Changes

Jump to: navigation, search

Ca/FlightGear

217 bytes added, 15:02, 28 May 2018
no edit summary
Un important programari addicional és la interfície actual per iniciar un executable de FlightGear. Durant la major part dels inicis de FlightGear només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]]. Malgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] va ser inclòs des de la versió 0.9.3 el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' és un llançador/suport per a KDE. ''FGTools'' és un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' és un suport basat en GTK+.
Altres programes importants s'inclouen editors i projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' és un suport de mapes/cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' és un planificador de vols basat en Java per a FlightGear. Finalment, ''[[WorldEditor]]'' és un is an editor per a pistes d'aeroport i rutes de rodatgefor airport runways and taxiways.
=== Aeronaus ===
{{Main article|Table of models}}
FlightGear started out with an aircraft included in NASA's va començar amb un avió inclòs en el LaRCsimde la NASA, a un Navion, which was replaced by a que va ser reemplaçat per un Cessna 172 by el 2000. UIUC as well as així com el desenvolupament de JSBsim development brought several more aircraft with themvan aportar diversos avions, as did the development of així com el desenvolupament de YASim which have since become the main que des de llavors s'han convertit en ella principal FDM used in utilitzat a FG. Over Més de 400 aircraft in more than avions en més de 900 unique liveries, are available for version lliurees úniques estan disponibles per a la versió 2.12, although only a few are included in the encara que només s'inclouen uns quants en el paquet base package.
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] docked in the atracat a [[EHAM]] scenery]]
=== Escenari ===
{{Main article|Scenery}}
FlightGears El projecte de FlightGear conté un [[world scenery|escenari mundial]] project contains elevation and landclass data of the enitre worldamb dades d'elevació i tipus de terreny del món real actual. Objects -like Els obbjectes tridimensionals com les terminalsd'aeroports, windmills and bridges- are collected in the molins de vent o ponts són recollits en la [[FlightGear Scenery Database|Scenery DatabaseBase de Dades de l'Escenari]].
=== Xarxa i multipantalla ===
Several networking options allow Diverses opcions de xarxa permeten que FlightGear to communicate with other instances of es comuniqui amb altres instàncies de FlightGear. A Un protocol [[Multiplayer Howto|multiplayermultijugadorr]] protocol is available for using és disponible per a lliure ús a FlightGear on a en una xarxa local network in a multi aircraft environmenten un entorn de múltiples aeroports. This could be used for formation flight or Això es podria utilitzar per la simulació del vol de formació o el [[ATC|control toweraeri]] simulation. Multiplayer was soon expanded to allow playing over the internetEl mode multijugador aviat es va ampliar per permetre jugar a través d'Internet. Other features include a Altres característiques inclouen els moviments sobre mapes de Google maps based moving up that allows users to observe where other players areo OpenStreetMap que permet als usuaris observar on són els altres jugadors.
Several instances of Diverses instàncies de FlightGear can be synchronized to allow for a es poden sincronitzar per permetre un entorn multi-monitor environment. If all instances are running at the same frame rate consistentlySi totes les instàncies s'executen en la mateixa velocitat de quadre consistent, it is és possible to get good and tight synchronization between displaysobtenir una bona sincronització entre pantalles.
== Codi contra binaris ==
449
edits

Navigation menu