Hi fellow wiki editors!

To help newly registered users get more familiar with the wiki (and maybe older users too) there is now a {{Welcome to the wiki}} template. Have a look at it and feel free to add it to new users discussion pages (and perhaps your own).

I have tried to keep the template short, but meaningful. /Johan G

Changes

Jump to: navigation, search

Ca/FlightGear

544 bytes added, 7 June
Switch to the {{forum link}} template for all forum links.
{{BeingTranslated}}
{{Infobox Software
|title = FlightGear Flight Simulator
=== Flight Dynamics Models ===
Els Models de Vol Dinàmics (o en anglès [[Flight Dynamics Models]] (o FDM)) són els mètodes de com un vehicle aeri és simulat en el programari. FlightGear utilitza una gran varietat de projectes de model de vol importats o escrits internament. Tota aeronau ha de ser programada per utilitzar un d'aquests models. Actualment FlightGear és l'únic simulador de vol gràfic que utilitza tots els FDM. Els vehicles de FlightGear utilitzen un dels tres models de dades principals [[JSBSim]], [[YAsim]] o [[UIUC]], a partir de la versió 0.9.10. Els models UIUC i YASim van ser desenvolupats específicament pel FlightGear.
Les primeres versions de FlightGear utilitzaven un model FDM basat en LaRCsim de la [[NASA]], que va ser reemplaçat després amb FDM més flexibles. FDM especialitzats, com més models més lleugers que els mateixos vehicles aeris poden ser programats lliurement, o es poden utilitzar codis FDM externs.
[[File:Fgrun-page2.jpg|thumb|left|270px|The [[FlightGear Launch Control|FlightGear Launcher]]]]
== Add-ons Programes i personalització ==There are programs that are either integrated into Hi ha programes que s'integren en FlightGear (dependenciesdependències) or perform a function with ito realitzen una funció particular. Some of these are included in the release of Alguns s'inclouen en les publicacions de FlightGear for per a specific platform but made by the projectuna plataforma específica però realitzada pel projecte, mentre que altres es distribueixen independentment, while others are independently distributed but are hosted by the però són allotjats pel projecte FlightGear project.
One major additional software is the Un important programari addicional és la interfície actual interface for launching an per iniciar un executable of de FlightGear. For most of its early life Durant la major part dels inicis de FlightGear was only run through només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]] interfaces. HoweverMalgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] has been included since va ser inclòs des de la versió 0.9.3 in el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' is a launcherés un llançador/front-end for suport per a KDE. ''FGTools'' is an alternative windows launcher front-endés un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' is a és un suport basat en GTK+ based front-end.
Other significant programs include Altres programes importants s'inclouen editors and projects for terrain datai projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' is a chartés un suport de mapes/map support for cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' is a és un planificador de vols basat en Java based flight planner for per a FlightGear. FinallyFinalment, ''[[WorldEditor]]'' is an editor for airport runways and taxiways.
=== Aeronaus ===
{{Main article|Table of models}}
FlightGear started out with an aircraft included in NASA's va començar amb un avió inclòs en el LaRCsimde la NASA, a un Navion, which was replaced by a que va ser reemplaçat per un Cessna 172 by el 2000. UIUC as well as així com el desenvolupament de JSBsim development brought several more aircraft with themvan aportar diversos avions, as did the development of així com el desenvolupament de YASim which have since become the main que des de llavors s'han convertit en ella principal FDM used in utilitzat a FG. Over Més de 400 aircraft in more than avions en més de 900 unique liveries, are available for version lliurees úniques estan disponibles per a la versió 2.12, although only a few are included in the encara que només s'inclouen uns quants en el paquet base package.
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] docked in the atracat a [[EHAM]] scenery]]
=== Escenari ===
{{Main article|Scenery}}
FlightGears El projecte de FlightGear conté un [[world scenery|escenari mundial]] project contains elevation and landclass data of the enitre worldamb dades d'elevació i tipus de terreny del món real actual. Objects -like Els obbjectes tridimensionals com les terminalsd'aeroports, windmills and bridges- are collected in the molins de vent o ponts són recollits en la [[FlightGear Scenery Database|Scenery DatabaseBase de Dades de l'Escenari]].
=== Xarxa i multipantalla ===
Several networking options allow Diverses opcions de xarxa permeten que FlightGear to communicate with other instances of es comuniqui amb altres instàncies de FlightGear. A Un protocol [[Multiplayer Howto|multiplayermultijugadorr]] protocol is available for using és disponible per a lliure ús a FlightGear on a en una xarxa local network in a multi aircraft environmenten un entorn de múltiples aeroports. This could be used for formation flight or Això es podria utilitzar per la simulació del vol de formació o el [[ATC|control toweraeri]] simulation. Multiplayer was soon expanded to allow playing over the internetEl mode multijugador aviat es va ampliar per permetre jugar a través d'Internet. Other features include a Altres característiques inclouen els moviments sobre mapes de Google maps based moving up that allows users to observe where other players areo OpenStreetMap que permet als usuaris observar on són els altres jugadors.
Several instances of Diverses instàncies de FlightGear can be synchronized to allow for a es poden sincronitzar per permetre un entorn multi-monitor environment. If all instances are running at the same frame rate consistentlySi totes les instàncies s'executen en la mateixa velocitat de quadre consistent, it is és possible to get good and tight synchronization between displaysobtenir una bona sincronització entre pantalles.
== Codi contra binaris ==
Unlike most commercial softwareA diferència de la majoria de programari comercial, the project release les dates only apply to de llançament del projecte només s'apliquen a release of codeuna versió de codi, not an no a un programa executable program. To create a runnable program the code must be compiledPer crear un programa executable, which requires several specific librariescal compilar el codi, including some general ones andque requereix diverses biblioteques específiques, in some cases some platform specific onesincloses algunes generals i, en alguns casos, algunes específiques de la plataforma. HoweverTanmateix, since this too difficult for most mainstream userscom que això és massa difícil per a la majoria dels usuaris principals, other contributors will work to make binaries available for altres col·laboradors treballaran per fer disponibles binaris per a specific platform and operating systemuna plataforma i sistemes operatius específics. These packages vary in their stabilityAquests paquets varien en la seva estabilitat, performancerendiment, dependencies, and how up to date they are with the code dependències i fins a la data que estan amb el codi base. For examplePer exemple, some older binaries work on alguns binaris més antics funcionen a Mac OS 9 but newer releases require specific , però els llançaments més nous requereixen versions específiques de Mac OS X versions.
For examplePer exemple, by late a finals de 2012 the latest code release was , l'última versió de codi va ser de 2.10 (pre-releasepreliminar) and i 2.8.0 (final). Binaries are generally available for the last Els binaris solen estar disponibles per a l'últim llançament de codi final code release on all major platformsa totes les plataformes principals. [http://www.flightgear.org/download/main-program/ Click here to proceed to the flightgear binaries download pageFeu clic aquí per anar a la pàgina de descàrrega de binaris de FlightGear]
Binaries for other platforms such as Els binaris d'altres plataformes com ara IRIX are ja no longer supportedsón compatibles, although tot i que les versions pre-1.0 releases may work and can be found in the poden funcionar i es poden trobar als [[FlightGear Git|repositoris de codi font git source code repositories]].
==Aplicacions i usos==
{{Main article|Professional and educational FlightGear users}}
FlightGear has been used and is being used in a wide range of projects in academiaha estat utilitzat i s'està utilitzant en una àmplia gamma de projectes en l'àmbit acadèmic, industry industrial (including inclosa la NASA) and home-built cockpitsi cabines de vol domèstiques.
== Anàlisis ==
* {{Wikipedia|FlightGear|lang=ca}}
* [http://www.flightgear.org Lloc web oficial]
* [http://{{forum.flightgear.org/ Fòrums]link|text=Fòrum}}
* [http://code.google.com/p/flightgear-bugs/ Errors]
* [http://www.flightgear.org/proposal-3.0.1 Proposta de FlightGear Original]

Navigation menu