give the user the essential things they need to know about using FG for the first time.
+
Tämän wikin lisäksi on useita paikkoja joista voit hankkia tietoa tai pyytää apua:
  
You now know enough to get started with FlightGear. To learn more, you may wish to start at the main page of this wiki and read the more detailed Getting Started section, or Using FlightGear section or study the Flying Resources to learn more about flight instruments and how to navigate and fly your aircraft.
+
* FlightGear ohjelmiston mukana seuraavat dokumentit.  
 +
* [http://flightgear.org/forums FlightGear keskusteluryhmä]
 +
* [[FlightGear IRC channel|FlightGear IRC kanava]], on nopein tapa saada apua.
 +
* [[Malinglists|FlightGear käyttäjien postituslista]], suurin todennäköisyys päästä yhteyteen kehittäjien kanssa.
  
Also, note that those using the Git version of FlightGear may choose to update their aircraft files through the Git system.
+
== Tarkempien tietojen hankkiminen ==
 +
Tämä sivu on tarkoitettu antamaan käyttäjille tietoa asioista jotka ovat olennaisia käyttäessäsi FlightGearia ensimmäistä kertaa.
  
The following are some issues raised by new users of FlightGear. More detailed troubleshooting and answers can be found in [[Troubleshooting Problems]] and the [[FAQ]].
+
Nyt tiedät riittävästi päästäksesi alkuun ohjelmiston kanssa. Jos haluat oppia enemmän, voit aloittaa tämän wikin etusivulta ja lukea yksityiskohtaisemman Aluksi -osion, tai FlighGearin käyttö -osion. Voit myös tutkia edistynyt lentokoulutus linkin takaa löytyviä artikkeleita ja oppia enemmän lentokoneen mittareista, lentosuunnistuksesta ja lentokoneen ohjaamisesta.
  
=== I do not want to compile FlightGear, what can I do? ===
+
Huomaa myös, että Git version käyttäjät voivat päivittää lentokoneitaa Git järjestelmää käyttäen.
[http://www.flightgear.org/Downloads/ Our website] offers precompiled binaries for download and install on a variety of systems. Current platforms are Windows, Linux, Solaris, SGI, Mac OSX and FreeBSD. These are offered as a convienence and availablility may vary at times.
+
  
Note: FlightGear is highly configurable through editable [[XML]] files. You are free, and encouraged to, make changes to aircraft flight models and any other feature you wish to change for your personal satisfaction or to share with other FlightGear users. The flight model is not defined in a binary file. It is easy to modify (given enough knowledge). Although the install is binary, most of FlightGear's system is open to configuration through XML files and [[NASAL scripting]].
+
Seuraavassa käsitellään eräitä ongelmia joita FlightGearin uudet käyttäjät ovat tuoneet esille. Yksityiskohtaisempia tietoja ongelmanratkaisuun löytyy [[Troubleshooting Problems|Ongelmanratkaisu]] ja [[FAQ|UKK]] sivuilta.
  
=== Does FlightGear come with a printed manual? ===
 
You are invited to read "[[The Manual]]" online as [http://www.flightgear.org/Docs/getstart/getstart.html HTML]
 
or download a [http://mapserver.flightgear.org/getstart.pdf PDF] for viewing with Acrobar Reader or printing.
 
  
"The Manual" is not always up to date with recent developments but provides a good start for beginners.
+
=== En halua kääntää FlightGearia, mikä avuksi? ===
 +
Voit imuroida ja asentaa [http://www.flightgear.org/Downloads/ FlightGear web-sivuilta] löytyviä, useille järjestelmille sopivia valmiiksi käännettyjä binääritiedostoja. Tällä hetkellä valmiita asennuspaketteja löytyy Windows, Linux, Solaris, SGI, Mac OSX ja FreeBSD käyttöjärjestelmille. Näiden pakettien saatavuus voi vaihdella.  
  
== How you can help ==
+
Huom: FlightGear on helposti mukautettavissa [[XML]] tiedostoja muokkaamalla. Voit tehdä vapaasti muutoksia lentokoneiden mallinnukseen tai muihin ominaisuuksiin joita haluat muuttaa joko omaksi iloksesi tai jakaaksesi muutokset muiden käyttäjien kanssa. Itseasiassa tällaisiin muutoksiin rohkaistaan. Lentokoneiden lentomallia ei ole kirjoitettu simulaattorin binääritiedostoihin. Siksi sitä on helppo muokata (olettaen riittävät pohjatiedot). Vaikka asennustiedosto on binääriformaatissa, useimpia FlightGearin järjestelmiä voi mukauttaa joko XML tiedostoja tai [[NASAL scripting|NASAL]] skriptejä muokkaamalla.
 +
 
 +
=== Saako FlightGearin mukana käsikirjan? ===
 +
Voit lukea "[[The Manual|Käsikirjan]]" verkossa [http://www.flightgear.org/Docs/getstart/getstart.html HTML] versiona, tai ladata sen omalle koneellesi luettavaksi tai tulostettavaksi [http://mapserver.flightgear.org/getstart.pdf PDF] muodossa.
 +
 
 +
 
 +
"Käsikirja" ei ole aina viimeisimmän kehityksen tasalla, mutta on hyvä apu aloittelijoille.
 +
 
 +
== Kuinka voin osallistua ==
 
{{Main article|Volunteer}}
 
{{Main article|Volunteer}}
  
=== Testing ===
+
=== Testaus ===
* [[Building Flightgear|Build]] the latest Git code or download snapshots (link)
+
* [[Building Flightgear|Käännä]] viimeisin Git koodi tai imuroi snapshots (link)
* [http://flightgear-bugs.googlecode.com File bug reports]
+
* [http://flightgear-bugs.googlecode.com Ilmoita Bugi]
  
=== Debugging & Profiling ===
+
=== Debuggaus & Profilointi ===
* Running FlightGear via valgrind to track down memory leaks
+
* Jäljitä muistivuodot valgrindillä.
  
=== Support ===  
+
=== Tuki===  
* Help new users with downloading, compiling, installing and running FlightGear (http://www.flightgear.org/forums or on IRC)
+
* Auta uusia käyttäjiä imuroimaan, kääntämään, asentamaan ja ajamaan FlightGearia (http://www.flightgear.org/forums tai IRC:ssä)
* Provide Ideas & Suggestions, see: [[Feature Requests / Proposals / Ideas]]
+
* Esitä ideoita ja ehdota parannuksia, ks.: [[Feature Requests / Proposals / Ideas]]
* Help clean up this wiki
+
* Auta siistimään tätä wikiä.
* Help provide new contents for missing wiki pages
+
* Auta luomaan uutta sisältöä wikiin.
  
=== Development ===
+
=== Kehitys ===
* Writing documentation! Everyone is welcome to contribute to "The Manual"; having at least a little experience with LaTeX makes the task easier. Please contact the authors of The Manual if you would like to add corrections or whole chapters, you may also simply use this wiki to contribute fixes, modifications and new contents.
+
* Kirjoita dokumentaatiota! Kaikki ovat tervetulleita tuomaan panoksensa "Käsikirjaan"; Jonkinlainen kokemus LaTeX:sta on kuitenkin avuksi. Ole hyvä ja ota yhteyttä "Käsikirjan" kirjoittajiin jos haluaisit ehdottaa korjauksia tai lisätä kokonaisia lukuja. Voit myös yksinkertaisesti käyttää tätä wikiä tehdäksesi dokumentaatioon korjauksia, muutoksia tai uutta sisältöä.  
* C/C++ Coding:
+
* C/C++ koodaus:
** provide source code cleanups (i.e. help in the process of migrating over to a primarily smart pointer-based memory management approach using SGSharedPtr)
+
** siivoa koodia, ts. auta siirtymään smart-pointer pohjaiseen muistinhallintaan (SGSharedPtr).
** provide bug fixes [[Bugs]]
+
** Korjaa [[Bugs|bugeja]]
** provide enhanced features [[Feature Requests / Proposals / Ideas]]
+
** Paranna olemassa olevia ominaisuuksia [[Feature Requests / Proposals / Ideas]]
** provide new features
+
** Toteuta uusia ominaisuuksia
** get involved in any of the other FlightGear-affiliated projects
+
** Tule mukaan mihin tahansa FlightGearin sivuprojektiin.
* Aircraft development (3D modelling, textures, FDMs, scripting)
+
* Luo malleja uusista lentokoneista (3D mallinnus, tekstuurit, lentodynamiikan mallinnus, skriptaus)
* Scenery development
+
* Maisemien kehittäminen
  
 +
[[en:New to FlightGear]]
 
[[de:Neu bei FlightGear]]
 
[[de:Neu bei FlightGear]]
 
[[es:Nuevo para FlightGear]]
 
[[es:Nuevo para FlightGear]]
 
[[fr:Nouveau sur flightgear]]
 
[[fr:Nouveau sur flightgear]]
 
[[zh:FlightGear新手]]
 
[[zh:FlightGear新手]]

Revision as of 10:52, 5 December 2010

Huom! eräitä artikkelin osia ei ole päivitetty 2008 jälkeen.

Aluksi

Laitteistovaatimukset

FlightGear vaatii näytönohjaimeen OpenGL ajurit toimiakseen kunnolla. FlightGear 2.0 ja sitä uudemmat versiot vaativat OpenGL 2.0:n. Useimmat modernit PC:t tukevat OpenGL:aa, mutta jos sinulla on ongelmia näytön pienen päivitysnopeuden vuoksi, lue lisätietoja laitteistosuositukset sivulta.

FlightGearilla tiedetään olevan grafiikkaan ja pieneen päivitysnopeuteen liittyviä ongelmia useimmissa kannettavissa tietokoneissa. Koska kannettavat ovat pieniä, niiden näytönohjaimet ovat yleensä vaatimattomia. Lisätietoja ja arviointeja useista kannettavista löydät artikkelista kannettavat joissa FlightGear toimii.


FlightGearin hankkiminen

Voit imuroida uusimmat tiedostot FlightGear Downloads sivulta. Valitse järjestelmääsi sopivat binääri- tai lähdekooditiedostot. Riippuen teknisestä pätevyydestäsi, voit myös valita Git lähdekoodin mikäli haluat työskennellä FlightGearin kehitysversion parissa. Git -versiossa on tyypillisesti enemmän ominaisuuksia ja eräät uusimmat kehitettävänä olevat lentokoneet voivat vaatia Git version käyttöä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Git versio voi olla epävakaa ja on monimutkaisempi hankkia ja asentaa. Yleisesti ottaen kehitysversiota ei suositella tavalliselle käyttäjälle. Voit myös tilata FlightGearin DVD levyillä täältä [1].


Windows asennus

Kun olet käynnistänyt FlightGear asennusohjelman, avautuu ikkuna johon määritellään eräiden tiedostojen sijainti.

Ensimäisellä rivillä kysytään suoritettavan ohjelmatiedoston (FlightGear Executable) sijaintia. Käytä browse painiketta ja siirry hakemistoon jossa fgfs.exe sijaitsee (oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\bin\win32\fgfs.exe).

Toisella rivillä kysytään FlightGearin juurihakemistoa. Käytä browse painiketta ja siirry data/ hakemistoon tai syötä 'data' hakemiston sijainti näppäimistöllä (datahakemiston oletussijainti on C:\Program Files\FlightGear\data). Toisen rivin täyttäminen täyttää myös 'scenery box' rivin.

Sen jälkeen kun olet määritellyt nämä oletusasetukset, jatka asennusta kuten alla neuvotaan.


Mac OS X asennus

FlightGearin asentaminen Mac OS X käyttöjärjestelmää käyttävään tietokoneeseen on hyvin yksinkertaista. Raahaa ja pudota FlightGear ikoni /Sovellukset (tai /Applications) kansioon. Muuta ei tarvita. Käynnistäessäsi FlightGearin ensimäistä kertaa, ohjelman ikoni 'pomppii' joitain sekunteja ohjelman ladatessa tietoja lentokoneista ja lentokentistä. Kun käynnistysikkuna avautuu, valitse lentokone ja lentokenttä klikkaamalla "Gear" painikkeita nimien oikealla puolella. Simulaattori käynnistyy painamalla "Start flight" painiketta. Voit muuttaa käynnistysikkunasta myös muita asetuksia. Katso lisäohjeita http://macflightgear.sourceforge.net/home/documents/users-guide/ sivulta.

Jos haluat käynnistää FlightGearin komentoriviltä, käynnistä /Applications/Utilities/Terminal.app ja kirjoita:

cd /Applications/FlightGear.app/Contents/Resources
./fgfs --options..... 

$FG_ROOT ja $FG_SCENERY ympäristömuuttujia ei ole asetettu Mac OS X:ssa. Jos haluat määritellä nämä muuttujat itse komentorivin käyttöä varten, suorita Terminal.app sovelluksessa seuraavat rivit:

FG_ROOT=/Applications/FlightGear.app/Contents/Resources/data
FG_SCENERY=$FG_ROOT/Scenery

Käynnistysikkunan avautumisen jälkeen käytettävissäsi on alias $FG_ROOT hakemistoon ($HOME/Documents/Flightgear/<version>). Voit käyttää aliasta data -hakemiston selailuun käyttäen Finderia.

Huom.: Mac käyttäjät voivat paikantaa $FG_ROOT hakemistonsa FlightGearin asennuksen jälkeen. Avaa FlightGear sovelluskansio Finderissa, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä FlightGearin päällä ja valitse "Show Package Contents". Näin siirryt FlightGear hakemistoon ja sinulla on pääsy kaikkiin tiedostoihin ja alihakemistoihin, mukaanlukien Data/Aircraft jota tarvitset uusien lentokoneiden asentamiseen.


OpenGL asetukset

FlightGear toimii parhaiten ajantasaisia OpenGL ajureita käyttäen. Jos sinulla on ongelmia suorituskyvyn kanssa, katso lisätietoja OpenGL asetusten muuttaminen.

Maisemien lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install scenery for the main article about this subject.

FlightGear asennuksen mukana toimitetaan maisemia vain rajoitetusti San Franciscon kansainvälisen lentokentän (KSFO) ympäristöstä.

FlightGearissa maisema koostuu kahden tyyppisestä tiedosta:

 • Objekteista eli rakennuksista, silloista, radiomastoista ja muista kolmeulotteisista rakennelmista.
 • Maastosta jolla tarkoitetaan maan pinnanmuotoja ja maaperän tyyppiä.

Kaikki objekteihin liittyvä tieto kuuluu Objects/ -hakemistoon ja kaikki maastoon liittyvä tieto kuuluu Terrain/ -hakemistoon. Maisemahakemiston ja sen em. alihakemistojen sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

Voit imuroida FlightGearin objekti- ja maastotietoja FlightGearin web-sivuston Downloads sivulta. Kyseisellä sivulla on linkki jota seuraamalla pääset karttasivulle. Valitse kartasta alue tai alueet joilla haluat lentää. Kun olet imuroinut haluamasi maisemapaketin/paketit, pura pakkaus FlightGearin maisemahakemistoon (/Scenery).

FlightGear web-sivustolta ladattavat maisemapaketit sisältävät sekä objektit, että maastotiedot valitulta alueelta.

Voit hankkia lisää / ajantasaisempia objekteja sitä mukaa kun niitä tulee saataville FlightGear maisematietokantaan.

Tätä lyhyttä katsausta kattavampaa tietoa on tarjolla Maisemien asennus ja Maisemien imurointi Windows XP:lle sivuilla.

Lentokoneiden lataaminen

1rightarrow.png See Howto: Install aircraft for the main article about this subject.

Voit imuiroida yksittäisiä lentokoneita FlightGear web-sivuston Downloads -sivulta. Valitse tältä sivulta linkki [Aircraft Downloads http://flightgear.org/Downloads/aircraft-2.0.0/].

Kun olet imuroinut lentokoneen tiedot sisältävän pakatun tiedoston, pura paketti tietokoneellesi. Voit purkaa pakkauksen väliaikaiseen hakemistoon ja siirtää puretut tiedostot FlightGearin /Aircraft hakemistoon. Voit myös purkaa pakkauksen suoraan em. hakemistoon. Aircraft hakemisto on tavallisesti $FG_ROOT/data/Aircraft.


FlightGearin käynnistäminen

Monet käyttäjät käynnistävät FlightGearin komentoriviltä (Unix käyttäjille "konsoli" tai "shell"). Vaihtoehtoisesti voit käyttää graafista käyttöliittymää kuten Fgrun (FlightGear Launch Control).

Käynnistä FlightGear komentoriviltä kirjoittamalla:

fgfs

ja paina enter näppäintä.

Jos FlightGear ei käynnisty, FlightGear binääritiedostoa ei luultavasti löydy polulta. Jos tunnet Unixisi, lisää binääritiedoston sijainti polkuusi ja kokeile uudestaan. Muussa tapauksessa voit etsiä binääritiedoston 'fgfs' sijainnin ja syöttää absoluuttisen polun kuten:


/usr/games/fgfs

Binääritiedoston sijainti riippuu käyttöjärjestelmästäsi ja käännöksen ja/tai asennuksen aikana tekemistäsi valinnoista.

On tärkeää tietää, että jos et käytä graafista käyttöliittymää FlightGearin käynnistämiseen, kaikki vuorovaikutus ohjelman kanssa tapahtuu komentoriviltä. Jos haluat nähdä käytettävissä olevat lentokoneet, sinun on annettava komentorivillä toimintoa vastaava optio. Jos haluat määritellä käyttämäsi lentokoneen, lentokentän, monipelaajapalvelimen jne., sinun on lisättävä näitä vastaavat optiot komentorivillä käynnistäessäsi FlighGearia. Katso lisäohjeita Komentoriviparametrit -luettelosta. Voit käyttää komentoriviparametrejä myös käynnistettyäsi FlightGearin graafisesta käyttöliittymästä.


Käytettävissä olevien lentokoneiden listaaminen

Komentoriville kirjoitettu komento:

fgfs --show-aircraft

näyttää luettelon käytettävissä olevista (järjestelmääsi asennetuista) lentokoneista.

Lentokoneen valitseminen

Kirjoita komentoriville komento:

fgfs --aircraft=foo

missä foo on lentokoneen tiedot sisältävän hakemiston nimi. Katso myös komentoriviparametrit.

Online lentäminen monipelaajaympäristössä

1rightarrow.png See Howto: Multiplayer for the main article about this subject.

Näppäimistön ja hiiren käyttö

Käyttäjät joilla ei ole joystickiä tai muita ohjaimia käyttävät näppäimistöä tai hiirtä lentokoneensa ohjaamiseen. Lentäminen näppäimistöä käyttäen voi olla vaikeaa, ja sen sijaan suositellaan hiiren käyttöä. Tällöin näppäimistöä voidaan käyttää muiden asetusten ja säätöjen tekemiseen.

FlightGearin ollessa käynnissä saat ohjeita näppäimistökomentoihin Help -valikosta. Valitse joko Basic Keys (simulaattoriin liittyvät komennot), Common Aircraft Keys (komennot jotka ovat yhteisiä kaikille lentokoneille) tai Aircraft jos haluat ohjeita käyttämääsi lentokoneeseen liittyvistä näppäinkomennoista. Valinta tuo esiin luettelon käytettävissä olevista näppäimistä ja niihin liitetyistä toiminnoista.

Käyttäessäsi hiirtä, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ohjataksesi lentokonetta, uusi klikkaus oikealla näppäimellä vaihtaa näkymän ohjaamosta koneen ympäristöön. Jälleen uusi klikkaus palauttaa alkutilanteen.


Ensimäistä kertaa ohjaamossa?

Ensikertalaiselle lentokoneen ohjaamo saattaa näyttää pelottavalta.

Missä on 'virtuaalinen ohjaamo'? Kaikissa FlightGear lentokoneissa ei ole mallinnettu koneen sisätiloja, mukaanlukien ohjaamo. (FlightGearia käytetään erilaisissa tutkimusprojekteissa, joten joidenkin lentokoneiden 3D mallit voivat puuttua kokonaan. Kannattaa muistaa, että FlightGear on hyvin joustava.) 2D-mittaritaulu saattaa näkyä 3D mittariston päällä. Voit kytkeä toisen mittariston pois näkyvistä View -valikkoa käyttäen. Ellet törmää näihin ongelmiin, sinun pitäisi istua virtuaalisessa ohjaamossa kun FlightGear käynnistyy (olettaen, että ohjaamonäkymä on valittuna).

Jos sinulla on vaikeuksia lukea mittaritaulun mittareita, käytä Zoom näppäimiä nähdäksesi haluamasi mittarin lähempää. Ohjaamonäkymässä kameran zoomia ohjataan 'x' ja Shift-X näppäimillä. Voit siirtää kameraa haluamasi mittarin kohdalle joystickin päässä olevaa nappia (tai muuta tähän toimintoon yhdistettyä ohjainlaitetta) käyttäen.

Kameraa voi siirtää myös hiirellä. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä kunnes hiiren osoitin muuttuu kahdeksi nuoleksi (kuten <=>). Nyt voit siirtää kameraa hiirtä liikuttamalla. Paina näppäimistön 'x' näppäintä zoomataksesi lähemmäksi ja Shift-X näppäintä zoomataksesi kauemmaksi.

Huom.! Eräitä toimintoja kuten magneettokytkintä tai starttia voi olla hankala, tai "hot-spotin" puuttuessa mahdotonta, käyttää hiirellä. Erityisesti tämä koskee keskeneräisiä lentokonemalleja. Tällaisissa tapauksissa voit etsiä vastaavia toimintoja 2D paneelista tai turvautua näppäimistöön. Näppäimistön toiminnot toimivat aina Help -valikossa listatulla tavalla (ellei niitä ole uudelleen ohjattu joko lentokonemallissa tai ohjelman kokoonpanoasetuksissa.) Näppäinkomentojen ohjeen saat esille klikkaamalla päävalikon valintaa Help, ja tämän jälkeen Basic Keys (perustoiminnot) tai Common Aircraft Keys (kaikille koneille yhteiset näppäinkomennot).

Kaikkien 3D-mittaritaulun "hot-spottien" korostaminen Ctrl-C näppäimellä on eräs ensimäisistä asioista jonka teen minulle oudossa ohjaamossa. Näin on helppo nähdä mihin hiiren osoitin pitää kohdistaa mittariston vipuja, kytkimiä ja nappuloita käytettäessä.

Monet lentokoneet sisältävät konekohtaisen, juuri kyseiselle koneelle tarkoitetun ohjevalikon (valitse Help, sitten Aircraft Help).


Ensimäinen lentosi

Eräs aloittelevan simulaattoripilotin tavallisimmista kysymyksistä on "miksi lentokoneeni pyrkii jatkuvasti kääntymään vasemmalle?". Tämä kysymys koskee kaikki lentosimulaattoreita, mutta erityisesti FlightGearia. Vaikka koneen kääntyminen voi johtua tuulen puuskista, on todennäköisempää, että se johtuu FlighGearin realistisuudesta. Eräissä toisissa lentosimulaattoreissa tiettyjä asetuksia on kytketty pois päältä jotta koneen lentäminen olisi helpompaa. Tämä vähentää moottorin väännön, potkurivirran ja muiden vasemmalle kääntymistä aiheuttavien tekijöiden vaikutusta. Artikkeli Understanding Propeller Torque and P-Factor kertoo tarkemmin näistä tekijöistä.

Vaikka markkinointisloganit toisin väittävät, eräät lentosimulaattorit on suunnattu satunnaisille pelaajille. Niiden "realismia" on vähennetty. FlightGearissa realismi on aina mukana. Tämä saattaa aiheuttaa aloittelevalle pilotille sekaannusta:

 • "Vasemmalle kääntymis-syndrooma" edellä mainituista syistä.
 • Kompassin näyttämän virheet: Kun kompassiin kohdistuu lennon aikana voimia, se pyrkii kääntymään vastakkaiseen suuntaan ennen asettumistaan oikeaan suuntaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 • Pystynopeusmittari (variometri) on myös altis virhenäyttämille.
 • HSI (Horizontal Situation Indicator) toimii gyroskoopin avulla (siksi sitä joskus kutsutaan suuntagyroksi), ja on sen vuoksi altis ilmiölle jota kutsutaan gyron ajautumiseksi. Useista syistä johtuen gyro ajautuu pois oikeasta suunnasta ja se on säännöllisesti (noin 15 minuutin välein) asetettava näyttämään oikeaa suuntaa magneettisen kompassin avulla.

Lentokoneeseen, sen mittaristoon sekä ohjaus- ja navigointijärjestelmiin vaikuttaa lennon aikana lukuisia voimia joiden vaikutukset voivat tuntua terveen järjen vastaisilta. Lentäjän täytyy oppia tunnistamaan nämä ilmiöt ja välttämään niiden vaikutukset sillä FlightGear mallintaa todellisessa maailmassa esiintyvät mittareiden virheet.


Lentäminen navigointiapuja ja autopilottia käyttäen

Uusien käyttäjien on syytä olla selvillä, että eräät lentokoneet edellyttävät FlightGearin alkuperäisen autopilotin käyttöä. Tämä autopilotti voidaan kytkeä käyttöön Autopilot -valikosta. Tämä autopilotti on yleiskäyttöinen ja siksi moniin lentokoneisiin on mallinnettu juuri niissä käytettävä autopilotti. Usein nämä konekohtaiset autopilotit ovat malleja todellisen maailman autopilotista. Niissä koneissa joissa on konekohtainen autopilotti, sitä käytetään painikkeista jotka ovat näkyvissä virtuaalisessa ohjaamosssa. Tämä tarkoittaa virtuaaliohjaamon mittaritaulun klikkaamista. FlightGearin yleiskäyttöisen autopilotin valikko näkyy harmaana eikä (yleensä) ole käytettävissä niissä koneissa joiden mukana tulee konekohtainen autopilotti.

FlightGearin sisäänrakennettu autopilotti siis toimii vain koneissa jotka

 • eivät sisällä konekohtaista autopilottia
 • käyttävät oletusautopilottia.

Esimerkiksi Cessna-172:n virtuaalinen ohjaamo sisältää KAP140 autopilotin. Siksi et voi käyttää sisäänrakennetun autopilotin hallintaikkunaa vaan sinun on käytettävä kyseisen autopilotin hallintapainikkeita jotka näkyvät virtuaalisessa mittaritaulussa.

Ohjeita lentosuunnistukseen liittyen löytyy artikkelista Understanding Navigation.

Lentokentät ja navigointiavut

Kun käynnistät FlightGearin ensimäistä kertaa, tapahtuipa se komentoriviltä tai graafista käyttöliittymää käyttäen, saatat ihmetellä kuinka saat selville käytettävissä olevat lentokentät. FGRun näyttää listan lentokentistä, mutta lista ei sisällä yksityiskohtia kuten tornin tai ILS:in taajuuksia. Saatavilla ei ole myöskään karttaa josta löytäisit VOR-majakat ja niiden taajuudet. Poislukien, että löytäisit haluamasi alueen ilmailukartan, mitä voit tehdä?

Google Maps ja FlightGear Online Map for multiplayers ovat molemmat hyviä lähteitä kuten myös FlightGear Community Flight Planner.

(Huom! Jos lennät Suomessa, löydät kaikki em. tiedot + paljon muuta Finavian VFR-suomi [[2]] sivuilta. Mittarilentäjille, ja miksei muillekin, tarpeellista tietoa löytyy suomen ilmailukäsikirjasta [[3]].)

Mistä löydän apua?

Tämän wikin lisäksi on useita paikkoja joista voit hankkia tietoa tai pyytää apua:

Tarkempien tietojen hankkiminen

Tämä sivu on tarkoitettu antamaan käyttäjille tietoa asioista jotka ovat olennaisia käyttäessäsi FlightGearia ensimmäistä kertaa.

Nyt tiedät riittävästi päästäksesi alkuun ohjelmiston kanssa. Jos haluat oppia enemmän, voit aloittaa tämän wikin etusivulta ja lukea yksityiskohtaisemman Aluksi -osion, tai FlighGearin käyttö -osion. Voit myös tutkia edistynyt lentokoulutus linkin takaa löytyviä artikkeleita ja oppia enemmän lentokoneen mittareista, lentosuunnistuksesta ja lentokoneen ohjaamisesta.

Huomaa myös, että Git version käyttäjät voivat päivittää lentokoneitaa Git järjestelmää käyttäen.

Seuraavassa käsitellään eräitä ongelmia joita FlightGearin uudet käyttäjät ovat tuoneet esille. Yksityiskohtaisempia tietoja ongelmanratkaisuun löytyy Ongelmanratkaisu ja UKK sivuilta.


En halua kääntää FlightGearia, mikä avuksi?

Voit imuroida ja asentaa FlightGear web-sivuilta löytyviä, useille järjestelmille sopivia valmiiksi käännettyjä binääritiedostoja. Tällä hetkellä valmiita asennuspaketteja löytyy Windows, Linux, Solaris, SGI, Mac OSX ja FreeBSD käyttöjärjestelmille. Näiden pakettien saatavuus voi vaihdella.

Huom: FlightGear on helposti mukautettavissa XML tiedostoja muokkaamalla. Voit tehdä vapaasti muutoksia lentokoneiden mallinnukseen tai muihin ominaisuuksiin joita haluat muuttaa joko omaksi iloksesi tai jakaaksesi muutokset muiden käyttäjien kanssa. Itseasiassa tällaisiin muutoksiin rohkaistaan. Lentokoneiden lentomallia ei ole kirjoitettu simulaattorin binääritiedostoihin. Siksi sitä on helppo muokata (olettaen riittävät pohjatiedot). Vaikka asennustiedosto on binääriformaatissa, useimpia FlightGearin järjestelmiä voi mukauttaa joko XML tiedostoja tai NASAL skriptejä muokkaamalla.

Saako FlightGearin mukana käsikirjan?

Voit lukea "Käsikirjan" verkossa HTML versiona, tai ladata sen omalle koneellesi luettavaksi tai tulostettavaksi PDF muodossa.


"Käsikirja" ei ole aina viimeisimmän kehityksen tasalla, mutta on hyvä apu aloittelijoille.

Kuinka voin osallistua

1rightarrow.png See Volunteer for the main article about this subject.

Testaus

Debuggaus & Profilointi

 • Jäljitä muistivuodot valgrindillä.

Tuki

Kehitys

 • Kirjoita dokumentaatiota! Kaikki ovat tervetulleita tuomaan panoksensa "Käsikirjaan"; Jonkinlainen kokemus LaTeX:sta on kuitenkin avuksi. Ole hyvä ja ota yhteyttä "Käsikirjan" kirjoittajiin jos haluaisit ehdottaa korjauksia tai lisätä kokonaisia lukuja. Voit myös yksinkertaisesti käyttää tätä wikiä tehdäksesi dokumentaatioon korjauksia, muutoksia tai uutta sisältöä.
 • C/C++ koodaus:
  • siivoa koodia, ts. auta siirtymään smart-pointer pohjaiseen muistinhallintaan (SGSharedPtr).
  • Korjaa bugeja
  • Paranna olemassa olevia ominaisuuksia Feature Requests / Proposals / Ideas
  • Toteuta uusia ominaisuuksia
  • Tule mukaan mihin tahansa FlightGearin sivuprojektiin.
 • Luo malleja uusista lentokoneista (3D mallinnus, tekstuurit, lentodynamiikan mallinnus, skriptaus)
 • Maisemien kehittäminen